Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВАС ПОТВЪРДИ УВОЛНЕНИЕТО НА МАГИСТРАТ

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди в понеделник (14 ноември) решението на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което бе уволнена съдийка от Софийския градски съд за ненаписани десетки дела.
На 13 април председателят на Софийския градски съд (СГС) Светлин Михайлов внесе във ВСС предложение за наказание на две съдийки от гражданската колегия - Калинка Топалова и Анна Каракашева. За година двете имали общо 560 ненаписани дела. Михайлов поиска от съвета Топалова и Каракашева да бъдат понижени в длъжност за срок от шест месеца - до три години. Висшият съдебен съвет (ВСС) образува тричленен дисциплинарен състав. На 29 юни той излезе със становище, че двете трябва да бъдат уволнени. Магистратите одобриха решението с мнозинство.
Анна Каракашева и Калинка Топалова обжалваха уволнението си пред Върховния административен съд. В понеделник обаче той се произнесе само по жалбата на Топалова. В мотивите си съдиите твърдят, че при гласуването на уволнението й ВСС не е допуснал процесуални нарушения, решението е обосновано, взето е с необходимото мнозинство - гласували са всичките присъстващи 24 членове на съвета, като 19 от тях са подкрепили становището за налагане на наказание уволнение.
За периода от 7 март 2004 г. до 7 април 2005 г. съдия Топалова не е изготвила съдебни актове по 159 дела. Жалбоподателката не оспорва тези факти. Според съда ВСС законосъобразно е приел, че е налице виновно неизпълнение на служебни задължения по смисъла на Закона за съдебната власт да се изготвят съдебните актове в установения от закона срок и ред. Висшият съдебен съвет е съобразил и тежестта на нарушението и вредните му последици както за обществото, така и за авторитета на съдебната власт, заключва петчленният състав на Върховния административен съд.
До месец съдът ще се произнесе и по жалбата на другата уволнена съдийка Анна Каракашева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във