Параграф22 Weekly

§22 Анализи

В СЪДА ТРЯБВА ДА ВЛИЗАТ САМО ДОКАЗАНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Камен Пешев е роден през 1948 г. в гр. Дупница. Висшето си образование завършва през 1975 г. в Юридическия факултет на Софийския университет Св. Климен Охридски и веднага започва работа като младши прокурор в Русенската окръжна прокуратура. Година по-късно е назначен за заместник-районен прокурор на Русе, а през 1981 г. е избран за районен прокурор на Кюстендил. През 1984 г. Камен Пешев преминава на работа в Кюстендилската окръжна прокуратура и десет години по-късно прави третата голяма крачка в кариерата си: през лятото на 2004 г. по предложение на главния прокурор Никола Филчев Висшият съдебен съвет го избра за председател на Окръжна прокуратура - Кюстендил.Камен Пешев е женен, има две деца и двама внуци. Съпругата му Боянка работи в Кюстендилската многопрофилна болница за амбулаторно лечение, дъщеря му Анита е адвокат, а синът му Петър работи в системата на МВР. Г-н Пешев, вие сте прокурор от 1976 г., което си е своеобразен рекорд. В годините на демокрацията мнозина ваши колеги станаха адвокати, после следователи, а накрая съдии. Други минаха по прекия път и директно облякоха съдийската тога. На вас не ви ли се е искало понякога да смените професията си и да влезете в ролята на арбитър?- Не, защото нашата професия също е свързана с арбитърството. Именно прокурорът е онзи, който преценява има ли извършено престъпление, какво е то и какво трябва да се направи по-нататък. А пък вече съдът е този, който преценява дали прокурорът е прав, или не е.Как ще коментирате последните изменения в Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК), с които около 85% от престъпленията се прехвърлят за разследване от МВР, а прокурорът бе издигнат до господар на досъдебното производство?- С последните промени в НПК само се разшири кръгът от престъпленията, които се разследват от органите на МВР. Колкото до фигурата на наблюдаващия прокурор, макар че сега за нея се заговори на по-висок глас, нормативно всичко е уредено в НПК доста отдавна. Практиката при нас е, че при всяко досъдебно производство - независимо дали то е образувано от прокурор, следовател или дознател, ръководителят на съответната прокуратура - районна или окръжна - задължително определя кой да бъде наблюдаващ прокурор, т. е. кой да ръководи и упражнява надзор върху работата на органите на досъдебното производство.Помните ли случая, с който проходихте като прокурор?- Тогава бях младши прокурор в Окръжна прокуратура - Русе, а практиката беше новобранците да влизат в съдебната зала заедно с по-старите колеги, за да помагат и да се учат. Доколкото си спомням, в първото дело, на което присъствах, една жена беше убила съпруга си от ревност. По-ясно обаче помня първото си самостоятелно дело, което беше посветено на пътно-транспортно произшествие. Днес подобен случай изглежда незначителен, но тогава такива бяха времената, а и... повечето от престъпленията. За тях също се издаваха ефективни присъди, защото по онова време беше признато, че макар подобни престъпления да не са умишлени, налице е умишлено нарушаване на правилата за движение.А има ли дело, което никога няма да забравите? Вие например сте първият прокурор в Югозападна България, разследвал фиктивен износ на акцизни стоки. Помните ли някакви подробности около този случай?- Всичко започна през 1994 г. от една фирма (на едноличен търговец), за която бе доказано, че не съществува в правния мир. По онова време, с оглед ускоряване на прехода към пазарната икономика, стопанските инциативи на гражданите се улесняваха по всевъзможни начини и повечето държавни ведомства предпочитаха да не създават бюрократични спънки пред желаещите да започнат самостоятелен бизнес. Както се казва, тогава човек и по пощата можеше да си регистрира фирма, стига да изпрати до някое от фирмените отделения на окръжните съдилища що-годе грамотно написани документи. Използвайки пролуките в нормативната уредба, група лица се бяха снабдили с нотариално заверено пълномощно от въпросният едноличен търговец фантом и бяха започнали да въртят бизнес с фиктивен износ на ракия и цигари и да теглят невнесените акцизи чрез митнически декларации с невярно съдържание. По този случай в Окръжна прокуратура - Кюстендил постъпиха няколко сигнала и ние образувахме предварителна проверка. Обстановката беше доста деликатна и се наложи аз и оперативният работник от полицията да работим, така да се каже, зад гърба на преките ни ръководители...Защо?- Не желая да коментирам причините за това наше поведение, защото и тогава, и днес за мен е по-важно, че достигнахме до конкретни данни за престъпната дейност на замесените лица. Получените резултати изпратих до тогавашния главен прокурор Иван Татарчев с молба да възложи разследването на Националната следствена служба (НСлС). По случая бе образувано следствено дело № 58 от 1994 г., който бе разпределен на колегата Чавдар Герасимов от НСлС. След това с него разработихме подробен оперативно-следствен план и успяхме да докажем както престъпната дейност на тези лица, така и механизмите, по които те са осъществявали измамите. Все пак няма ли да споменете кои държавни дружества бяха замесени в тази афера?- Става дума за Винпром Дамяница, Винпром Дупница и цигарените фабрики на Булгартабак в София и Пловдив. Следственият материал бе събран в 28 тома, но по-късно главният прокурор Иван Татарчев нареди делото да бъде разделено и по материалите за измамите в Пловдив да внеса отделен обвинителен акт, който да бъде отправен до Пловдивския окръжен съд. Аз изпълних указанието на главния прокурор, но нямам представа докъде е стигнало делото в съда, защото единият от обвиняемите междувременно почина. Колкото до кюстендилската брънка от аферата, единственото, което зная е, че... разследването за Винпром Дупница все още продължава.Имате ли в кариерата си дела, по които сте искали смъртно наказание? - Да, три пъти съм пледирал за смъртна присъда, но Върховният съд постанови други наказания. А спомняте ли си случаите?- Помня ги, разбира се: за убийството на овчаря, който се грижеше и за стадото на Бобовдолския затвор, за едно убийство в с. Мърводол и за грабеж, придружен с опит за убийство в с. Смочево.Вие ознаменувахте назначаването ви за окръжен прокурор на Кюстендил с проверка срещу дупнишкия ви колега Стойчо Мицов, който през лятото толкова дълбоко заспа на съдебно заседание, че трябваше да бъде изнесен на ръце от залата, а съдебният състав да си потърси друг представител на държавното обвинение. Бихте ли казали какви са резултатите от тази проверка? - Материалите са изпратени в Софийската апелативна прокуратура и във Върховната касационна прокуратура, където трябва да преценят тежестта на нарушението, извършено от Стойчо Мицов. Доколкото аз зная, обаче съществува процесуална пречка за по-нататъшния ход на преписката, защото колегата трябва задължително да се запознае с резултатите от проверката, а той в момента е приет за лечение в болница. Материалите могат да му бъдат връчени едва при завръщането му на работа, но никой не знае кога ще се случи това. Колкото до личното ми мнение, въпреки резултатите от проверката, за мен Стойчо Мицов си остава квалифициран юрист и добър професионалист.Вече стана дума за бъдещето на прокурора като главна фигура в досъдебното производство. Това значи, че в най-скоро време прокурорът ще извършва самостоятелни следствени действия, ще ходи на обиски, ще извършва разпити и т. н. Смятате ли, че разполагате с достатъчно хора за подобна мисия?- В Кюстендилската окръжна прокуратура и в двете районни прокуратури на територията на нашия съдебен окръг - в Дупница и Кюстендил, работят общо 18 държавни обвинители. И докато в областния център засега поне проблеми няма, в Дупница положението е изключително тежко. Там има две свободни места, но дори те да бъдат заети, оправяне няма.Защо?- Причината е, че в Дупнишкия районен съд работят седем наказателни състава и ако те насрочат заседанията си в един и същи ден, прокурорите там нямат физическата възможност да покрият всички състави. На какво тогава ще разчитате?- Преди всичко на професионализма на колегите, с които съм работил години наред и с които имам намерението да продължа да работя. Голямата ми амбиция е да подобря качеството на досъдебното производство, а това означава да пресечем завинаги практиката в съда да се внасят необосновани обвинителни актове, от които единственият ефект са затлачване на съдебната система и излишно трошене на нерви и средства. СЛУЧАЯТ МИЦОВВ началото на септември 2004 г. Параграф 22 научи, че Кюстендилската окръжна прокуратура е приключила проверка срещу шефа на Районна прокуратура в Дупница Стойчо Мицов, разпоредена от Върховната касационна прокуратура, по потресаващ повод: на 6 юли миналата година Стойчо Мицов заспива по време на съдебно дело за кумулация толкова дълбоко, че на съдебния състав му се налага да си търси друг прокурор. За да се настани обаче заместникът на банката, отредена за държавния обвинител в залата, съдийският състав е принуден да пренесе Мицов в кабинета му, където той... продължава да спи. Тогава окръжният прокурор на Кюстендил Камен Пешев отказа да съобщи подробности за случая с думите: Изпратих резултатите във Върховната касационна прокуратура. В работата на районния прокурор на Дупница Стойчо Мицов са констатирани някои пропуски и нередности, но не аз ще вземам решение по казуса. Параграф 22 обаче успя да научи, че става дума за 53 следствени дела, образувани в периода 1999-2004 г., които трайно са залежали в кабинета на районния прокурор Мицов. Според осведомени, материалите от проверката са изпратени във Върховната касационна прокуратура на 1 септември 2004 г., но резултатите от анкетата на ВКП няма да бъдат оповестявани публично. Параграф 22 установи още, че през лятото на 2003 г. срещу дупнишкия районен прокурор е била образувана още една дисциплинарна проверка, която е приключила с мъмрене за недобра организация на дейността на Дупнишката районна прокуратура.Същинският скандал около името на Мицов обаче избухна след разбиването на дупнишката нарколаборатория за синтетична дрога (на 9 юли 2003 година). Само няколко дни след приключването на операцията на НСБОП стана известно, че сред задържаните са двама от най-добрите приятели на магистрата - личният му шофьор Димитър Йоцов и Николай Клисарски-Коко, който е предоставил една от колите си за нуждите на дупнишкия районен прокурор. Крайният резултат от акцията на НСБОП е повече от озадачаващ. Въпреки че в домовете на наркопроизводителите са открити няколко чувала с готови хапчета (общо 39 килограма), таблетираща машина, 150 кг наркотични вещества и прекурсори, голямо количество капсул-детонатори, няколко незаконни пушкала (сред тях автомат Спас 15 и полуавтоматична карабина Бенели), огромно количество боеприпаси и армейската огнепръскачка, по случая са образувани цели шест следствени дела, нито едно от които все още не е внесено в съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във