Параграф22 Weekly

§22 Анализи

СЪДЪТ И ПРОКУРАТУРАТА СЕ ХВАНАХА ГУША ЗА ГУША

Висшият съдебен съвет най-после удари по масата и взе в свои ръце ремонта на Съдебната палата. На заседанието си в сряда (17 ноември) върховните магистрати вмениха на екипа, който от миналата седмица проверява изразходваните досега пари, още едно задължение: да следи дали ремонтът продължава, или е замразен.Преди десетина дни между главния прокурор Никола Филчев и стопанина на палатата Иван Григоров се разрази лют спор за ремонта. Формалният повод бе, че строителите вече стигнаха до четвъртия етаж, където са Върховната касационна прокуратура и офисът на главния прокурор. Това означава, че в най-скоро време прокурорите и служителите във ВКП, както и Никола Филчев трябва да опразнят кабинетите и канцелариите си, без да знаят къде да се пренесат. В сряда представителите на ВКП отново повдигаха болната тема. Този път прокурорската атака бе организирана в отсъствието на виновника за несгодите на върховните обвинители - председателя на ВКС Иван Григоров, който е в Ливан със заместника си Румен Ненков. Ударът бе нанесен от прокурор Цеко Йорданов, който изненадващо внесе в съвета предложение контролът върху ремонта на Съдебната палата да бъде поет от Министерството на правосъдието. Това предложение обаче не бе подложено на обсъждане и гласуване по две причини. Най-напред то противоречи на решението на Конституционния съд от 14 ноември 2002 г., с което на правителството бе забранено да се меси в стопанисването на държавно имущество, предоставено на съдебната власт. Другото основание, с което ВСС отказа на прокурорите, бе, че председателят на ВКС и стопанин на Съдебната палата Иван Григоров го няма и не е морално подобни казуси да бъдат решавани в негово отсъствие. Всъщност разправиите около ремонта на Съдебната палата не са нищо ново за хората, които редовно следят процесите в съдебната система. Първият по-сериозен скандал избухна още преди две години и половина, когато на 26 юли 2002 г. Сметната палата прие Доклад за извършен одит на изпълнението на бюджетните сметки и управлението на имуществото на Върховния касационен съд за периода 1 януари 2000 г. - 30 септември 2001 година. Според заключенията на финансовия експерт Кольо Бунков, по време на ревизията са констатирани редица нарушения на процедурите при възлагане на обществени поръчки при ремонта на Съдебната палата. На 13 юли 2001 г., на основание чл.6, ал.1 от Закона за обществените поръчки, между Върховния касационен съд (ВКС) и фирма Енемона АД - гр. Козлодуй, е сключен договор за реконструкция на помещенията в сградата на Съдебната палата, освободени след преместването на Националния исторически музей. Договорът, на стойност над 11 млн. лв., е сключен във връзка с експертно становище на МВР, изразено с писмо от 23 май 2001 г. до ВКС - се казва в доклада на Бунков. - Поради това че в сградата на Съдебната палата се съдържат дела и секретни материали, МВР е изразило становище, че е целесъобразно договорът за извършване на реконструкция на сутерена, партера и първия етаж да се сключи на основание чл.6, т.1 от Закона за обществените поръчки. В контекста на принципа за доброто финансово управление и разпоредбите на чл.10, ал.1 от Закона за устройство на държавния бюджет сключването на договор по чл.6, ал.1 от Закона за обществените поръчки не освобождава разпоредителите с бюджетни кредити от изискването за изпълнител да бъде определена фирмата, представила икономически най-изгодната оферта, категоричен е експертът.Освен това в доклада на Сметната палата се казва още, че на екипа, извършил проверката във Върховния касационен съд, не са му предоставени всички необходими данни, от които би могло да се направи изводът, че при определянето на изпълнителя на ремонтните работи в сградата на Съдебната палата са били получавани и други, алтернативни оферти, освен тази на Енемона АД. Докладът, както и препоръките за подобряване на финансовото управление на ремонта са изпратени на председателя на Върховния касационен съд Иван Григоров, но реакцията му била повече от шокираща. Експертите на Сметната палата били обвинени, че са фалшифицирали резултатите от одита, за да елиминират Енемона, да лансират близка до тях фирма и да приберат парите на държавата. На 26 юли 2002 г. в спора се намеси правосъдният министър Антон Станков. Той отмени заповедта на предшественика си Теодосий Симеонов, с която през ранната пролет на 2001 г. Иван Григоров бе определен за стопанин на Съдебната палата, но с това само доразпали гнева на председателя на ВКС. Най-напред Иван Григоров атакува заповедта на министър Станков пред Върховния административен съд, но на 12 август 2002 г. ВАС отхвърли жалбата му, защото заповедта на правосъдния министър нямала административноправен характер и не подлежала на контрол за законосъобразност по реда на административното съдопроизводство. Вторият ход на Иван Григоров бе по-премерен и доста по-жесток, защото той прати спора за Сметната палата в Конституционния съд. Докато чакаше решението на конституционната дузина, председателят на ВКС потърси подкрепа от заместник-главния прокурор Христо Манчев. В писмо от 16 септември 2002 г. председателят на ВКС уведоми вторият човек в прокуратурата, че експертът Кольо Бунков е извършил редица престъпления при изготвянето на одитния доклад - служебни престъпления, документни престъпления и евентуално принуда, изразяваща се вероятно в неправомерен натиск върху лицата, извършили одита. Към края на писмото си Иван Григоров подробно изброява какви точно документи са били представени на одиторите и моли държавното обвинение да образува предварително производство срещу Кольо Бунков за извършени престъпления от общ характер. Заместник-главният прокурор Христо Манчев, който е и председател на Върховната касационна прокуратура, взема присърце молбата на Григоров и разпорежда на Софийската градска прокуратура да започне проверка. Тя обаче не стига доникъде, защото на 14 ноември 2002 г. Конституционният съд реабилитира Иван Григоров като стопанин Съдебната палата, но скандалът продължи да тлее. На 9 януари 2003 г., в кабинета на главния прокурор Никола Филчев пристига ново писмо-жалба, този път от експерта Кольо Бунков. В него той обяснява, че е станал жертва на нападки и обиди от страна на Иван Григоров и моли главния прокурор да направи необходимото за изчистване на името му. Какво точно е направило обвинението по този въпрос не е известно, но на практика с посланието на финансовия експерт първият рунд за Съдебната палата приключва при резултат три на нула срещу... правосъдието и държавността. Причината за тази тъжна констатация е, че нито председателят на ВКС изпълни препоръките на Сметната палата, нито държавното обвинение положи някакви усилия да провери кой от съперниците е прав. Най-озадачаващо обаче бе пасивното поведение на Висшия съдебен съвет (ВСС), който е първостепенен разпоредител с бюджета на третата власт и е единствената институция в съдебната система, която влачи ремонта на Съдебната система като воденичен камък.Вторият рунд от епичния двубой кой да притежава ключа от Храма на Темида започна без никакво предизвестие и артилерийска подготовка. На 25 март 2004 г. в деловодството на ВСС се появи трето ремонтно писмо, този път подписано от ръководителите на всички прокуратури в София, които се помещават в Съдебната палата. В него обвинителите настояват да им се отпуснат временни помещения, в които да работят, докато кабинетите им се ремонтират. Още на следващото си заседание - на 31 март, ВСС прие решение, с което задължи всички шефове на съдебни институции, обитаващи палатата, да седнат на една маса и в двуседмичен срок да се разберат като хората. Първият сигнал, че така желаното примирие ще бъде постигнато след жестоки пазарлъци, бе подаден на 29 март 2004 година. Тогава стана известно, че Софийската градска прокуратура отказва да образува наказателно производство срещу финансовия експерт Бунков от Сметната палата, защото той не е извършил никакви престъпления. На 15 април върховните началници на обитателите на Съдебната палата - главният прокурор Никола Филчев и председателят на ВКС Иван Григоров, все пак постигат съгласие кои етажи и кабинети да заеме държавното обвинение и кои съдът. Според договорката, на прокуратурата се отделят целият четвърти етаж на Съдебната палата, половината от втория и третия етаж и 14 помещения на сутерена. Освен за разпределението на Съдебната палата Иван Григоров и Никола Филчев се договарят и за сателитната сграда на Позитано №24а, където се намира Софийската окръжна прокуратура. Според уговорката, тази сграда ще бъде ремонтирана до края на 2004 г. със средства на Върховната касационна прокуратура (ВКП), след което ще бъде прехвърлена за стопанисване на ВКП. В края на срещата главният прокурор и председателят на ВКС се разбират, че договорът, етапите и плановете за обновяването на Съдебната палата ще бъдат предоставени на прокуратурата до 22 април.Три месеца след изтичането на крайния срок става ясно, че Иван Григоров няма намерение да изпраща на Никола Филчев нищо. Накрая хората на главния прокурор изпращат три писма до Висшия съдебен съвет и до министъра на правосъдието (на 13 юли, на 19 октомври и на 26 октомври), с които ги уведомяват за бойкота на Иван Григоров, но стопанинът на Съдебната палата отново остава безмълвен и безучастен до... 10 ноември, когато във ВСС избухна мощната прокурорска бомба, чийто гръм ще отеква още дълго в публичното пространство. По време на заседанието заместник-главният прокурор и шеф на Върховната административна прокуратура Митьо Марков обяви, че за обновяването на Съдебната палата са похарчени много повече средства от предвидените, графикът на ремонта редовно се нарушавал, а това създавало пречки за нормалната работа на магистратите и гражданите. Другият заместник главен прокурор и председател на Върховната касационна прокуратура (ВКП) Христо Манчев тутакси подкрепи колегата си с думите, че държавното обвинение многократно е искало да се запознае с документите за ремонта, но до момента не е получило нищо. Реакцията на председателя на ВКС Иван Григоров бе остра, но закъсняла. Той обяви, че прокурорите не казват истината за документите, защото той ги бил предоставил на държавното обвинение още през април 2004 година. Нещо, което, меко казано, не е съвсем така - за радост на обитателите на подземния свят. Защото скандалът между прокуратурата и съда тепърва ще се развива.

Facebook logo
Бъдете с нас и във