Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ТРЪГНА ПРОЦЕСЪТ СРЕЩУ ПЪРВИЯ БУРГАСКИ ФАРАОН

След близо шест години и половина, прекарани под домашен арест, най-после Румен Пеков погледна Темида в очите. На 12 януари (понеделник), точно в 9 ч., в Бургаския окръжен съд бе даден ход на делото срещу 45-годишния предприемач, завлякъл в зората на демокрацията стотици свои съграждани. По време на тричасовото заседание съдът отказа да приобщи към делото заведените граждански искове срещу Пеков (около 270 на брой) и обяви, че ще се занимава само с наказателната част от дейността на фараона. После констатира, че едно от вещите лица, участвали в комплексната съдебно-счетоводна експертиза, е починало и назначи нова. Накрая съдът се съгласи Румен Пеков да бъде изслушан, след като се запознае със съдържанието на експертизата, и насрочи следващото заседание за 5 април. Историята започва на 14 март 1993 г., когато в Бургас е учредена Кредитно-спестовна кооперация (КСК) Пеков - Популярна банка. Уставният й капитал от 100 000 тогавашни лева е разпределен между девет души. Мажоритарен собственик на кооперацията е Румен Пеков, който притежава 92 дяла, всеки от които е по 1000 лева. На 19 март 1993 г. учредителите внасят документите на кооперацията в Бургаския окръжен съд и не след дълго КСК Пеков - Популярна банка е вписана в регистъра по фирмено дело N1492/93 година. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Митрополит Симеон 13, и със строго дефиниран предмет на дейност: кредитно-спестовна дейност във валута и левове, покупко-продажба на ценни книжа, приемане на поръчителство и други дейности. И още - Банка Пеков (както по-късно става известна пирамидата) е регистрирана по Закона за кооперациите.С РОГАТА НАПРЕДМощната рекламна кампания на новото начинание започва няколко дни след регистрирането на кооперацията. Процедурата по зарибяването на наивниците е стандартна, но по онова време пирамидите все още не плашат никого: Пеков обещава по-високи лихви от останалите кредитни институции в града, а популярността на кооперацията нараства с такива темпове, че през есента на 1993 г. тя вече има клонове в Царево и Сливен.Разплитането на далаверата започва година по-късно, и то заради самия фараон: Румен Пеков завежда гражданско дело (N96/94 г.) срещу ЕТ Рустар-Стоян Русев, заради неиздължен от него кредит в Бургаския районен съд. С решение от 18 януари 1994 г. районните магистрати отхвърлят молбата на Пеков за издаване на изпълнителен лист поради... нищожност на сключения договор за кредит. Мотивът им е железен - т. нар. Банка Пеков няма лиценз от БНБ за извършване на финансовокредитна дейност.На 20 януари 1994 г. Румен Пеков получава решението на съда, но въпреки това продължава да върти бизнеса си необезпокояван от никого. Нещо повече - той по никакъв начин не се трогва и от писмото, изпратено му от БНБ на 1 юни 1995 година. В него се казва, че дружеството няма право да извършва банкова дейност, защото не е искало и не е получавало разрешение за това. Вместо да свие байрака, Пеков запретва ръкави и развива още по-бурна дейност. Според обвинителния акт, само в периода 5 юни - 6 юли 1995 г., в качеството му на длъжностно лице и при условията на продължавано престъпление, Пеков без разрешение е извършвал банкови сделки, като сключил 104 договора за депозит в левове и валута и причинил значителни вреди в размер на 5.68 млн. тогавашни лева. Според събраните доказателства по делото, до 31 март 1996 г. общият размер на незаконно събраните левови и валутни депозити на граждани в Банка Пеков е 66.907 млн. тогавашни лева по сключени 1021 договора. За тези свои деяния Румен Пеков е подведен под отговорност по чл.252, ал.2 от Наказателния кодекс (НК), чиято разпоредба гласи: Който без съответно разрешение извършва по занятие банкови, застрахователни или други финансови сделки, за които се изисква такова разрешение, и когато с дейността са причинени другиму значителни вреди или са получени значителни доходи, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева. КЛУБ ШИРОКИ ПРЪСТИВторото обвинение, повдигнато срещу бургаския фараон, е по чл.219, ал.4 от НК (за безстопанственост). При учредяването на кредитно-спестовната кооперация Пеков е избран за неин председател и за председател на УС. Тоест - той е длъжностно лице по смисъла на закона и като такъв има не само права, но и задължения. Едно от тях е да се грижи за имуществото на повереното му предприятие и да брани интересите му.Именно в това си качество, се казва в обвинителния акт по делото, Пеков не е потърсил вземания на кооперацията, осчетоводявани по различни сметки, които към 1 декември 1995 г. възлизат на 17.031 млн. тогавашни лева. В периода 1994-1995 г. от сметка Липси и начети са изчезнали общо 144 926 лв., но Пеков не е потърсил отговорност за това от служителите си.По сметка Доставчици на аванси, съгласно оборотната ведомост към 30 ноември 1995 г., Пеков не е събрал вземания на кооперацията в размер на 418 000 лева. Тази сума е осчетоводена като загуба на кооперацията поради изтичане на давностните срокове. Подобно е положението и по сметка Съучастия. С решение от октомври 1993 г. Бургаският окръжен съд регистрира Милица ООД Бургас с капитал 50 000 лв., от което кооперацията притежава 45 дяла по 1000 лв., а останалите пет дяла са собственост на лицето Асен Русев. Счетоводството на ООД-то се води от служителка на Пеков, а дружеството няма отделна оборотна ведомост и собствени счетоводни документи, като цялата му дейност преминава през сметка 221 Съучастия. През периода 1993-1994 г. кооперацията извършва разходи за Милица на обща стойност 2.82 млн. тогавашни лв., от които 1.293 млн. лв. са раздадени като аванси на служители в кооперацията без документи - разходни ордери, вписване във ведомостта за заплати и т. н. Съгласно счетоводните записвания до края на 1995 г. са били възстановени 1.756 млн. лв., като остават непогасени задължения в размер на 1.063 милиона. По същата схема Румен Пеков включва кооперацията като съдружник в още една фирма - България Кубан ООД, с дялов капитал 500 000 лева. Приходи от дейността на това дружество не са реализирани, въпреки че по сметка Съучастия са похарчени други 1.562 млн. лева.Следствието и прокуратурата са установили нарушения и по сметка Подопечни лица. През периода март 1993 г. - март 1995 г. не са потърсени вземания на кооперацията от 16 лица, предимно служители на фирмата. Общият размер на раздаденото е 192 828 лева.Най-големи суми обаче изтичат по сметка Кредити. През периода юни 1993 г. - декември 1996 г. Пеков тотално забравя, че е раздал 24 кредита на физически и юридически лица на обща стойност 13.571 млн. лева. През 1994 г. Кредитно-спестовна кооперация Пеков - Популярна банка печели търга за експлоатация на част от плажовете в района на Царево. В името на бизнеса започва изграждането на къмпинг Свети Наум в местността Бутамята край с. Синеморец. Този грандиозен проект струва на кооперацията 1.138 млн. лв., а по него са изградени само няколко бунгала, шатри и други постройки. В началото на 1995 г. обаче изграждането на курортното селище изведнъж е стопирано. Нещо повече - кооперацията плаща 61 000 лв. на неизвестно лице да... демонтира всичко, построено дотогава, и губи от авантюрата само 1.2 млн. лева.Според Бургаската окръжна прокуратура, Румен Пеков е извършил престъпление, като не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и запазването на повереното му имущество, като не е потърсил вземания на кооперацията по сметките й и в резултат на това са настъпили щети за 17.031 млн. лева.ЛЯВА РЪКА - ДЕСЕН ДЖОБРумен Пеков е подсъдим и за длъжностно присвояване в големи размери (чл.202, ал.2, т.1 от НК). Той и няколко негови служители усилено продават и купуват валута от две сарафски бюра, собственост на две фамилни дружества - на финансова къща Промар Пекова (собственост на Красимира Пекова, сестра на фараона) и на СД Пеков и фамилия (собственост на Даниела Христова, бивша съпруга на фараона). Следствието и прокуратурата са установили, че при тези сделки Пеков е осигурил доста сериозни приходи на двата чейнджа за сметка на кооперацията. И то по съвсем елементарна схема - разликите в курсовете купува и продава са осчетоводени като... загуби за кооперацията. Според обвинителния акт, общият размер на тази далавера е 815 685 лв., а Пеков трябва да бъде съден за присвояване на чужди пари чрез сключване на неизгодни сделки. Освен това Пеков е извършил и друго длъжностно присвояване. Този път с цел лично облагодетелстване. От регистрацията на Популярна банка Пеков през 1993 г. до октомври 1995 г. в партидата на дружеството са осчетоводени дълготрайни и краткотрайни активи за 278 457 лева. В хода на разследването обаче е установено, че наличните активи са само за 75 780 лв., а останалите 202 977 лв. са присвоени от кооператора банкер. Последното обвинение срещу Румен Пеков е повдигнато по чл.282, ал.2, пр.1 от НК - превишаване на правата. Без съгласието на общото събрание на кооперацията той купува местния женски футболен отбор Медия и го включва в структурата на кооперацията. Екстравагантната придобивка гълта 634 803 лв., без кооперацията да има някаква полза от масрафа. Женският футбол в Бургас също. КРАЯТ НА ПЕСЕНТАПредседателят на Кредитно-спестовна кооперация Пеков - Популярна банка е задържан в Бургас през май 1996 г. и срещу него е образувано следствено дело. В началото на октомври същата година му е наложена мярка за неотклонение домашен арест, която е променена в подписка едва на 3 юли 2003 година. Седемте години под ключ Пеков прекарва в къщата си в гр. Балчик, а в момента живее в гр. Стамболийски, Пловдивска област. По принцип процесът срещу фараона трябваше да започне на 27 октомври 2003 година. Съдът обаче не даде ход на делото, защото Румен Пеков изпрати болничен лист, по-голяма част от свидетелите също не се явиха.Материалите са събрани в 58 тома, а по време на процеса съдът ще изслуша общо 30 свидетели. Докато досъдебното производство срещу фараона приключи, починаха двама от свидетелите на обвинението и осем от жертвите на Пеков. Около 270 са гражданските искове срещу фараона (135 от тях бяха подадени до първото заседание на 27 октомври 2003 г.), но едва ли някой от измамените разчита да получи нещо насреща.Големият коз на защитата е, че през 1993 г., когато е регистрирана т. нар. Банка Пеков, извършването на банкова и кредитна дейност без разрешение от БНБ не е било престъпление по смисъла на Наказателния кодекс. То е криминализирано с измененията на Наказателния кодекс, приети от парламента на 19 май 1995 г. и влезли в сила след обнародването им в бр. 50 на Държавен вестник от 1 юни същата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във