Параграф22 Weekly

§22 Анализи

В съдилищата: с маски, ръкавици и без шляене по коридорите

Съдилищата започват работа в пълен обем и вече ще се разглеждат всички видове дела. Но достъпът до тях ще продължи да бъде ограничен и ще се осъществява по определени правила, приети във вторник (12 май) от Съдийската колегия на ВСС – докато отпадне опасността от коронавируса, когато и да стане това.

 

Според новите правила, до залите ще се допускат само онези граждани, адвокати и вещи лица, които са призовани по конкретно дело в конкретен ден. Хора с температура и кашлица обаче ще бъдат връщани още на входа. Задължително ще бъде да се носят маски и ръкавици. Ако някой случайно забрави да си вземе, ще бъде "обезопасен" от охраната, но тази практика ще се прилага само по изключение. Бюджетът на съдебната власт не предвижда извънредни харчове за подобни изделия, така че масовото снабдяване с предпазни средства няма да има. Законът е изричен: гражданите са длъжни да носят маски в закрити обществени места, в противен случай - глоби и "въдворяване" в домашни условия.

Влизането в сградите ще става по-бавно заради проверките и евентуалната дезинфекция на входа. Шляенето по коридорите се забранява, движението ще става само в една посока, а пейките и масите по коридорите се прибират до второ нареждане.

Магистратите и служителите ще ходят на работа по график, като възможността да се трудят дистанционно от вкъщи се запазва за всички, чието присъствие в съдебните палати не е наложително.

Служителите също ще са с маски (или шлемове) и ръкавици. Работното им време ще бъде намалено с един час - заради дезинфекцията на помещенията. Обслужването на „едно гише” – там, където има такава възможност, също се запазва.

Справки в деловодствата ще могат да се правят, като административните ръководители ще решават как да организират това: дали по списък - с предварително записване за определен ден и час, или ще се чака на опашка като пред магазин - през метър и половина. Адвокатите ще имат достъп до делата си в адвокатските стаи, но при познатите ограничения – без струпване на хора накуп.

Откритите съдебни заседания ще се насрочват по преценка на съставите – през 20 минути, половин час или колкото е нужно, за да не се образуват опашки пред залите. С това, поне засега, се сляга край на древната безобразна практика да се насрочват по десет дела за един и същи час в една и съща зала.

На заседанията ще присъстват само страните по делата, вещите лица (ако не  може да бъдат включени дистанционно) и свидетелите, които трябва ще дават показания. Публика, стажанти и журналисти няма да има. Ще се спазва дистанция между съдебните състави и останалите участници в заседанията, а там, където е възможно, ще се поставят плексигласови паравани.

При невъзможност да се спазят карантинните мерки - когато подсъдимите и адвокатите, които задължително трябва да присъстват в залата са твърде много (например - делото за фалита на КТБ), заседанията ще бъдат отложени за по-добри времена, а делата ще се вписват в специален регистър и ще се докладват ежемесечно на ВСС.

Всичко, което може, ще се прави дистанционно. С какви програми и приложения обаче - това трябва да каже "информационната" комисия на ВСС. Кадровиците на Темида ще трябва да решат и проблема с компютрите, защото много от тях работят с вехти операционни системи и са тотално несъвместими със съвременните ИТ-стандарти.

За провеждането на много от онлайн действията обаче е необходимо процесуалните закони да претърпят доста сериозни промени. Те обаче зависят от волята на Министерският съвет и управляващото парламентарно мнозинство, така че засега ремонтите остават в сферата на добрите намерения. 

 


Медиите - аут от храмовете на Темида


 

Журналистите няма да имат достъп както до съдебните зали, така и до самите съдебни палати. Ще получават информация за процесите през щатните пиари на съдилищата – там, където ги има. При добро желание биха могли да получават и протоколи от заседанията, които по принцип се изготвят в 3-дневен срок. Много възможно е някои съдилища да уредят "журналята" и с картинки от залата - било на видео, било като "Щрак, Марийке, на портрет".

Тази мярка, предназначени да предпазват магистратите и обществеността от коронавируса, ще трае докато се „нормализира” ситуацията - година, две и или пет - Божа работа.

Липсата на публичност обаче ще обзаведе слугите на Темида с небивал медиен комфорт. На първо място, естествено, е прокуратурата - заради т. нар. съдебни процеси от голям обществен интерес, покрай които тя търпи множество критики .

Освен това, мярката улеснява манипулацията на общественото мнение, практикувана основно чрез ведомствените пресцентрове - на съдилищата, на МВР и на държавното обвинение. Широкото споделяне на непосредствени впечатления от обективен страничен наблюдател на процеса, необвързан с интересите на страните или независим от  съда, който му е работодател, вече ще е невъзможно. Също до второ нареждане!

Тази мярка в крайна сметка ще върне съдилищата към безумната позиция, от която бяха измъкнати с толкова много усилия: че съдиите говорят с актовете си. Защото пиарите, дори и при най-добро желание от тяхна страна, няма как да „огреят” навсякъде лично. Така че ще изпаднат в зависимост от благоразположението или настроението на един или друг магистрат, от когото ще очакват разяснение и съдействие. И... в много случаи няма да ги получат. "Нещо", което ще е много голям проблем и по други две причини: първо - съдебните актове са съвършено неразбираеми за хората, и второ - масова практика е тези актове просто да липсват, защото никой не си прави труда да ги публикува...

Затварянето на съдилищата за журналисти, всъщност, пресича един от малкото механизми за непосредствен обществен контрол върху работата на магистратите. А липсата на контрол носи на всеки държавен храненик нездравословен комфорт, с който бързо и лесно се свиква. И после, когато истерията с пандемията свърши, ще бъде много трудно слугите на Темида да бъдат върнати в правия път на демокрацията. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във