Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВАС ЩЕ ИСКА ПОМОЩ ОТ КС ЗА ГОЛЯМАТА СИ НАТОВАРЕНОСТ

Тъжен е фактът, че на един висш магистрат му се падат по 200 дела на месец, констатира председателят на ВАС Константин Пенчев във вторник (7 февруари), след като Пленумът на съда прие годишния си отчет за 2005 година.
По този повод Константин Пенчев е решил да се обърне за помощ към Конституционния съд, който да разтълкува чл.125, ал.2 от основния закон. Въпросната разпоредба гласи: Върховният административен съд се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите, както и на други актове, посочени в закона. Пенчев бил силно разочарован от обсъжданията в Народното събрание за промените в конституцията. Надявах се да бъде променен и чл.125 от основния закон, но явно няма място за такива поправки и надеждите ми бяха напразни, каза Константин Пенчев. А за него промяната на този текст е много важна, защото пряко се отнася за работата на ВАС.
Председателят на ВАС смята, че част от решенията на кабинета могат да бъдат гледани от други съдилища, а ВАС да бъде само касационна инстанция. Сред тези дела са например трудовите спорове, заповедите за уволнения на държавни служители и други. Пенчев посочи, че в съда има толкова много жалби срещу уволнения, че те буквално блокирали работата на ВАС. Върховният административен съд трябвало да бъде първа инстанция само за по-важните министерски решения.
Константин Пенчев изненада журналистите, дошли да отразят годишния отчет на съда, и с друга новина. Върховният административен съд е образувал дело за тълкуване на Закона за съдебната власт (ЗСВ). Целта е да се уеднакви практиката на съда по отношение на дисциплинарните наказания, които налага Висшият съдебен съвет (ВСС) на магистрати.
Въпросите, на които трябва да се намери отговор, са няколко:
- Може ли член на ВСС да обжалва решенията на съвета пред ВАС за наложени дисциплинарни наказания на магистрати?
- Може ли вносителят на предложението за наказанието да обжалва пред ВАС решението на ВСС?
- Точно от кой момент започват да текат сроковете за образуване на дисциплинарно производство във ВСС и от кой момент се счита тази давност за погасена?
- Обвързан ли е ВСС с предложението за наказанието на съответния административен ръководител на звено в съдебната власт?
- Липсата на мотиви, въз основа на които е взето решение на ВСС при тайно гласуване, представлява ли основание за отмяна на това решение във ВАС?
Практиката на Върховния административен съд през последните години беше да не допуска за разглеждане жалби на членове на ВСС срещу решения на съвета. Според административните съдии ВСС е колективен орган, всеки има право да каже публично своето мнение и после да го подкрепи при гласуването. Що се отнася до давността, в момента тя е една година. Ако един съдия не си напише делата в продължение на една година, неговият ръководител може да поиска от ВСС да го накаже. Но ако въпросният съдия има ненаписани дела за повече от една година, ВСС не може да направи нищо. Той може да обсъди и да санкционира провиненията на въпросния магистрат само за последната година.
Много сериозен момент е и липсата на мотиви при отрицателен вот на съвета. Според чл. 15 от Закона за административното производство всеки един акт трябва да се мотивира. Но ВСС изпада в абсурдни ситуации. Например в комисията по атестиране на съвета е внесено предложение за назначаване на прокурор. Кандидатът получава положителна атестация в комисията и неговата кандидатура се внася за гласуване във ВСС. При тайното гласуване обаче не го одобряват и той не получава работата в системата. Тогава се пита в задачата кой точно трябва да изготви мотивите за отрицателния вот? Може би тези, които са гласували против тази кандидатура? Но това е невъзможно, защото вотът е таен.
На всички подобни въпроси ще трябва да отговори Общото събрание на ВАС и така ще се стигне до уеднаквяване на практиката и ще се избегне различното тълкуване на закона и различните абсурди, каза Константин Пенчев.

Върховният административен съд е гледал през изминалата година най-много данъчни дела и дела по Закона за устройство на територията. Освен тях е имало и много изборни дела, за различни концесии и около изграждането на инфраструктурни обекти. Заради огромния брой на данъчните дела ръководството на съда е решило да създаде 2-ро данъчно отделение. Досега е имало само едно.
През 2005 г. във ВАС са били образувани общо 12 366 дела (за 2004 г. те са били 11 598). Общо разгледаните жалби за миналата година са 16 410, а през 2004 г. - 14 992. Административните съдии са успели да приключат голям брой дела. През 2005 г. те са 12 493 (през 2004 г. приключените производства са 10 955). Голяма част от завършилите дела през миналата година са изостанали от предходни години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във