Параграф22 Weekly

Евгени Диков, директор на Националната следствена служба

Съдът има странни разбирания за правото

Евгени Диков е шеф на НСлС със статут на заместник главен прокурор. Във Върховната касационна прокуратура работеше в отдел "Противодействие на организираната престъпност". Специализира в областта на борбата срещу трафика на хора, член е на едноименната национална комисия. Участва в регламентацията на специалните разузнавателни средства "служител под прикритие", "доверителна сделка" и "контролирана доставка". Един от авторите е на Националния план за противодействие на тероризма и Националната стратегия за борба с организираната престъпност и корупцията, на концепция за използването на видеоконференцията и на проектозакон за вещите лица и за съдебните преводачи.


 


Господин Диков, след разпоредената от главния прокурор Сотир Цацаров пълна проверка на НСлС 12 следователи бяха предложени за дисциплинарни наказания, а седем - поощрени с грамота и с обявяване на благодарност. С какви резултати завърши проверката?

- По заповед на главния прокурор беше извършена комплексна ревизия на НСлС за периода 2012-2013 година. Тя приключи с доклад със съответните анализи и препоръки. Установихме, че програмата "Лоу чойс" за случайно разпределение на делата има много несъвършенства и прави странни неща. На един следовател дава по едно дело, на друг - по 15 дела. Или пък изсипва наведнъж по четири-пет дела на някого, след което в продължение на месеци не му разпределя нищо. А лесно дело при нас няма. Може да постъпи едно томче с предварителни материали, а после томовете по делото да станат стотици. Налага се понякога да разпитваме по няколко хиляди души. Миналата седмица закарахме томовете по едно дело в прокуратурата с микробус.


Това е първата проверка на съдебна структура, след която се предлагат толкова много наказания.

- Може и така да е, но в НСлС работят повече от 80 следователи на щат, а общият брой на следователите в страната е 430 души. Във всеки случай констатирахме огромни разлики в натовареността. И това се отнася не само до НСлС, а и до териториалните следствени отдели, които са към съответните окръжни прокуратури. Има случаи, когато субективни фактори пречат на следователите да се дава работа. Но пък установихме, че някои видове дела, като например за данъчни и длъжностни престъпления, за престъпления срещу правосъдието, за трудови злополуки и за лекарски грешки се дават преимуществено на следователите.Това означава, че за следователите има работа и НПК трябва да бъде променен в тази насока. Остава обаче проблемът с експертизите - и МВР, и прокуратурата изпитват трудности с плащането на скъпи експертизи по делата, които водят.


Говори се, че окръжните прокурори разпределят повече дела на разследващите полицаи, за да прехвърлят плащането на експертизите върху МВР.

- Следствието е закрепена конституционно институция, следователите получават сравнително високи заплати и не бива да бъдат оставяни без работа. Вместо 80% от делата, по които те могат да работят, да зависят от преценката на окръжния прокурор, по-чистият вариант е това да бъде уредено в закона. Не бива, разбира се, да се отива и в другата крайност - следователите да бъдат претоварени, ако например им се възложат всички дела срещу малолетни и непълнолетни. Работа трябва да се дава на всички, пък който не се справя, е пътник. С или без случайно разпределение в компютъра при разпределението на делата няма опция "освобождаване поради некадърност".


Не е ли редно следователите да работят най-вече по тежката организирана престъпност?

- Имам свое виждане, че при повече екшън арести, при претърсване, при изземване разследващите полицаи са по-подходящи, тъй като работят по-тясно с колегите си от оперативните служби. Следователите са по-добри в анализа на събраните материали и в работата с по-сложни експертизи. Като стана въпрос за случайно разпределение и натовареност, ще ви разкажа случка от моя среща с холандски прокурор. Обяснявахме му в продължение на 15-20 минути какво представлява системата ни за случайно разпределение на делата, а той нищо не разбира. Накрая прекъснах преводачката: "Кажи му, че става въпрос за едно копче, което шефът натиска и компютърът казва кое дело при кой прокурор да отиде." А онзи си намести очилата и събра очите: "Какво? Някакъв компютър да ми казва как да ръководя отдела си! Това е абсурд! Че аз за какво съм тогава?"


След като оглавихте следствието, започнаха спекулации че са Ви възложили да го ликвидирате. Както Вие, така и Сотир Цацаров отричахте, но остана усещането, че това е достоверният вариант. Как гледате на нещата днес и ще настоявате ли за повече законови правомощия?

- Аз вече го направих. Предложил съм на главния прокурор и на ВСС промяна в чл.194 от НПК, който определя кои дела да водят следователите. Смятам, че трябва да се въведе и допълнителен критерий - по чл.2 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. Там позициите са близо 40 и е въпрос на допълнителна преценка дали да поемем всички, или, да речем, половината от тях. Пътнотранспортните произшествия са всекидневие, но ако участник в някое от тях е сина на депутат или на министър, делото да бъде поверено на следовател, а не на разследващ полицай.


Изживяна ли е носталгията по самостоятелния статут на следствието, който колегите Ви Бойко Рашков и Румен Георгиев не могат да прежалят?

- Връщане назад няма. От 1 април са закрити и сметките на НСлС, а много от служителите минават към администрацията на прокуратурата. Сегашната й структура е от три части - Върховна касационна, Върховна административна и Национална следствена служба. Това е в тон с препоръките на Европейската комисия за повишаване на самостоятелния капацитет на прокуратурата в разследването.


Вие сте от години член на ръководството на прокуратурата, знаете, че се носят легенди за висши прокурори, покровителствали организираната престъпност и изпълняващи политически и бизнес поръчки. Сега пък подозират Цацаров, че иска да овладее цялата съдебна власт, отстранявайки хора като Камен Ситнилски.

- Не работим по легенди и слухове, а с доказателства. Всеки сигнал, стига да е конкретен, се проверява. Има изградено специализирано звено за престъпления, извършени от магистрати, независимо от ранга им. Трудно ми е да кажа, че като прокурор във ВКП някой ми е въздействал по някое дело. Работих с Борислав Сарафов по сериозни и шумни дела в първите специализирани екипи. Винаги съм бил в отдела, наречен от господин Цацаров "гвардейската рота" на прокуратурата. Специално за Ситнилски - ние със Сарафов го познаваме добре и смятаме, че не е оказвал въздействие по хода на делото "Килърите". Камен Ситнилски е един от хората, които познават на пръсти всички звена на прокуратурата в страната. Пътуваше много и познаваше всички. Е, малко е по македонски серт, рязък, може да се скара, може и да те напсува. Но за нерегламентиран натиск от негова страна не съм чувал. Работех под негово ръководство и станах свидетел на реакцията му по време на едно съвещание точно когато вървеше кампанията за избор на кандидати за членове на ВСС от прокурорската квота. Обади се колега от страната и му предложи да бъде издигната неговата кандидатура. Ситнилски каза: "Колега Лазаров, кандидатурата ми вече е издигната, но ако искате подкрепете ме." Не мога да приема това за лобиране. Нито пък смятам, че главният прокурор инспирира дисциплинарните действия на ВСС срещу Ситнилски. Разбира се, членовете на ВСС , за да вземат своето решение може би разполагат и с друга информация, с която аз не съм запознат.


Друг Ваш колега от ВКП - Ангел Дончев, пък беше осъден пред дни окончателно, макар и условно, за изнудване на свой колега. От делото стана ясно, че магистрати, политици и съмнителни бизнесмени са обвързани в масонски ложи. Това не е ли другото име на "Октопода"?

- Познавам Ангел Дончев отдавна, още като следовател в бившето Главно следствено управление на МВР. Да, присъдата му вече е факт, но се опасявам как ще приключи дисциплинарното производство срещу него. Той е отстранен от работа, но не и освободен, тъй като ВСС изчакваше изхода на делото. Знаете случая със следователя Христо Станчев, който ВСС пропусна да накаже след влязла в сила присъда за тежко умишлено престъпление - подкуп. Изтече давността за налагане на дисциплинарно наказание, той се върна в системата и ще си получи всичките обезщетения. Ако ВСС отново не реагира, с Ангел Дончев ще се случи същото. Колкото до масонските ложи - не знам дали ако членуването в тях бъде забранено със закон, тази забрана няма да остане един "мъртъв" текст.


Колегата Ви Пламен Стоилов пък стана обект на критики заради критичното си мнение за морала на холандците (виж стр. 4)и "независимостта" на съда. Виждате ли нещо укорително в действията му?

- Мнението му за холандците си е лично, както аз имам особено мнение за някои други представители на страни членки на Европейския съюз. Но не смятам, че следва да го изразява по този начин - в качеството си на председател на Камарата на следователите в България (КСБ ) . То не е гласувано от управителния й съвет и е изпратено до члена на ВСС Галина Карагьозова. Става въпрос за вътрешна кореспонденция и не разбирам защо е трябвало да бъде публикувана на сайта на НСлС, в който камарата има своя секция. Доколкото знам, Пламен Стоилов лично е разпоредил отговорът му на поканата на Карагьозова за участие в среща с холандски представител да бъде публикувано в секцията на камарата. Вече се разбрахме, като съсловна организация КСБ да си направят отделен сайт, а публикациите в сайта на НСлС да стават само с разпореждане на нейния директор.


А за критиката на Пламен Стоиловкъм "независимата" безконтролност на съда - още докато оглавяваше комисията по знаковите дела във ВСС, какво ще кажете? Почти няма такова дело, по което съдът да не си измива ръцете с прокуратурата.

- Ами питам защо не отпадне, при това предложено и от съдии, това прословуто връщане на делата за доразследване. Абсурден пинг-понг, понякога за две пропуснати запетайки. Делото трябва да върви напред, а ако има нарушения на НПК, изключват се съответните доказателства и съдът се произнася по останалите. Ден преди да се явя на изслушване във ВСС за поста, който заемам, сега ми донесоха едно решение на Софийския градски съд - там е пълно с юридически "гении", но това беше просто уникално. Внесен е обвинителен акт за укриване на данъци и някъде в края му се казва, че със спестените пари обвиняемият си купил "Ауди А8". Посочен е и регистрационният номер, който започва със: "СА". Малко по-надолу в резултат на очевидна печатна грешка "С"-то е пропуснато и останало само "А". Разбирам да е станало ПТП с този автомобил или същият да е обект на кражба или грабеж, но нищо подобно няма. И заради едната буква съдът пише четири страници определение каква огромна процесуална грешка е допуснала прокуратурата.


Пламен Стоилов сочеше именно софийските съдилища като центъра на съпротивата срещу всеки опит за контрол. А за ставащото в Софийския градски съд е трудно да се намерят думи.

- Някои от съдебните състави в този съд има много странни разбирания за правото - независим е, включително и от закона. От върнатите от него актове на Софийската градска прокуратура излиза, че в нея работят най-некадърните прокурори. Тези актове са една четвърт от всички, докато обичайното за страната е 5-8 процента. Друг случай - обвиняем обжалва мярка "гаранция" и покрай мярката съдът казва: "Няма престъпление." Ами случаят със съдийката от Белоградчик? (Ирена Иванова, бивш председател на тамошния районен съд - б. а.)? СГС се разпореди делото срещу нея, което вече седем години връща на прокуратурата, да бъде разделено на 47 дела - нещо, което не е от компетентността на съдебния състав. Само защото тя е прилагала ръководената от нея схема за продажба на чужди ниви по 47 граждански дела - седяла си в къщи и си ги пишела, включително и протоколите за разпит на свидетели, които не са й виждали очите. Друг пример - митническа пратка с кокаин на летището. Съдът отказва да одобри протоколите за извършения обиск, а иска предварително да се вземе разрешението - т. е. да се спре лентата, по която минават пратките, за часове. Търси се под вола теле, стигат дори до Всемирната пощенска конвенция, за да провали делото.


Не трябваше ли с проекта за нов НК да бъде преодолян именно безумният формализъм?

- Преди време четох присъда на турски съд по дело за убийство на български изселник. Съдията сякаш беше смятал наказанието с калкулатор. За убийството - 20 години. За това, че убиецът е подбуден от друго лице - минус 5 процента. За чистото му съдебно минало - минус още 7.5 процента. Всичко е толкова систематизирано и разбито, че няма място за свободни съчинения. А у нас - наказания от 5 до 15 години и прочее интервали, плюс безброен и неясен списък от смекчаващи вината обстоятелства. Да оставим турците, да видим американците. От презентация на техен съдия разбрах, че определят наказанието на нещо като екселска таблица. Като знаеш колко години ще ти дадат за трафик на 2 кг хероин, смяташ с проста математика колко ще получиш за 2 тона. За разлика от нас, там напредналата възраст, здравословното състояние и това, че е минало доста време от престъплението, не са никакви смекчаващи обстоятелства. В затворите на САЩ има качествено медицинско обслужване. Влизаш, и ако трябва, те лекуват, а не ти отлагат изтърпяването на наказанието до безкрай.


Отдавна се говори за разделение на деянията на престъпления и простъпки, но проектът за НК държи на единното понятие за престъпление, възприето от съветската доктрина.

- Предишните двама главни прокурори Никола Филчев и Борис Велчев бяха за разтоварване на кодекса от деянията, които може да бъдат санкционирани като административни нарушения. От години се говори за създаване на Административно-наказателен кодекс, който да ги поеме от НК. Имаше и проект за него, но не стигна до разглеждане. Още първият български наказателен закон дели деянията на престъпления и простъпки. И понеже сега няма такова разделение, съдът злоупотребява и с понятието "малозначителност" на престъпното деяние, при която наказателна отговорност не се носи. Неотдавна колегите във Военноокръжната прокуратура в Сливен кипнаха от решение на ВКС, който отказа да осъди професионална военнослужеща. Пазила през нощта военни складове, но я хванало страх от тъмното и с автомата на гърба - та вкъщи. На сутринта пък имала час за фризьор и се върнала в поделението чак следобед. И това било малозначително! А навремето за отклонение от военна служба се отиваше в дисципа за година.


Малозначителен или недоказан ще се окаже побоят, който хора от ДПС нанесоха на Октай Енимехмедов и го наблюдаваше цяла България?

- Не знам при кого е делото и какво се върши по него. Разпределено е още от Бойко Найденов, после е преразпределяно . Мисля, че лицата са разпознати, но се оказа, че този, когото разпознахме като Гюнай Сефер, не бил той. Ще проверя докъде са стигнали нещата. Надявам се в скоро време това разследване да приключи.


Нетдавна се похвалихте, че пращате на съд 46 човека по т. нар. "Нежен Октопод". Алексей Петров обаче остава чист във всичките три "Октопода".

- Факт, въпреки положения къртовски труд. Навремето ме питаха хора от Европейската комисия защо не се справяме с икономическата престъпност. Отговорих, че съветници на най-големите икономически престъпници са преподавателите от икономическите ни университети. Гледаш у нас на всяка крачка коли за стотици хиляди евро, а ги карат хора, чиито фирми са все на загуба или нямат официални доходи. Разполагаме с твърде малко хора, които да разследват икономическата престъпност. Особено тежко е по делата за ДДС-измами. Колегите си измислят всевъзможни причини да не ги поемат. Идва един шеф на фирма да му повдигаме обвинение, хвърля 5000 лв. гаранция и вика: "Кви сте вие, бе нещастници? Ще ви смачкам в съда!" Така и стана, при това с безумни мотиви в негова полза.


Колегата Ви Румен Георгиев ръководеше изграждането на Единната информационна система за противодействие на престъпността. Докъде стигна тази работа?

- Ядрото е изградено. Тя е разположена при нас като отдел ЕИСПП към главния прокурор. Системата е уникална и е една от най-модерните в Европа. Отначало някои ведомства като Министерството на отбраната и ДАНС се дърпаха заради опасения за нейната защитеност , но вече и те искат да я ползват.


А прословутите мобилни екипи ще тръгнат ли тази година?

- Направихме проучване на три варианта за действие и според равнището на оборудване цената е от 600 хил. до 1.800 млн. лева. Главният прокурор поиска обаче да търсим други варианти, защото пари няма. Ще се справим и с наличните автомобили. Надявам се до края на май тази година да бъдат оборудвани напълно.


Ще разкриете ли някое от знаковите убийства, както периодично подмятат вътрешни министри и главни секретари на МВР?

Мисля да поразровим отлежаващите в НСлС доказателства по тези разследвания, пък може нещо да излезе. От десет такива престъпления едно да "извадим" - все ще е нещо.

Facebook logo
Бъдете с нас и във