Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ТАРАЛЕЖ В ГАЩИТЕ НА ПРАВОСЪДНОТО МИНИСТЕРСТВО

Без да желаем да влизаме в ролята на лош пророк, но с едничката цел да разкрием какви ги надробиха народните избраници, още в бр.30 от 28 юли 2007 г. Параграф 22 написа, че новият Гражданскопроцесуален кодекс на практика ще узакони създаването на... и.д. съдилища.
Още тогава отбелязахме, че след 1 март 2008 г., когато новият ГПК би трябвало да влезе в сила, магистратите от Върховния касационен съд и техните колеги от апелативните и окръжните съдилища ще трябва да решават кои дела подлежат на касационна жалба и кои не. Нещо, което е също толкова абсурдно, колкото и историята със забатачените трудови дела, за чието решаване петте апелативни съдилища бяха обявени тогава за и. д. касационни инстанции.
Освен това за новия ГПК се твърдеше, че въпросът с правораздаването в разумни срокове ще бъде решен... радикално: т.е. ако до определен етап от някое дело страните не представят пред съда всички свои доказателства, по-нататък те нямат право да ги използват.
Въпреки тези недомислици новият кодекс беше отразен като най-значимия проект в отчета на правосъдното министерство за изминалата година, който направи министър Миглена Тачева в края на миналата седмица. В документа е посочено, че неговото прилагане (евентуално) след месец трябва да ускори производството и да доведе до приключване на делата в разумни срокове. Също така той следва да подобри качеството на съдебните актове и да повиши ефективността на изпълнителния процес.
Да, ама не. За това намекна и самата Тачева по време на отчета миналия петък (25 януари), заявявайки, че работата на ВКС е проблемна, без да обясни какво точно има предвид.
Картината придобива още по-мрачен вид от признанието й, че има десетки сигнали за някои текстове в ГПК от адвокати от Софийска адвокатска колегия, съдии и най-вече от хора от академичните среди. Оплакванията не са официални, а споделени на четири очи. Министър Тачева остана също толкова загадъчна и не уточни кои текстове са подразнили недоволните.
Затова неслучайно тя даде знак, че изобщо не е ясно кога ще влезе в сила ГПК и дали той наистина отговаря на заложените в него надежди.
Нещо повече. В Министерство на правосъдието обмислят идеята парламентът да отложи стартирането на ГПК поради факта, че може би ще се наложи промяна на някои текстове.
В такъв случай отговорите на изпратените от нея писма до председателите на Върховния касационен съд Лазар Груев, на Националния институт на правосъдието Пенчо Пенев и апелативните съдилища в страната с питане дали магистратите в тях имат готовност да започнат работа с новия кодекс явно ще трябва да поизчакат. Поне докато се разбере кои текстове и по какъв начин трябва да се отремонтират в... ремонтирания Гражданскопроцесуален кодекс.
Нямат край и проблемите около Агенцията по вписванията. Макар и да е похвална заповедта на министър Тачева от 25 януари да се сложи край на проблема с личните данни в редица окръжни съдилища, от които пък Агенцията по вписванията (АП) прехвърляше информация в своята база данни, още на следващия ден стотици такива можеха да бъдат открити в АП.
В тази връзка от министерството ще се обърнат към немската фирма Сименс да пипне софтуера за работата на Търговския регистър, така че да може да се потъмняват личните данни на търговците. Как ще стане това обаче и дали междувременно някой няма да изпищи, че на негово име е изтеглен кредит от 1 млн. евро например, никой не може да каже.
Ако не друго, след отчета на министерството трябва да признаем две неща за министър Тачева - че няма да остави магарето си в калта и че откровено говори за проблемите. Поредното доказателство са думите й, че ще се проверят всички откази за регистрация на фирми или промяна в тях заради недобросъвестни деловодителки.
Подобно оплакване дошло от две адвокатски кантори, които представляват мощни чуждестранни инвеститори у нас. Без мотиви на тях им била отказана промяна в борда на директорите. Самата Миглена Тачева пък имала удоволствието да присъства на сцена, на която опърничава деловодителка се държала в разрез с професионалните изисквания. Знам за какво става въпрос, но това е човешкият ресурс, с който разполагаме, призна правосъдният министър.
А на нас не ни остава нищо друго, освен да изчакаме с притаен дъх какво ще е бъдещето на ГПК, на личните данни и укротяването на опърничавите деловодителки.
Борислав Радославов

Facebook logo
Бъдете с нас и във