Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Съдът отесня

Напливът на дела към Софийския градски съд (СГС) е толкова голям, че Съдебната палата, където той се помещава, вече е тясна на магистратите. Няма достатъчно зали и това също способства да се бавят делата, за което непрекъснато критикува градският съд. Това се твърди и в отчета на най-натовареното съдилище в страната за работата му през 2011 година. Документът бе качен на сайта на съда в сряда (14 март), а предишния ден се проведе годишно събрание на градския съд. Статистиката сочи, че тук за миналата година са образувани 7306 наказателни дела. Те са с 440 броя повече в сравнение с 2010 г., когато са били 6866. При гражданските дела положението е още по-напрегнато. За миналата година в градския съд те са общо 24 678 при 19 448 за 2010 г., или с 5230 броя повече.


Броят на делата, постъпили през годината, е 31 984, докато за предишната година той е бил значително по-малък - 26 314. Като се имат предвид и започнатите, но незавършени дела от 2010 г. са 13 372, през отчетния период са разгледани общо 45 356 дела, от които са приключени 30 325. От тях в срок до три месеца са завършени 19 666 бр., или 65 на сто от делата. Толкова е бил процентът им и предишната година. Общата натовареност на съдиите от СГС е около 42 дела на месец. За сравнение - през предходния отчетен период действителната натовареност е била 36.56.


Обезпокояващи са и данните за непрекъснатото увеличение на производствата за обявяване в несъстоятелност. От тях не личи да се намираме във финансов рай, както ни внушават някои министри - напротив. Фалитите се увеличават вече трета поредна година и достигат 439 само за района на градския съд. През 2010 г. производствата там са били 321, а през 2009 г. - 242.


Независимо от тази натовареност съдиите от СГС са работили качествено, делата в по-голямата си част са решавани в разумни срокове и при повишена ефективност, твърди в експозето си председателят на съда Владимира Янева.


Именно поради бума на делата все повече се задълбочава и проблемът с недостатъчния брой на съдебните зали. Съдебната палата вече е тясна и заради сформирането на нови състави на гражданското и на търговското отделения. Количеството на делата непрекъснато расте, но не и броят на залите, който от години е един и същ. Софийският градски съд от доста време използва 11 помещения. Към тях се прибавят още пет, които Върховният касационен съд му отпуска, но само до обяд, а от време на време още една от залите си предоставя и Софийският апелативен съд.


В отчета са изнесени обезпокоителни данни, според които близо половината от съдебните състави в гражданското и търговското отделения нямат постоянна зала, в която да заседават. Това налага съдиите от тези състави непрекъснато да съобразяват графика си и да планират заседания по делата си само в дните, когато не заседават останалите състави, и да ползват помещенията, отпуснати от ВКС, но само за следобедни заседания.


В доклада на СГС обаче няма и дума за нашумялата през отчетния период проверка от Инспектората към ВСС, която показа уникални забавяния на стотици дела. Резултатите от нея бяха оповестени на 25 юли миналата година - тоест през отчетния период. След тази ревизия Висшият съдебен съвет (ВСС) наложи през януари т.г. най-тежкото наказание на председателя на Съюза на съдиите в България Мирослава Тодорова - 15% намаление на заплатата за две години заради 57 забавени от нея дела. По предложение на Инспектората Висшият съдебен съвет санкционира още трима наказателни съдии от градския съд. С 10% бе орязана заплатата на Владимир Астарджиев, забавил 31 дела, а Иван Коев, който бе забавил 32 дела, се размина със забележка. Самата шефка на съда Владимира Янева бе ощипана с най-лекото наказание забележка, въпреки че беше на едно от първите места с 43 забавени дела. Всички тези факти обаче са подминати в документа, а пише само, че през годината имало трима наказани съдии, без да се споменават имената им.


Споменато е също, че през 2011 г. трима съдии от Наказателното отделение са били предложени от ВСС за награда заради изключително ефективно изпълнение на служебните им задължения.


nbsp;


nbsp;


Основните черти, характеризиращи дейността на СГС през 2011г., са постигане на висока ефективност, независимост, прозрачност, отговорност на правораздаването и действия, свързани с осъществяване на по-голямата информираност на обществеността за работата на съда на фона на значителното увеличение броя на новообразуваните дела и непроменена кадрова обезпеченост, каза Владимира Янева при представянето на доклада.nbsp;


Подслушването в България не е намаляло през 2011 г. въпреки множеството скандали със СРС-та през годината, показват данните от доклада. Статистиката разкрива, че председателката на съда и упълномощените от нея заместници са постановили едва два отказа за подслушване на прокуратурата и МВР. На този фон за 2011 г. е разрешено използването на специални разузнавателни средства в 6008 случая.През 2010 г., която ще запомним със скандала Мишо Бирата и рекордно високия брой подслушвания, властите получиха от съда почти същия брой разрешения за СРС - 6213. Ефективността на подслушването леко се увеличава. В 14% от случаите те са послужили за доказателства пред съда на фона на 12% през 2010 година.


nbsp;


Бих искал да споделя с удовлетворение впечатленията си от доклада. Числата са впечатляващи. Обемът на работа е огромен. Действително Софийският градски съд е най-големият съд от системата на окръжните съдилища, не само по броя на съдиите, които работят в него, но и като институция, която разглежда изключително много като количество, от фактическа и правна страна, дела, отбеляза заместник-председателят на Върховния касационен съд Симеон Чаначев пред годишното събрание на СГС.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във