Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВАС СПРЯ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В БУРГАС

Върховният административен съд спря изпълнението на обществената поръчка за изработване на общ устройствен план на Бургас с възложител Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Реализацията на проекта бе възложена на бургаската фирма Атика Р5 с ръководител арх. Петко Йовчев.
Върховните магистрати са констатирали сериозни нарушения на процедурните правила след жалба от страна на конкурентната на Атика Р5 компанията Гевренов и Стоев ООД през месец март тази година.
От архитектурно бюро Гевренов и Стоев ООД твърдят, че процедурата за възлагането на малката обществена поръчка, с предмет Проект за изменение на ОУП на Община Бургас, вследствие на което Атика Р5 ООД е подписала договора, е проведена незаконно, тъй като участниците са неправилно класирани при определянето на изпълнител.
От участие е следвало да бъде отстранен и класираният на второ място Национален център за териториално развитие ЕАД, тъй като негов едноличен собственик е възложителят МРРБ, се казва в жалбата на Гевренов и Стоев ООД до ВАС. Според последващото решение на върховните магистрати, членовете на управителния орган на дружеството са свързани лица с възложителя по смисъла на Закона за държавния служител.
В комисията по определяне на участниците в проведения конкурс нямаше нито един представител на Община Бургас, нито един специалист, свързан с града, който да прецени и да даде своето мнение и становище за това как ще се развива в бъдеще действително този град и прилежащите към него територии. Провеждането на въпросния конкурс е направено с множество фрапиращи нарушения по Закона за обществените поръчки (ЗОП), изключително субективно и без никакви точни и ясни критерии от страна на комисията, определена от МРРБ, твърдят още от Гевренов и СтоевООД.
Дружеството е било отстранено от конкурса и е сезирало за това Върховния административен съд, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), МРРБ и Община Бургас за некоректно проведената процедура.
Решението на ВАС №5066 отменя решението на КЗК, че процедурата по определяне на Атика Р5 за изпълнител на ОУП на Община Бургас е напълно валидна и законно проведена. ВАС всъщност обявява за невалиден договора между МРРБ и фирмата на арх. Петко Йовчев, който се явява и председател на Камарата на архитектите в България. Съдът върна делото за ново разглеждане в КЗК, като уточнява, че решението му е окончателно и не подлежи на обжалване.
Според представителите на Атика Р5 в конкурса са участвали шест фирми, като компанията Гевренов и Стоев не е била допусната до финала заради непокриване на критериите за пригодност на фирмата и ненабиране на необходимия брой точки.
Ако архитектите Гевренов и Стоев са смятали, че условията не са законосъобразни, е трябвало още тогава да сезират съда, а не да участват в конкурса, се казва в становище на Атика Р5 по случая.
От архитектурно бюро Гевренов и Стоев контрираха с обяснението, че са уведомили медиите за становището и жалбата си до ВАС още на 28 март тази година. Компанията е участник в конкурса с възложител МРРБ за изработване на ОУП на Община Бургас и като такъв сезира ВАС, КЗК, МРРБ и Община Бургас за незаконно проведената процедура, вследствие на която Атика Р5 ООД е подписала договора. Мотивите да информират обществеността, според Гевренов и Стоев, са публичните изявления на управителя на Атика Р5 Петко Йовчев, че възнамерява да мести центъра на град Бургас. Като потърпевшии и като граждани те са останали възмутени от подобни изказвания, при положение че са имали информацията за опорочената процедура по възлагане на ОУП-а.
Според Гевренов и Стоев, те не са съгласни да се спекулира с подобни прокламации, още повече че именно те са били ощетени от държавната администрация при определяне на резултатите от конкурса, който е бил опорочен според тях. Сезирайки съдебните и административни власти, те са се ръководили единствено от това да възтържествува законът, както подобава вече на една страна като България, която е пълноправен член на ЕС, твърдят от архитектурното бюро.
ОУП на град Бургас е задвижен отделно по съвсем различна и законна процедура от новия Общински съвет още в началото на тази година и няма нищо общо с въпросния Договор за ОУП на Общината с фирма Атика Р5, показа проверка.
Още преди произнасянето на ВАС МРРБ е сезирало кмета на Община Бургас: че е спряло процедурата по изпълнение на Договора за обществена поръчка за изработване на ОУП на Община Бургас, до произнасяне на компетентния съд, с влязло в сила решение относно законосъобразността на проведената процедура. След получаване на посоченото решение МРРБ ще процедира съобразно постановеното в него от съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във