Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Съдии пришпорват реформата

Десетки магистрати от цялата страна се събраха тази седмица на среща в София и представиха оригинални идеи за реформиране на съдебната система. Обикновено насоките за реформи се спукат отгоре и се оформят в план-графици на правосъдното министерство с мерки и конкретни срокове за тяхното изпълнение.


Този път инициативата идва от редови съдии, обединени от неформалната организация Форум на съдилищата в България. Магистратите от 41 съдилища от цяла България представиха пред аудитория от министри, посланици и експерти своеобразен екшън план за реформа в съдебната система. Дейността на организацията е финансирана от Европейския съюз (ЕС) и фондация Америка за България.


Едно от най-интересните предложения в представения план е промяна на статута на Висшия съдебен съвет (ВСС). Съдиите от страната са на мнение, че кадровият орган на системата не трябва да действа постоянно. Според представения анализ работата на ВСС с постоянен статут показала, че не е най-полезният за съдебната система. Сегашният му модел не бил гаранция за неговата независимост. Постоянно действащият орган не съумял да поддържа връзката си с магистратската общност и с реалните проблеми на съдилищата и прокуратурите. Постоянната работа на ВСС не била гаранция за навременни решения дори по най-наболелите за системата въпроси. До 2007 г. функционираше друг модел на ВСС (към който магистратите от страната предлагат да се върнем), но с промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ) неговите правомощия бяха прекратени и бе сформиран нов орган. Сега се предлага магистратите да си работят като съдии, прокурори или следователи и периодично да се събират на заседания.


Предлага се и нова съдебна география, основана на еднакви статистически показатели за натовареността на всички съдилища. Те трябва да се съобразят с демографските и икономическите показатели на обслужваните от съответния съд общини, с коефициента на престъпност там и с необходимите бюджетни разходи за издръжка. Форумът предложи териториални промени и в съдебните райони, при което по-натоварените от тях да приемат общини от по-ненатоварени съседни райони. Магистратите от провинцията настояват и незаети щатове за магистрати да се пренасочат към най-тежките звена в системата, а също да се намали числеността на магистратите в по-ненатоварени органи за сметка на тези с по-висока интензивност.


Министърът на правосъдието Диана Ковачева коментира, че тепърва ще се решава дали кадровият съвет ще остане постоянно действащ. С поправки в ЗСВ първо ще трябва да се променят правилата за избор на членове на съвета. Според Ковачева не е добре моделът на съдебния съвет да се променя толкова често - в случая само четири години след неговото сформиране, и би трябвало да се изслушат всички мнения по този повод. Правосъдният министър обясни, че вече е създадена междуведомствена работна група за промени на съдебния закон, в която участват съдии, прокурори, членове на ВСС и представители на всички заинтересовани институции. Това се оказа новина за присъстващите магистрати. Заместник-министърът на правосъдието Деница Вълкова уточни, че първото заседание на тази формация вече е проведено - на 28 февруари.


Освен връщането към стария тертип на ВСС редовите съдии предлагат също да се създаде Дисциплинарен съд за магистрати, но в състава му да не влизат членове от кадровия орган. При сегашното положение според Закона за съдебната власт дисциплинарният състав се състои от трима членове на ВСС, определени чрез жребий. Идеята е новата структура да се състои от действащи съдии, прокурори и следователи и те да бъдат избирани от органите на съдебната власт на същия принцип, на който се избират членове на ВСС. Членовете на Дисциплинарния съд ще продължават да си работят като редови съдии, прокурори или следователи, но ще разглеждат и дисциплинарни дела, ако са определени в състава на такъв съд по конкретно дело. Ако се приеме, че някой магистрат е извършил нарушение, дисциплинарният състав, натоварен със случая, постановява решение, с което предлага на ВСС да наложи наказанията - понижаване или освобождаване от длъжност, или сам налага наказание, когато става дума за по-леки дисциплинарни санкции...


Предложени бяха и други идеи - например за промяна на Закона за защита на класифицираната информация и на Закона за специалните разузнавателни средства (СРС). Съдиите от страната искат делата, в които се представя информация, добита със специални разузнавателни средства, да бъдат публични, освен ако не става дума за опазване на държавна тайна. Лансира се и вариант за въвеждане на Единен регистър за специалните разузнавателни средства с данни за разрешените, прилагани и прекратени СРС на територията на цялата страна. В тази връзка вътрешният министър Цветан Цветанов коментира, че предложенията за промени в Закона за СРС са полезни, защото ще стимулират развитието на разследването. Промени в този аспект не са излишни. Нека припомним, че заради неясни правила в тази сфера миналата седмица избухна скандал между шефа на ДАНС Константин Казаков и съдията Иван Коев по време на делото срещу бившия военен министър Николай Цонев, магистрата Петър Сантиров и бившия главния секретар на финансовото министерство Тенчо Попов. Причината бе, че шефът на ДАНС отказа да разкрие на назначено от съда вещо лице способите, по които са извършени записите с техническите средства, защото това застрашавало сигурността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във