Параграф22 Weekly

Статистика на прокуратурата сочи:

В следствието умират от скука

За половин година в НСлС приключват 14 дело

Детективите от Националната следствена служба (НСлС) преобладаващо си клатят краката заради липса на работа, а техните колеги прокурори от Специализираната прокуратура са шампиони по върнати от съда дела. Българският данъкоплатец продължава да плаща милиони обезщетения заради калпавата работа на прокуратурата по Закона за обезщетяване на държавата. Присъдите за корупция по високите етажи все още се броят на пръсти.


Тези и други скандални факти са само част от специален доклад за работата на държавното обвинение от началото на годината досега.


Статистическото изследване в обем от 32 машинописни страници, богато илюстрирани с графики, диаграми и таблици, беше публикувано на страницата на Върховната касационна прокуратура (ВКП) на 8 август и е подписано от заместник главния прокурор Борислав Сарафов.


В отчетния доклад

nbsp;


на прокуратурата прави впечатление намаляването на общия брой на наблюдаваните досъдебни производства. За първото полугодие на 2011 г. те са са били 154 503, през същия период на 2012 г. - 140 705, а за първото полугодие на настоящата година са 139 264. На този фон внесените в съда прокурорски актове са 19 055, докато през 2012 г. те са били 20 135, но при по-голям брой наблюдавани разследвания.


Отчита се тенденция на увеличаване на относителния дял на делата, завършили със споразумение. През периода те са 31 % от всички прокурорски актове, при 29 на сто за същия период на миналата година. Тенденция за намаляване в абсолютни стойности се наблюдава и по отношение на внесените в съда постановления с налагане на административно наказание.


Новообразуваните досъдебни производства бележат незначителен ръст спрямо предишната година. През първото полугодие на 2013 г. те са 63 383, или с 3.4 % повече спрямо предишната година, когато са били 61 325. Прави впечатление, че от всички дела в досъдебна фаза най-значителен брой попадат в ръцете на разследващите полицаи - 97.2 на сто, останалите се разделят между митнически служители, следователи и прокурори. От общия брой новообразувани досъдебни производства незабавените са 1.4, бързите - 8.1, а разследваните по общия ред са 90.5 процента. Тоест делът на бързите производства все още е значително по-малък от тези в европейските и американските съдилища, където голям брой от делата се решават по бързата процедура.


Важна констатация

nbsp;


в изследването на прокуратурата е прекомерната продължителност на досъдебната фаза, в която нашенското обвинение е ненадминато в световен мащаб. Най-големите слабаци в това отношение са районните прокуратури, където над половината от делата - 53. 6 на сто, продължават над една година. В окръжните магистратури нещата са доста по-добре. Там почти половината от казусите - 48. 9 на сто, завършват в рамките на седем месеца.


Най-голям е броят на внесените в съда прокурорски актове за общоопасни престъпления по глава ХI от Наказателния кодекс, (Престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства). Те са 37 на сто от всички внесени актове. На второ място са Престъпления против собствеността - кражби, присвоявания, измами и пр. - 29 на сто, а актовете по глава Престъпления против стопанството са 9 на сто.


В отчета за първите шест месеца на годината се отбелязва трайна тенденция към намаляване на броя на прекратените разследвания. Този извод се отнася и до погасяване на наказателната отговорност поради изтичане на предвидената в закона давност. Намалението спрямо същия период на миналата година е с 10%, което все пак е положителен белег, като се има предвид, че протакането на делата, докато давността им изтече, е ахилесова пета на българското правораздаване.


В анализа е отбелязано, че относителният дял на върнатите от съда дела на прокуратурата спрямо образуваните в съда дела по внесени прокурорски актове е 5 на сто. По този показател има низходяща градация от 2009 насам, когато този процент е бил седем.


С най-голям брой

nbsp;


оправдани лица

с влязъл сила съдебен акт за периода може да се похвали Софийската военноокръжна прокуратура - 24.3 на сто. На другия полюс с нулев процент оправдани лица са военноокръжните прокуратури в Сливен и Плевен и окръжните в София, Русе, Смолян, Велико Търново, Търговище и Силистра. Положението по този показател е по-добро в районните поделения, където има средно по две върнати дела за първото полугодие.


Според изложената статистика през тази година е намалял броят на приведените в изпълнение присъди, които са 13 201, като през същото време на миналата година са били 14 456. От представените данни се констатира, че делът на реално приведените в изпълнение наказания продължава да бъде висок - 95 на сто. Миналата година са били с един процент по-малко. Най-голям е броят на наказанията за общоопасни престъпления, следват престъпления срещу собствеността и престъпления срещу стопанството.


В документа е отделено подобаващо място и за делата от особен обществен интерес, или т.нар знакови дела. През последните четири години техният брой варира около 4 хиляди. Най-голям брой разследвания се водят за трафик на наркотици - 40 %, а на второ място - с 31 на сто, са данъчните престъпления. За първото шестмесечие броят на осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт бележи лек спад с 2. 8 на сто в сравнение с 2012 година. Според официалните данни оправданите лица за този период са само 4.2 на сто.


Прави впечатление


ниският брой на осъдените

ефективно за корупционни престъпления - само 7 души за този период от общо 418 осъдени по дела от обществена значимост. За злоупотреба с европейски фондове е осъден един човек, за изпиране на пари - четирима, за организирана престъпност - 62-ма, а за трафик на наркотици - 222 лица.


Любопитен раздел е натовареността на прокурорите. Според данните един прокурор на окръжно ниво е постановил средно 15.2 решения, един апелативен прокурор средно е постановил 31.3 решения по преписки. Първенци по натовареност са окръжните прокурори в Габрово с постановени 64 решения по преписки.


От раздела за дейността на Националната следствена служба разбираме, че през отчетния период там са разследвали 579 казуса, а в окръжните служби общо 4569. При 80 следователи в националното следствие на човек се падат по 7.24 дела за първите шест месеца на тази година. Има завишаване на заетостта с 1% в сравнение с миналата година.


Най-интересното обаче е в графата Среден брой приключени с мнение за съд (досъдебни производства - б.р.) от един следовател. За половин година този брой е... 0.29 дела. Но има напредък, защото през същия период за 2011 г. броят приключили разследвания е бил 0.22. И нищо чудно - при подобна натовареност (sect;22).


nbsp;


nbsp;


nbsp;ШампиониНай-много върнати от съда дела има любимата рожба на ГЕРБ, специализираната прокуратура. Тя е недостижима с 62% (шестдесет и два!) върнати от съда дела. Най-близо до нея се нарежда Сливенската военноокръжна прокуратура, но с два пъти по-скромни резултати - само 30 на сто върнати дела. Отличници са военната прокуратура в Сливен и окръжната в Търговище, които нямат нито едно върнато дело. Тук му е мястото да припомним, че според публикации в пресата специализираната прокуратура не е довела до съд нито едно от над 40-те разследвания за източване на ДДС и други крупни финансови машинации.След тези разкрития стана ясно, че главният прокурор Сотир Цацаров е наредил ревизия на делата за данъчни престъпления, резултатите от която изтекоха в края на юли в един столичен всекидневник. Според изнесената информация са проверени 25 разследвания. Изводите на проверяващите са, че липсва реален контрол върху разследването заради недостатъчната активност на обвинителите, прокурорите нямали яснота за предмета на доказване, разследващите работели хаотично, а разследванията продължавали в неразумни срокове. Друга от констатациите била, че попадналите под ударите на спецпрокуратурата се превръщат във вечни обвиняеми. Това води до блокирането на работата на множество фирми заради продължителното задържане на важни фирмени документи, иззети като доказателства. Така - рано или късно, прокуратурата ще трябва да плати обезщетения по Закона за отговорността на държавата.Опитът на Параграф 22 да се сдобие с въпросния доклад удари на камък с обяснението от страна на пресцентъра на държавното обвинение, че подобен доклад има, но бил само за служебно ползване. И не било ясно кой е изнесъл данните в пресата. Шефът на спецпрокуратурта Светлозар Костов в момента бил в отпуск и нямало кой да даде разрешение за достъп до тази информация. Стигаме до заключението, че противниците на специализираните магистратури, които навремето се опълчиха срещу тази идея на ГЕРБ, са имали своите основания, но какво от това.


nbsp;
Финансов шамарСвоеобразен барометър за ефективността в работата на обвинението е статистиката за решените дела срещу прокуратурата по Закона за отговорността на Държавата и общините от вреди (ЗОДОВ).Това са случаите, в които хората са получили обезщетение за вреди, нанесени им от бавно правосъдие. Тук цифрите направо плашат. Фактите сочат, че само за първите шест месеца на тази година прокуратурата е изплатила обезщетения в размер 1 072 790. 4 лева. За сравнение, през същия период на 2011 г. сумата е била 598 878 лв., а през 2012 - 780 519 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във