Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВАС ОТЧЕТЕ 2003 Г. БЕЗ ФАНФАРИ И ВИСОКИ ГОСТИ

Без да вдига излишен шум около себе си, Върховният административен съд (ВАС) направи още една крачка към Европа. На 16 февруари и. д. председателят ВАС Светла Петкова отчете дейността на съда по начин, непознат за останалите звена в съдебната система. Пресконференцията продължи около половин час. Причината за това отбиване на номера е доста показателна - пълният текст на отчетния доклад за свършеното и несвършеното от ВАС през миналата година е публикуван в ИНТЕРНЕТ-страницата на съда, а достъпът до него е съвършено свободен. Според данните в него, през 2003 г. във Върховния административен съд са образувани 11 484 административни дела, докато през 2002 г. те са били 11 630. Неприключените дела към 1 януари 2003 г. са 4711, което означава, че през годината във ВАС са разгледани 16 195 дела, от които 12 156 са решени. На пръв поглед тези цифри не би трябвало да правят впечатление, защото в другите две звена на съдебната система - следствието и прокуратурата, мерят труда си в... десетки хиляди дела и преписки. Особеното тук е, че през 2003 г. във ВАС са работили общо 59 съдии, като всеки един от тях е обработил и решил средно по... 213 дела. През 2003 г. петчленният състав на ВАС е разгледал 81 дела, образувани по жалби срещу нормативни актове. Изцяло или частично са отменени като незаконосъобразни 17 нормативни актове, а два са обявени за нищожни. Според и. д. председателя на Върховния административен съд Светла Петкова, голямото разминаване между броя на делата и броя на отменените актове се дължи на факта, че парламентът и правителството повишили качеството на своята работа. Освен всичко това миналата година ВАС успя да приключи с компютризацията си и в момента е единствената структура в съдебната система, в която само двама от магистратите не умеят да работят с компютър, а прозрачността в работата й е повече от... очевидна. От 18 април 2002 г. Върховният административен съд има собствена ИНТЕРНЕТ-страница, която осигурява възможност за безплатен онлайн достъп до деловодната система на съда. Това означава, че всеки, който разполага с ИНТЕРНЕТ- връзка, може да прави справки за образуване, насрочване и движение на делата по 24 часа в денонощието. Всички определения и решения на ВАС също са напълно достъпни, безплатен е и достъпът до базата данни, в която е събрана практиката на ВАС. До края на 2003 г. са регистрирани 220 000 посещения в уеб-страницата на Върховния административен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във