Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Укрепват спецекипите срещу мафията

Висшият съдебен съвет (ВСС) прие план за действие за превенция и противодействие на организираната престъпност за 2010 г. на заседанието си в четвъртък (7 януари). Планът ще бъде част от държавната стратегия в тази област. Една от мерките в него е създаване на специализирани звена в прокуратурата и специализирани състави в съдилищата за противодействие на мафията.
Идеята за спецекипи в съда бе лансирана в средата на ноември м.г. от министъра на правосъдието Маргарита Попова по време на симпозиум в София, посветен на реформите в съдебната система. Създаването на такива звена беше една от препоръките на Европейската комисия (ЕК) в докладите й за напредъка на България в областта на правосъдието и вътрешния ред и една от мерките на правителството в тази посока. Подобни екипи за борба срещу организираната престъпност вече има в прокуратурата, в Държавната агенция Национална сигурност (ДАНС) и в Агенция Митници. Министър Попова не смята, че трябва да има такива звена във всички съдилища, а само в най-големите. Решението за създаването на екипите се взима от общите събрания на съдилищата и ще зависи от броя на престъпленията в дадения район. Делата, които ще се гледат от специализираните съдийски състави, ще се разпределят на случаен принцип, както и останалите. Някои от съдиите дори предлагаха да се създадат специализирани съдилища за организираната престъпност, корупцията и престъпността на държавно ниво. Правосъдният министър коментира, че това са добри идеи, които обаче засега са неосъществими.
Крайният срок за създаването на специализираните състави е юни тази година. ВСС, главният прокурор и председателите на съдилищата в страната ще следят за изпълнението на задачата. По данни, изнесени на заседанието от член на съвета, близо 90% от съдилищата и прокуратурите в страната вече имат такива звена. Сред тях обаче не е Софийският градски съд (СГС), въпреки че тук се водят голяма част от знаковите процеси. Общото събрание на съдиите в СГС отказва да следва тази инструкция. Тъй като в закона няма текстове, които биха задължили съда да направи такива звена, засега не е ясно каква ще бъде позицията на висшите магистрати в този случай. ВСС реши пак в срок до март да подобри системата за случайно разпределение на делата и да бъде разработена нова медийна политика.
Съветът се ангажира заедно с Министерството на правосъдието (МП) да изработи изцяло нов Наказателен кодекс, да осъвремени определени състави престъпления и да декриминализира други, за които да се предвиди административнонаказателна отговорност. Това трябва да стане до края на тази година. Според първоначалните прогнози Народното събрание би трябвало да гласува законопроекта до юни 2011 година. Това означава, че законовите пречки, които бавят важните дела, ще останат в сила още поне година и половина. На заседанието на съвета бе решено до края на март да започне да работи единен портал за публикуване на съдебните актове.
На първото за годината заседание на съвета като по чудо не се говори за прословутите коледни бонуси - може би защото точно в този момент съдбата им се решаваше на правителствено ниво. За сметка на това обаче бе отделено внимание на позабравения напоследък неформален кадровик в системата - Красьо Черния от Плевен. Името му стана известно през лятото на миналата година, когато член на ВСС алармира за някакъв младеж от Плевен, който обикалял кандидатите за административни шефове в магистратурите и твърдял, че разполага с гласовете на мнозинството на кадровиците срещу скромната сума от 200 хил. лева. До този момент разследващите не са събрали данни за незаконно кадруване, но ВСС образува дисциплинарни производства срещу някои от контактувалите с Красьо. Други магистрати подадоха оставки.
Оказа се, че аферата около младия бизнесмен заема една трета от доклада на Комисията за професионална етика и превенция на корупцията към съвета за дейността й през драматичната 2009 година. В отчета се припомнят всички действия, които бяха предприети от ВСС, след като стана ясно, че членове на съвета, ръководители на съдилища и прокуратури, както и редови магистрати са в телефонните разпечатки от разговорите на плевенския лобист. Изводът, който се прави обаче от цялата сага, е, че аферата - освен негативите, които е донесла, е имала и оздравителен ефект върху съдебната система.
Постигна се силно превантивно въздействие за стриктно спазване на изискванията за кариерно израстване както от страна на членовете на ВСС, така и по отношение на всички съдии, прокурори и следователи, пише в отчета. Според тълкуването на комисията е постигнат силен възпиращ ефект и спрямо корупцията в съдебната система. Комисията отчита, че приемането на Етичен кодекс се е превърнало в мощен инструмент за коригиране на поведението на магистратите. В тази връзка през 2010 г. ще се проведат обучителни семинари, свързани с прилагането и спазването на етичните правила.
Иначе за миналата година антикорупционната комисия отчита, че е получила общо 1793 жалби, молби и сигнали. В проведените през годината заседания комисията е разгледала 1679 от тях. Броят на сигналите, съдържащи данни за корупционни прояви или практики, е определен като незначителен - само 18. Отбелязва се, че само през октомври са били образувани дисциплинарни производства за корупция срещу двама съдии и един прокурор. Комисията е решила през тази година случаите на рушветчийство сред магистратите да бъдат взети на специален отчет, докато работата по тях приключи, независимо дали са изпратени по компетентност, или е възложена проверка.
Висшият съдебен съвет реши подалият оставка заради аферата Красьо председател на Апелативния съд в Бургас Дора Чинева да бъде назначена за редови съдия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във