Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВАРНЕНСКИ АДВОКАТ ПОВЕДЕ ХОРОТО СРЕЩУ НОВИТЕ СЪДЕБНИ ТАКСИ

Малцина знаят, че в дъното на заговора срещу новите съдебни такси стои варненският адвокат Веселин Панов, който пръв се осмели да прати жалбата си във ВАС още в средата на юли. Аргументите, с които той отхлупи кутията на Пандора, са, че с приемането на новата тарифа кабинетът на практика е иззел правомощията на законодателната власт. Според Панов, с това свое своеволие правителството иска да компенсира дефицит от 7 млн. лв. за издръжка на съдебната система. Съгласно конституцията обаче това е задължение на парламента, който трябва да внесе съответните изменения в Закона за републиканския бюджет.С въвеждането на новите тарифи съдът на практика се превръща в бирник - коментира адвокат Панов. - Освен това новите цени ограничават достъпа до съдебна защита и създават условия за административен произвол. Допълнителен аргумент е и обстоятелството, че ПМС N154 (с което са въведени новите такси) нарушава Европейската конвенция за правата на човека, ратифицирана от България. С други думи - управляващите у нас са длъжни да поддържат размера на съдебните такси такива, че те да са по джоба на всички български граждани, категоричен е Панов. Той смята, че правителственото постановление е противоконституционно и в още една посока. - В чл.60, ал.2 от основния закон е записано, че таксите у нас се определят със закон и задължително се съобразят с доходите на населението. В описания случай тази конституционна норма изобщо не е спазена - скокът на съдебните такси е между 5 и 20 пъти, категоричен е адвокатът. Най-драстично поскъпва обжалването на търгове по Закона за обществените поръчки - от 150 на... 2000 лева. Не са подминати и разводите, които и без това са един от кокошите тръни в петата на Темида - за тях вече трябва да броят по 300 лв. (ако тарифата остане) вместо по петдесет. Като една от най-големите балтии адвокатите сочат и увеличаването на държавната такса при издръжка. Родителят вече трябва да брои на хазната предварително 2% от сумата за издръжка, при това за... първите 36 месеца след влизането на съдебното решение в сила. Толкова струва удоволствието, задето някой е осъден да плати издръжка на собственото си дете. Нещо, което противоречи на нормата, че първо се погасяват издръжки, пенсии и трудови възнаграждения, а след това държавните вземания. С тази хватка държавата се самопостави в привилегировано положение спрямо собствените си граждани, но и това не е най-големият кусур на постановлението и тарифата - категоричен е адвокат Панов. - Нарушен е и Законът за държавните такси, който не дели хората на обикновени граждани и бизнесмени. За разлика от тарифата, в която размерът на съдебните такси постановява нещо съвсем друго: за хората с пари ще има правораздаване, а останалите да се оправят, както могат. В дискусията, която се разгоря във Варна по повод новите съдебни такси, бяха извадени на бял свят и други недоразумения, произтичащи от ПМС N154 и от актуализираната тарифа. Постановлението, например смесва двата вида такси, които съществуват в момента: прости (в тях законодателят е включил единствено разходите за техническо и административно обслужване - копиране, печатане и пр.) и пропорционални. Съгласно Закона за данъците и таксите двата вида такси не могат да бъдат вкарани в един и същ нормативен акт, защото по този начин се нарушава едно основно правило на правната наука - недължимо плащане на недължимо, коментират варненски адвокати. Примерно, в актуализираната тарифа за съдебните такси за част от услугите е определена конкретна сума. Заедно с нея обаче всеки нещастник, опрял до въпросните услуги, ще трябва да плати и процент от материалния интерес, който също има долна граница.Показателен пример са наказателните дела от общ характер, твърдят черноморските юристи. При тях куриозът е, че, за да бъде осъден някой, той трябва да си плати. А ако не е в състояние - плаща служебният му защитник. Освен това, ПМС N154 противоречи и на Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК), в който пише, че съдът има правото по искане на гражданите да ги освободи от плащането на такса, ако са в затруднено материално положение. (Това е един от аргументите, които цитира правосъдният министър Антон Станков, когато излагаше мотивите си да бъде гласувана новата тарифа.) Оказва се обаче, че никъде в действащото законодателство няма дефиниция на понятието затруднено материално положение. Вместо това съществува възможност всеки да поиска съдът да го обяви за беден (в закрито заседание), като решението може се обжалва пред по-горна инстанция. Ако ВАС не отмени актуализираните съдебни такси, просто не ми се мисли какъв ад ще настане. Съдилищата ще бъдат залети не от вълна, а от ураган от искания да ги обявят в затруднено материално положение, за да не плащат увеличените такси. И на практика съдилищата няма да се занимават с правораздаване, а денонощно ще решават кой и защо заслужава безплатно правораздаване, отсича адвокат Веселин Панов и продължава с мрачната картина. Когато магистратите решат, че лицето Хикс може да бъде освободено от такса, тя се поема от съответния съд. Само че в държавния бюджет в случая - в проектобюджета за 2004 г., откъдето идват парите на съдебната система, такова перо не съществува. А като няма пари за такива непредвидени, но колосални разходи - нито един съд няма да си позволи лукса да освободи някого от плащане. С това омагьосаният кръг се затваря и сиромасите на практика получават... отказ от правосъдие, нанася последните мрачни краски адвокатът. Скритият коз на Веселин Панов, с който той смята да събори както Постановление N154 на Министерския съвет, както и Тарифата за съдебните такси, обаче е друг и той го извади от ръкава си специално за Параграф 22. Според него няма никаква яснота по какъв начин е сформирано мнозинството, с което правителството е приело скандалното постановление на 19 юни 2003 година. В протокола от заседанието (N25/19.06.2003 г.), изискан от ВАС по делото, липсва всякаква информация колко министри реално са присъствали на заседанието. В листа са изброени 19 имена на министри, макар на заседанието да са присъствали едва... 16 от тях (техните имена публикуваме отделно - бел. ред.). Освен това към протокола от заседанието на 19 юни не е приложен и списък, от който да е видно колко от присъстващите министри за гласували за коментираните тарифи и колко са били против - уточнява адвокат Веселин Панов. - На практика Министерският съвет изобщо не е доказал законосъобразността на начина, по който е гласувано и прието спорното постановление, категоричен е Панов и най-вероятно има право да се съмнява. Според достоверни източници, в документацията по делото във ВАС са приложени становищата на някои министерства, дадени още докато проектопостановлението и предложенията за актуализиране на тарифата са обикаляли из ведомствата за задължително съгласуване. В документа на Министерството на транспорта и съобщенията, подписано от тогавашния министър Пламен Петров, е отбелязано, че проектотаксите са прекалено високи и те трябва да бъдат съобразени със социално-икономическото състояние в страната. В становищата на Министерството на икономиката и на МВР също се казва, че трябва да се доуточни прилагането на таксите при делата с материален интерес. Те се определят според цената на иска и при суми над 60 000 лв., с увеличаването им, таксата на практика пада. Несъгласие с едни или други елементи на тарифата са изразени още и в мненията на Министерството на финансите и социалното ведомство.Най-фрапиращо обаче е становището на дирекция Икономическа политика към Министерския съвет. В него правителствените експерти препоръчват на работодателя си да изработи качествено нова тарифа, от която да бъдат извадени съдебните такси. Тоест - техните размери да се обособят в отделен документ. Предложението на дирекция Правна към Министерския съвет гласи същото - да се разработи нова тарифа. Единственото ведомство, което безрезервно е изразило подкрепата си за безбожната актуализация на съдебните такси, е Министерството на териториалното развитие и благоустройството. И няма как да е иначе, защото именно то си бере най-големи ядове с непрекъснатите обжалвания на една или друга обществена поръчка. ТЕ ЗАСТАНАХА МЕЖДУ БЕДНИТЕ И ТЕМИДА1. Симеон Сакскобургготски - министър-председател, 2. Николай Василев - министър на икономиката, 3. Антон Станков - министър на правосъдието, 4. Валентин Церовски - министър на регионалното развитие и благоустройството, 5. Васил Иванов - министър на младежта и спорта, 6. Владимир Атанасов - министър на образованието и науката, 7. Димитър Калчев - министър на държавната администрация, 8. Георги Петканов - министър на вътрешните работи,9. Долорес Арсенова - министър на околната среда и водите, 10. Меглена Кунева - министър по европейските въпроси, 11. Мехмед Дикме - министър на земеделието и горите, 12. Милен Велчев - министър на финансите, 13. Милко Ковачев - министър на енергетиката, 14. Неждет Моллов - министър без портфейл,15. Николай Свинаров - министър на отбраната,16. Пламен Петров - министър на транспорта и съобщенията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във