Параграф22 Daily

§22 Анализи

ВАС сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционност на текстове от АПК и ГПК

<!-- TITLE - END -->Върховният административен съд внася в Конституционния съд искане за обявяване на противоконституционност на нормите на чл. 142, ал.1 от АПК и на чл. 229, ал. 1, т. 6 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК.

Искането е във връзка с висящо административно дело № 14226/2018 г., образувано по жалба на физическо лице, което временно е било отстранено от длъжност на основание чл. 214, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР). След издаване на заповедта, но преди приключване на делото, на 29 май 2018 г. Конституционният съд е обявил правната разпоредба за противоконституционна.

Докладчик по дело № 14226/2018 г. е съдия Мария Николова, а членове са Донка Чакърова и Илиана Славовска (подписала определението с особено мнение).
Това дело не е изолиран случай и във ВАС е формирана противоречива практика. Едните съдебни състави смятат, че действието на отменената правна норма е само занапред и не се отразява върху законността на издадените преди това индивидуални административни актове.

Мнението на другите съдебни състави е, че действието на решенията на КС занапред е и по отношение на висящи, незавършени, но и възникнали на основата на обявената за противоконституционна норма правоотношения.

Пред подобен казус административните съдилища в страната ще се изправят и във връзка с разглеждането на дела на уволнени държавни служители-пенсионери. През март т.г. Конституционният съд отмени разпоредби на Закона за държавния служител, които влязоха в сила от 1 януари 2019 г. За периода от януари до обявяването на текстовете за противоконституционни, в 28-те административни съдилища в страната са били образувани 24 дела по жалби на освободени от държавната администрация служители-пенсионери. Ето защо произнасянето на Конституционния съд е от важност и за тези производства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във