Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Търговците напускат МВР-храма

Най-голямата и могъща охранителна фирма у нас се прощава с живота. Това са отредили орисниците за сектор Сигнално-охранителна дейност (СОД) в Охранителна полиция. В началото на седмицата стана ясно, че МВР ще се раздели със СОД завинаги, след като дълги години търговската охранителна дейност съжителствуваше в структурата му в конкубинат с охраната на обществения ред и на сигурността в държавата.


Една от първите обществени изяви на новия заместник вътрешен министър Васил Маринов бе именно по повод на СОД. В становище, публикувано в сайта на МВР, Маринов обясни мотивите за решението да се закрие тази дейност на ведомството. Министерството на вътрешните работи е създадено не за да генерира търговска печалба, а да генерира сигурност. Един от приоритетите на ръководството на МВР е реформа в системата и един от приоритетите в същността на тази реформа е освобождаване от несвойствените дейности. Сигнално-охранителната дейност на министерството (СОД) в момента е несвойствена, тъй като е вид търговска дейност и създава сериозен конфликт на интереси, е позицията на заместник-министъра.


Конфликтът на интереси дълги години беше мълчаливо подминаван от всички ръководства на министерството. Той е залегнал в чл.76 (1) от Закона за МВР, който посочва, че може да се сключват договори за охрана на обекти между МВР и заинтересованите лица, като приходите и разходите от сигнално-охранителната дейност се отчитат в бюджета на министерството.


Срещу този текст от ЗМВР с последователно твърда позиция се изказа през март миналата година. Българският съюз на индустрията за сигурност (БСИС), който обединява фирмите, извършващи частна охранителна дейност. В своя декларация съюзът поиска да се отнеме правото на МВР да извършва частна охранителна дейност, тъй като сегашното законодателство поставя държавната институция в позицията на нелоялен конкурент на частните фирми. Защото, според съществуващите закони и наредби, вътрешното министерство лицензира, контролира и наказва за извършени нарушения частните охранителни фирми. В същото време ЗМВР праща министерството на пазара на охранителни услуги, където ведомството вади много добри пари. Хората от БСИС разкриха, че МВР държи значителния дял от пазара за сигнално-охранителна дейност, а звена на министерството участват на общо основание в процедури за обществени поръчки за монтиране на охранителна техника. В същото време по силата на статута си МВР разполага с информация за дейността на конкуренцията, с данни за тях, представляващи търговска тайна. БСИС алармира, че търговската дейност на МВР нарушава конституцията, Закона за защита на конкуренцията и европейското законодателство, които не допускат контролиращ и лицензиращ орган да е и участник на пазара.


Въпреки очевидния конфликт на интереси МВР продължи да работи и като охранителна фирма, а областните дирекции на министерството използваха собствените си сайтове за реклама на тази дейност. По време на управлението на ГЕРБ проблемът стигна и до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). От разменената документация между КЗК и МВР стана ясно, че охранителните услуги, предлагани от МВР, носят на министерството около 20 на сто печалба, а ценоразписът му в сравнение с цените на останалите частни охранителни фирми е със солидна надценка.


Комфортът, на който се радваше най-могъщата охранителна фирма у нас, обаче не доведе до ръст на печалбата й през годините. Напротив, оказва се, че от няколко години сигнално-охранителната дейност на МВР харчи повече пари, отколкото връща в бюджета. През 2010 г. охранителната полиция е заработила общо 54.5 млн. лв. - 28.6 млн. са от договори за охрана на обекти, 25.9 млн. лв. за сигнално-охранителна дейност. През 2011 г. постъпленията са с два милиона по-малко - 52 млн. лева. От тях по договори за охрана са 26.6 млн. лв., а от сигнално-охранителна дейност - 25.6 млн. лева. Тогава приходите от СОД и от охрана на обекти са представлявали близо 43 на сто от всички приходи на министерството, които са били 121 млн. лева.


Последните разчети на вътрешното министерство сочат, че за първите шест месеца на 2013 г. приходите в сектор Сигнално-охранителна дейност (СОД) са по-малки от направените разходи. Планираните приходи на СОД за 2012 г. са били в размер на 26 млн. лева. Отчетените приходи от сключени договори за охрана на обекти със сигнално-охранителна техника за 2012 г. са 24 885 179 лева. Внесеният ДДС е в размер на 3 823 504 лева. Ще рече, планът за приходите не е изпълнен с 1 114 821 лева. Това неизпълнение е било компенсирано в приходната част на бюджета на МВР от преизпълнението на приходи от други дейности. Разходите на СОД за цялата 2012 г. са в размер 23 289 471 лева.


Приходите на СОД от продажби на услуги, стоки и продукция (приходи от сключени договори за охрана на обекти със сигнално-охранителна техника) за периода от 1 януари до 30 юни 2013 г. са в размер на 12 416 362 лева. Внесеният ДДС е в размер на 1 946 786 лева. Отчетените касови разходи за същия период са в размер на 13 444 766 лева. Тоест за първото полугодие на 2013 г. разходите на СОД надхвърлят приходите с повече от 1 млн. лв., сочат разчетите на МВР, публикувани на сайта му.


Очертаващите се загуби са само част от мотивите за решението да се закрие търговската дейност на министерството. Принос към него са и становищата от март 2012 г. на БСИС и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Определена роля е изиграло и проучването на КЗК по сигнал на БСИС, според което няма министерство в страна от ЕС, което да предлага охранителна дейност на договорна основа. Подобен казус е съществувал само в Литва през 2006 г., когато със заповед на генералния комисар на литовската полиция е позволено да се предоставят такива услуги. Още същата година обаче местната комисия за защита на конкуренцията решава, че това е нелоялна конкуренция, и заповедта е отменена. Мотивът за отмяната е, че полицията не трябва да се конкурира с частните фирми, защото полицаите имат повече правомощия от охранителите и винаги биха били предпочитани за сключване на договор.


В проучването си от 2011 г. КЗК изтъква, че полицията и охранителните фирми у нас не са конкуренти по смисъла на Закона за частната охранителна дейност, защото полицията черпи своите правомощия от Закона за МВР. Това даде основание на КЗК да препрати проблема в Народното събрание.


Очевидно въпросът за отпадането на сигнално-охранителната дейност ще бъде решен от нашенските законотворци по време на предстоящата есенна сесия на парламента. И бездруго в момента се подготвя проект за нов закон за МВР, явно текстовете на прословутия чл.76 ще бъдат заличени.


Раздвижването около този проблем в последните два месеца беше посрещнато от бизнеса със задоволство. В декларация от 6 юни тази година Българската стопанска камара (БСК) и Националната асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства (НАФОТС), приветстваха обявените от министър Цветлин Йовчев реформи, отнасящи се до изваждането на несвойствените дейности от структурата на МВР. Смятаме, че тази първа стъпка ще подобри значително бизнес средата и в частност - условията за работа на частните охранителни фирми, пишеше в цитирания документ, адресиран до председателя на Народното събрание Михаил Миков, министър-председателя Пламен Орешарски и до министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев.


Очертаващото се закриване на търговската дейност на МВР по охраната ще бъде придружено и със закриване на щатове и със съкращения на служители от досегашния сектор СОД. Ще засегне Охранителна полиция в Главна дирекция Национална полиция, а и отделите в 28-те областни дирекции, които се занимаваха досега с тази дейност. Заместник-министър Васил Маринов подчерта, че целта на министерството е да се запази максимално броя на служителите. Министър Йовчев е издал заповед, с която е назначил работна група да прецени какви стъпки трябва да се предприемат и да докладва конкретен план с конкретни срокове - по какъв начин да се прекрати дейността, как да бъдат запазени хората и да бъдат пренасочени. Според МВР-шефа по този начин ще освободим човешки ресурс от полицаи, които пряко ще бъдат ангажирани с противодействие на престъпността. Ако МВР съумее да запази хората си от СОД, тайна остава какво ще се случи с близо 10 000 охранявани от ведомството обекти. Отсега е ясно, че в отсъствието на най-могъщия си доскоро конкурент останалите частни охранителни фирми потриват ръце от нетърпение и чакат с надежда реформите в МВР.

Facebook logo
Бъдете с нас и във