Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ТРЕТАТА ВЛАСТ ПОСЕГНА КЪМ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

Изборът на Борис Велчев за нов главен прокурор бързо влезе в графата Всяко чудо за три дни и Висшият съдебен съвет се върна към най-любимото си делнично занимание - назначаване, повишаване и освобождаване на магистрати. На редовното си заседание в сряда (25 януари),обладани от мисълта, че вече нищо драматично не може да се случи, кадровиците на Темида делово отмятаха дневния ред точка по точка, докато не стигнаха до назначаването на Надежда Александрова на длъжност младши съдия в Силистренския окръжен съд. Оказа се, че момичето е спечелило конкурса, но не може да започне работа, защото в съда няма нито един свободен щат (?!).
Докато магистратите умуваха какво да правят, думата взе председателят на Върховния административен съд (ВАС) Константин Пенчев, който с няколко изречения успя да вдигна... кръвното на колегите си и да ги хвърли в тежък размисъл.
Във Висшия съдебен съвет са постъпили сигнали за лица, които са навършили 65-годишна възраст и които, вместо да се пенсионират, продължават да работят в съдебната система - заяви Константин Пенчев. - Върховният административен съд стриктно спазва конституцията и Закона за съдебната власт, в които ясно е записано: съдиите, прокурорите и следователите се освобождават от длъжност при навършване на 65-годишна възраст. В други съдебни институции обаче пропускат изпълнението на тези разпоредби, ръководителите им забравят да предлагат хора за пенсиониране и по този начин се заличава равнопоставеността между отделните съдебни звена, обясни подробно председателят на ВАС.
Краткото, но съдържателно слово на Константин Пенчев успя да разбуди членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), но никой от тях не стигна по-далеч от стандартното подхвърляне на реплика от място. Единствено заместник-главният прокурор и ръководител на Върховната касационна прокуратура Христо Манчев обяви, че в държавното обвинение няма служители, прехвърлили тази възраст.
Вместо обаче думите му да провокират по-нататъшен дебат за магистратите, прекрачили в третата възраст, кадровиците на Темида затвориха темата с решение, което гласи: В срок от две седмици всички ръководители на съдилища, прокуратури и следствени служби да изпратят във ВСС писмени справки за броя на магистратите, навършили пенсионна възраст. Освен това ВСС разпореди на административните ръководители в съдебната система да изпращат до съвета подобни справки в началото на всяка календарна година.
Кой знае защо истинският дебат по проблема, повдигнат от председателя на Върховния административен съд Констатнин Пенчев, се разгоря чак след края на заседанието. На излизане от залата неколцина от членовете на ВСС компетентно обясняваха, че колегата Пенчев най-вероятно е визирал Върховния касационен съд, където има доста съдии в напреднала възраст.
Най-радикално настроен обаче се оказа деканът на Правно-историческия факултет на Югозападния университет - проф. Александър Воденичаров. Най-редно би било да се образуват дисциплинарни производства срещу ръководителите на звената, в които има хора над 65 години - обяви професорът. - Те не внасят предложения за пенсиониране на магистрати, като по този начин не изпълняват служебните си задължения. И най-доброто наказание за провинилите се ръководители е порицание, обясни още проф. Воденичаров, пропускайки естествено един много деликатен момент: в България има прекалено много райони, където освен магистрати на пенсионна възраст други орли на правосъдието изобщо не желаят да свият гнезда. А това е проблем, който със силови методи не може да бъде решен. Не за друго, а защото става дума за недалновидна кадрова и административна политика, водена в продължение на десетилетие и половина. И то от Висшия съдебен съвет, чийто член е проф. Воденичаров.

Facebook logo
Бъдете с нас и във