Параграф22 Weekly

РЕБУС

Съдията, забъркал скандал с ипотеки, уволнен незаконно

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени заповедта за уволнение на съдията по вписванията от Силистра Красимир Дечев. Той бе уволнен дисциплинарно, след като две банки: "Банка ДСК" и ОББ изпратиха купища сигнали и жалби срещу действията му. Те го обвиниха, че без никакво законово основание е заличил ипотеки, обезпечаващи техни права. Така "Банка ДСК" загубила обезпечението си срещу отпуснати на варненско дружество кредити в размер на 3.6 млн. евро. От действията на Дечев пострада и Обединена българска банка, която носи отговорност пред облигационерите на същото това дружество за емитирани облигации за около 6 мл. евро.


"Параграф 22" вече разказа преди време за скандалната история. Тя започва през 2011 г., когато едно добре работещо тогава дружество от Варна - "Бросс Холдинг", тегли кредит от "Банка ДСК", за да построи завод в Силистра. Компанията подписва договор за особен залог на цялото предприятие плюс ипотеки върху няколко имота. Впоследствие втори път залага имуществото си, само че в полза на офшорна фирма. А след това се вписва и трети особен залог - към "Интернешънъл Асет Банк ", от която са изтеглени още 2.5 млн. евро.


Междувременно "Бросс холдинг" сменя адреса си: от Варна дружеството се пререгистрира в Силистра. И започва сложна плетеница от сделки, заеми и договори за особени залози, в които се навързват нови и нови дружества. Важен е обаче крайният резултат: в момента "Бросс холдинг" е в процедура по несъстоятелност. А имотите, които е трябвало да служат като обезпечение на кредиторите му именно при такива случаи, са прехвърлени на компания, регистрирана на Вирджинските острови. И върху това имущество вече няма ипотеки, които да гарантират правата на банките - съдията Дечев ги е заличил.


В момента в Окръжния съд в Силистра се водят кървави съдебни битки, които ще приключат най-вероятно след години. Отделно банките са отправили жалба и до прокуратурата. Именно заради този скандал Дечев бе уволнен дисциплинарно на 26 март тази година. Заповедта на правосъдния министър Зинаида Златанова бе мотивирана с "тежко виновно неизпълнение на служебни задължения", което е навредило на престижа на съдебната власт. Това пък вдигна на протести съдии, прокурори и адвокати от Силистра, които направиха подписка в защита на колегата си. С мотива, че ако всеки съдия може да бъде уволняван заради свои решения, то за какво вътрешно убеждение и правосъдие изобщо ще може да се говори у нас?


Колегиалността обаче не отменя въпроса каква е отговорността, които съдиите по вписванията носят за свои неправилни решения и кой трябва да им я търси? Защото ако те сгрешат и пострадалите осъдят правосъдното министерство, сметката ще плащат от всички данъкоплатци. Освен това защо след като министърът може да назначава и уволнява съдиите по вписванията, да не може да ги наказва за зле свършена работа - все пак това не са магистрати, съдиите по вписванията нямат тяхната защита, защото статутът им е съвсем различен?


Именно това беше основният въпрос, който трябваше да реши и Върховният административен съд, пред който Дечев обжалва уволнението си: може ли министърът на правосъдието да наказва дисциплинарно един съдия по вписванията заради това, че той в рамките на правомощията си е разтълкувал закона по един начин вместо по друг. И кой следва после да преценява дали становището му е неправилно, че и да го наказва по този повод - работа на министъра ли е това, или на съда.


Само че дилемата така и не получи отговор. Поне на този етап. Въпреки че в мотивите на съда се прокрадва намекът, че когато съдията е постановил неправилни актове, законът предвижда друг вид защита за пострадалите. А евентуалните грешки на съдиите могат да бъдат квалифицирани като нарушения само ако те виновно не са изпълнили служебните задължения и ако от такива действия се накърнява престижът на съдебната власт, а тежестта за доказване на вината и вредните резултати от действията им тежи върху наказващия орган.


Дали тази логика ще остане непроменена при същинското решаване на спора обаче, отсега е трудно да се гарантира - у нас колкото съдии, толкова и мнения. Засега е факт само, че за този състав на Върховния административен съд заповедта на министъра е незаконосъобразна, защото е издадена в нарушение на процесуалите норми и мотивите й не били достатъчно ясни. А без тях не е възможна пълноценната защита на наказания съдия, нито преценката на съда относно законосъобазността на наказанието му. Затова съдът е върнал преписката обратно в Министерството на правосъдието за ново произнасяне по казуса "Дечев". А после - ще видим.

Facebook logo
Бъдете с нас и във