Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Театро с избора на шеф на ВАС

Спектакъл с ниско качество - така лаконично, но изчерпателно следва да бъде описан изборът на председател на Върховния административен съд (ВАС), който проведе Висшият съдебен съвет (ВСС) тази седмица. Предизвестеният и спазарен с изпълнителната власт почти единодушен вот за единствения кандидат - председателя на Софийския градски съд Георги Колев, демонстрира за пореден път това, което е основната причина за провала на държавността у нас - съдебната власт е абсолютно зависима от външни влияния и готова на всичко, за да си запази придобивките.
Никой от 22-мата членове на съвета не успя поне да изиграе сценката, но всъщност повечето дори не си направиха труда да опитат. С 19 гласа за, нито един против и с три бюлетини, обявени за недействителни, Колев получи поста на един от т. нар. Трима големи в съдебната система, овакантен предсрочно след избора на Константин Пенчев за омбудсман. За освободеното място на председател на Софийския градски съд също ще бъде проведен избор.
Формалната демократичност на изборната процедура
всъщност подчерта пълната липса на избор. Съобщението на правосъдния министър Маргарита Попова, че има две силно критични позиции - на Съюза на съдиите в България и на Гражданска лига за България, увисна безответно във въздуха, а съдържанието им беше спестено на незапознатите. За сметка на това бяха вкарани в действие клакьорски въпроси, целящи да будалкат зрителя, че съдебните началници тепърва оглеждат отвсякъде гласуваната предварително от самите тях кандидатура.
Позицията на съдийския съюз за тревожната предопределеност на избора, която стигна до медиите дни по-рано, беше коментирана от шефа на Бюджетната комисия на ВСС Иван Колев по следния начин: Там има само две искания - процедурата да се предава по телевизията и да има дискусия. Нищо друго няма, така че няма какво да им отговаряме.
Какво твърдят от Гражданска лига за България пък се узна от реакцията на члена на ВСС от съдебната квота Георги Шопов, който каза: Отговорът ми на поставените от тях три въпроса е: Не съм изнудван директно или косвено от службите. Участието ми във ВСС не е гарантирано от определена личност или власт. То е гарантирано от съдебната квота, записана в конституцията.
Пръв топката към кандидата подаде Петър Стоянов от парламентарната квота. Без да е ясно дали изобщо пита нещо, той процеди срамежливо, че в медийното пространство витаят два въпроса, които обаче ние няма да обсъждаме. Подготвеният Георги Колев, който от скука местеше с нос микрофона пред себе си, веднага изстреля, че изнесеното в медиите в голяма степен било спекулация. Става дума за твърденията, че жена му, нотариус Нели Русева, по-голямата част от чиито огромни доходи и имоти той не е обявил в декларациите си до Сметната палата, е регистрирана по ЗДДС противно на твърденията, че не го е направила. Друг член на ВСС, Капка Костова, пък попита Колев как ще се справи, след като данните от професионалното му развитие единствено в областта на наказателното право сочат очевидна липса на какъвто и да било опит в административното правораздаване. Колев отговори с обещанието: Можете да бъдете сигурни, че проблем няма да има. За мен дойде моментът да се занимавам с нещо друго.
Кандидатът беше по-конкретен в отговорите на други два, особено щекотливи въпроса. На питането как вижда преструктурирането на 28-те административни съдилища в страната, той започна с увъртане, но все пак изплю камъчето, че броят им ще бъде намален или даже че те ще бъдат премахнати: Взимането на непопулярни мерки е винаги проблем. Необходим е анализ има ли нужда изобщо от такива съдилища. Засега с такъв анализ не разполагаме.
Най-показателен за
управленското верую на Колев
се оказа обаче ключовият за съдебната система въпрос за дисциплинарните правомощия на административните ръководители. Запитан как би реагирал при случаи като този с Красьо Черния или на магистратските имоти в Приморско, Колев заяви, че това трябва да е приоритет единствено на Инспектората към ВСС, а административните ръководители трябвало да търсят други пътища, за да не се достига дотам.
По някое време Колев напусна залата и започна дебат върху кандидатурата, от който ушите на непосветените в театъра на съдебната власт биха изгорели от срам. Дебатът откри председателят на етичната комисия Цони Цонев. Пред камерите той оповести резултатите от проверката по вписаното в имотните декларации на Колев. Оказа се, че поисканото броени дни преди вота становище на Сметната палата дали има разминавания в тях не е готово. Дошъл само отговор от шефа на контролния орган Валери Димитров, че проверката не е приключила, тъй като процедурата изисква всички заинтересовани лица да представят своя отговор.
Междувременно възелът се разплел - кандидатът за шеф на ВАС донесъл на Цонев всички нотариални актове на семейните имоти. Стигнало се до заключението, че не е станало кой знае какво и изборът може да бъде проведен, без да се чака резултатът от проверката на Сметната палата. Той щял да е готов до 10 декември. Иван Колев каза, че вписването на закупените от жената на Георги Колев 30 имота в Твърдишкия Балкан с обща площ 60.5 дка, като 64 кв. м било техническа грешка, която ще бъде поправена в декларацията му по Закона за публичност на имущество на лица, заемащи висши държавни длъжности. Защо Цонев е решил, че кандидатът се е объркал, а не е скрил умишлено имотите, не стана ясно. Нито пък стана ясно дали е друга техническа грешка това, че нотариус Русева не е вписала в декларацията си доходите си за 2008 г. и 2009 г. в размер на 616 000 лева. Не се разбра и защо в декларациите липсва луксозна къща в столичния кв. Малинова долина, която семейството на Колев е придобило през 2009 година.
Това не попречи на неколцината водещи актьори в спектакъла да се изкажат защо са подкрепили издигнатата от самите тях единствена кандидатура. Тон за хвалба даде пак Петър Стоянов, твърдейки, че е гласувал с ясно съзнание.
Вельо Велев, който пръв подписал номинацията на Колев, увери на свой ред, че е непорочен: Тиражираните публикации, че изпълняваме поръчка на изпълнителната власт, са неверни. Подписах пръв и не съм обсъждал кандидатурата с друг освен с изборните членове на ВСС. Какво, като Георги Колев става ръководител на ВАС, без да има опит в административното правораздаване - важното е да е необременен. Повече от половината от сегашните административни ръководители в съдебната система не са били преди това съдии в ресора си, а някои изобщо не са били съдии.
Топката с плонж пое отново Иван Колев: Кандидатът е технически много грамотен, защото доведе до успокояване на съдиите в Софийския градски съд. Ако го изберем, той ще бъде първият действащ магистрат на един от постовете на Тримата големи. И всеки друг магистрат ще разбере, че може да стане такъв.
Другите двама големи - председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев и главният прокурор Борис Велчев, не казаха нищо. Единствено Капка Костова се осмели да критикува кандидата: Ще кажа няколко думи, за да има все пак някакъв дебат. Досега чухме само еднопосочни становища, но аз имам резерви по отношение на правната подготовка на Георги Колев с оглед данните за делата, които е разглеждал, по признак инстанционен контрол. Не разбирам и пълната липса на каквато и да било реакция от негова страна спрямо медийния натиск срещу ръководения от него Софийски градски съд.
След като изборът приключи, Георги Колев каза пред журналисти, че повечето неща във ВАС се правели в една добра посока и може би имали нужда от продължение. Колев напомни, че процедурата по назначаването му не е приключила, нужен е и указ на президента. Не обели и дума кой конкретно го е предложил за председател на ВАС. Считам, че няма каквато и да било политическа намеса. Не съм поемал никакви ангажименти и по-важното - никой не е искал такива от мен, каза още Колев. Той потвърди, че познава заместник-председателите на ВАС, един от които - Венета Марковска, бе сочена за негов покровител. Колкото до критичното отношение на предшественика му Константин Пенчев, който скочи срещу кандидатурата му за председател на СГС, Георги Колев процеди само, че изявленията на Пенчев не били особено конкретни. Той отрече да е бил спряган за председател на замисления от управляващите специализиран наказателен съд, наричайки всичко това само слух. Колев уточни, че той лично има две висящи дела в СГС - едното срещу бившия директор на пътния фонд Веселин Георгиев - Батко, а другото за убийство, по което осъдил обвиняемия, но Върховният касационен съд отменил присъдата и му го върнал. Не се знаело още дали тези дела ще трябва да започнат отначало заради правилото за неизменност на съдебния състав, или ВСС може да вземе решение Колев да бъде командирован в СГС, за да довърши разглеждането им.

(Каре)

Какво предложи кандидатът?
Проблемите според него са три:
издигане ролята на ВАС като касационна инстанция;
уеднаквяване на съдебната практика;
произнасяне в кратки срокове и законосъобразно по актуваните подзаконови актове.
Голямата натовареност на съдиите от ВАС, която води до насрочване на дела след 8-9 месеца, може да бъде преодоляна единствено с промяна на подсъдността на част от делата, които съдът разглежда. Това може да стане с промени в законите за държавния служител, за МВР и за отбраната и въоръжените сили. Ако органът по назначението на служители по тези закони бъде променен от министър в заместник министър или главен секретар, ВАС ще се разтовари от 12% от делата за освобождаване на тези служители, тъй като вече няма да са му подсъдни като първа инстанция. Подобен ефект ще имат и аналогични промени в Закона за устройство на територията и в Закона за чужденците.
Облекчаване на съдиите от ВАС може да бъде постигнато и като част от жалбите (т. нар. частни жалби) се разглеждат единствено в закрито съдебно заседание без призоваване на страните. Проблем е и процедурата по призоваване, тъй като често липсва възможност да бъдат призовани всички заинтересовани страни.
С довода, че назначаване на още съдии е недопустимо, Колев предлага да бъдат назначени повече съдебни помощници, които да преминават задължително обучение, както младшите съдии. Относно 28-те административни съдилища в страната Георги Колев каза, че не е привърженик на емпиричното обединяване на съдилища, но преструктурирането е наложително, тъй като натоварването в Административния съд в София град е петкратно по-високо от това в провинциалните административни съдилища. Възможни са различни начини за преструктуриране, като например прехвърляне на щатове или понижаването на някои от сегашните съдилища в териториални поделения на други. Подсъдността на част от разглежданите от тях дела пък може да се прехвърли на окръжните съдилища, в които и сега има административни отделения. Самостоятелен отговор как да се преструктурира системата на административното правораздаване обаче Георги Колев каза, че не може да даде - всичко зависело от финансовата обосновка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във