Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Сълзи в очите, планина на плещите

Спонтанни сълзи на радост бликнаха в очите на съдия Румен Ненков в мига, в който комисията по избора на нови членове на Конституционния съд (КС) обяви резултатите и стана ясно, че той е един от избраните.
Това се случи на 14 юли (вторник) по време на общото събрание на магистратите от Върховния административен съд (ВАС) и Върховния касационен съд (ВКС), на което трябваше да бъдат избрани двама нови конституционни съдии поради изтичане мандатите на двама от членовете на КС.
Освен Ненков за конституционен съдия от квотата на съдебната власт бе излъчена Стефка Стоева, една от двете заместнички на шефа на ВАС Константин Пенчев.
От общо 170 върховни съдии на събранието
в зала № 15 на Съдебната палата дойдоха 152-ма души
което далеч надхвърляше необходимия кворум за вота - две трети от личния състав. Сформирана бе петчленна изборна комисия с председател Боян Магдалинчев от Върховния административен съд. Той обяви, че по регламента са необходими минимум 77 гласа, или половината от присъстващите плюс един.
Кандидатите за освобождаващите се кресла в Конституционния съд (КС) бяха общо четирима. Стоева, която по-късно получи най-много гласове, бе номинирана лично от своя началник, председателя на ВАС Константин Пенчев. Другите трима кандидати бяха издигнати от техни колеги съдии. Това бяха Румен Ненков - доскорошен заместник на председателя на ВКС Лазар Груев (до май тази година, когато изтече неговият мандат), Любка Илиева, също бивш заместник-шеф на ВКС, а сега съдия в търговската колегия на съда, и Жанета Найденова, ръководител на Четвърто отделение на Гражданската колегия на ВКС. Всеки от номинираните бе представен с кратка професионална биография и бяха изтъкнати и неговите морални качества. Тук е мястото да припомним, че всеки кандидат за член на Конституционния съд трябва да притежава само българско гражданство, да има най-малко 15 години юридически стаж и висока етика.
Румен Ненков, който бе подкрепен с 90 гласа
е минал през цялата съдебна йерархия. Като се започне от Софийския районен съд, на който в миналото е бил председател, и се стигне до Върховния касационен съд. Освен това той на два пъти бе избиран за член на Висшия съдебен съвет (ВСС), като при втория си мандат (2003-2007) оглавява антикорупционната комисия. Той бе един от тримата кандидати за Европейския съд за правата на човека в Страсбург, издигнати от правителството в началото на миналата година. През последните години участва в написването на повечето промени в наказателните закони. Ненков се произнесе като последна инстанция по делото за убийството на Андрей Луканов.
При обсъждането на номинациите съдия Емануела Балева от Върховния касационен съд заяви, че е приятел на всички кандидати, но ще подкрепи Румен Ненков, тъй като е носител на новото и е добре познат в чужбина. Тя изрази мнение, че той е трябвало да замине като съдия в Страсбург, но е бил ощетен.
Другото попълнение в КС, заместничката на Константин Пенчев - Стефка Стоева, която между другото е връстничка на Ненков (и двамата са родени 1953 г.) също има богата професионална биография. И тя е минала през по всички стъпала на съдийството. Преди ВАС е работила като съдия в Районния съд - Костинброд, и в Софийския окръжен съд. Шеф е на асоциацията на българските административни съдии.
Стоева е гледала делата за приватизацията на БТК и на Булгартабак
участва и в работната група по изготвянето на новия Административно-процесуален кодекс. Тя бе удостоена с най-много гласове при избора - 94, и явно има защо - часове след избора й форумите в ИНТЕРНЕТ бяха пълни с отзиви за нея, повечето от които - положителни. Заместник-председателят на ВКС и шеф на Търговската колегия Марио Бобатинов каза преди вота, че от двадесет години работи с Любка Илиева и Жанета Найденова и че двете са достойни кандидати за КС. Но те в крайна сметка получиха съответно 45 и 50 гласа и отпаднаха. Новоизбраните ще заемат местата на съдиите от КС Румен Янков и Людмил Нейков, чиито мандати приключват през октомври тази година.
Веднага след като бяха обявени резултатите, Ненков и Стоева попаднаха в прегръдките на своите колеги, които буквално задръстиха пътеката на опашка да ги поздравяват.
Знаете, че не защитавам нито партийни, нито политически, нито пък корпоративни интереси, а ще защитавам само интересите на конституцията и закона , заяви Ненков минути по-късно. Той благодари за гласуваното му доверие от страна на членовете на събранието, като обясни емоционалната си реакция именно с това доверие.
Стефка Стоева каза няколко думи в същия дух - че съзнава колко отговорна е работата на конституционните съдии, и подчерта, че - доколкото зависи от нея, в КС няма да има приоритетни дела.
Други разпоредби на основния ни закон допълват компетентността му.
Едно от основните задължения на съдиите (чл.149, ал.1 от конституцията) е да тълкуват основния закон. Второто съществено правомощие е контролът за конституционност на законите и другите актове на Народното събрание, както и на актовете на президента. Става дума за последващ контрол, тъй като чрез него се контролират вече обнародвани в „Държавен вестник правни актове.
Конституционният съд се произнася и за съответствието на законите с общоприетите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна.
В прерогативите му е включено и решаването на спорове за компетентност между Народното събрание, президента и Министерския съвет, както и между органите на местно самоуправление и централните изпълнителни органи.
Конституционният съд е овластен да се произнася и по спорове за конституционност на политическите партии, по спорове за законността на избора за президент и вицепрезидент, както и по спорове за законността на избори за народни представители. Той се произнася и по обвинения, повдигнати от НС срещу президента и вицепрезидента за държавна измяна и за нарушение на конституцията. Този съд излиза с решение и в случай че президентът и вицепрезидентът или конституционен съдия подаде оставка.
КС има правомощия да установява факти с конституционноправно значение, като: подаване на оставка от президента или вицепрезидента или установяване на трайна невъзможност да изпълняват правомощията си поради болест; установяване на неизбираемост и несъвместимост на народни представители; подаване на оставка от конституционните съдии.
Констатирането на такива факти води до предсрочно прекратяване на мандата на президента, на вицепрезидента, на народни представители или на конституционните съдии.
Конституционните съдии, които са 12 на брой, имат огромна власт
и на практика не подлежат на контрол от никоя институция. Решенията им са окончателни и задължителни. Техният мандат е най-дълъг - девет години. Нека припомним, че мандатът на главният прокурор, както и на шефовете на двете върховни съдилища - ВКС и ВАС, трае седем години, на президента - пет, а на народните представители - четири.
По принцип изборът за нови членове на КС трябваше да се състои през септември. Изместването му два месеца напред (преди ваканцията) би могло да се обясни със смяната на политическия връх. От първия ден на новото 41-во Народно събрание, новото парламентарно мнозинство, включващо освен ГЕРБ още три партии, оформи едно важно решение - да се работи за промяна на основния закон на държавата. Подобни идеи декларираха всички лидери на партии, оформящи мнозинството. А промяната на конституцията е задължителна, за да бъдат прокарвани някои твърде важни нови моменти, отнасящи се до реформата на съдебната система. А за такава промяна са необходими тълкуванията на Конституционния съд, който бързо и в пълен състав наесен ще трябва да започне да отмята един по един планината от проблеми, затлачили съдебната власт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във