Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ТРИ ФИРМИ НА СЪД ЗА ОБГАЗЯВАНЕТО НА СТАРА ЗАГОРА

Районният съд в Стара Загора отложи поредното дело за системното обгазяване на града за 23 януари 2006-а. То е заведено от 26-годишния Ясен Куманов, който иска от държавата 5000 лв. за нанесени му неимуществени вреди, описани в исковата молба, като парене в очите, болки по дихателните пътища и стрес, които ни причиняват управниците с това, че не могат да се справят с екологичния проблем. Делото е образувано по чл.1, ал.1 от Закона за отговорност на държавата за вреди, причинени на гражданите, а като ответници в залата трябваше да се явят представители на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и на старозагорската Районна инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).
Малко след началото на съдебното заседание обаче стана ясно, че вместо свой юрисконсулт или адвокат МОСВ се е възползвало от разпоредбата на чл.175, ал.1 от Гражданскопроцесуалния кодекс, която гласи: Всяка страна може да привлече трето лице в делото, когато това лице има право да встъпи, за да помага. Привличането може да се иска най-късно в първото по делото заседание с писмена молба, препис от която се връчва на третото лице. От третото лице зависи дали да встъпи, или не в делото. А като трето лице по делото в молбата на Министерството на околната среда и водите са посочени Енергийна компания Марица-изток 3 АД, ТЕЦ Марица-изток 2 ЕАД и Брикел АД.
В молбата до Старозагорския районен съд, подписана от главния юрисконсулт на МОСВ Марияна Калчева, се казва, че в настоящото съдебно производство с помощта на допустимите доказателства и доказателствени средства ще докажем, че замърсяването на въздуха на посочените дати е вследствие на работата на предприятията, собственост на посочените дружества.
По-нататък в молбата на екологичното ведомство се сочи, че интересът за МОСВ от привличането на посочените дружества се обуславя от необходимостта да бъде обезпечен евентуалният обратен иск към тях като причинители на замърсяването на въздуха над Стара Загора. В понеделник (21 ноември) Старозагорският районен съд конституира трите дружества като трета страна по делото и обяви, че те ще бъдат призовани за следващото съдебно заседание.
По искане на защитата на Ясен Куманов съдът задължи Районната инспекция на околната среда и водите (РИОСВ) да представи официалните резултати за качеството на въздуха в Стара Загора през процесния период - 8-11 юли 2005 г., показанията на измервателните станции в с. Полски градец, с. Могила и в Стара Загора, както и официалните прессъобщения на РИОС, разпространени по време на обгазяванията. Освен това съдът трябва да изиска решението на Народното събрание по доклада на временната парламентарна анкетна комисия, натоварена да проучи дейността на правителството във връзка с обгазяването на Стара Загора. А накрая съдът разпореди на Старозагорската окръжна прокуратура да направи справка дали по повод на обгазяванията са образувани други наказателни производства и срещу кого.
В понеделник (21 ноември) бяха назначени и две експертизи - екологична и медицинска, които трябва да бъдат приключени до 23 януари 2006 г., когато ще се проведе следващото заседание по делото. Експертизите трябва да отговорят на два дългоочаквани въпроса: какво точно са дишали старозагорци в периода на обгазяванията (8-11 юли 2005 г.) и по какъв начин вредните газове се отразяват на човешкото здраве.

Facebook logo
Бъдете с нас и във