Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВАС СТРОШИ ВСИЧКИ РЕКОРДИ ПО БРОЙ НА ДЕЛАТА

С всяка изминала година Върховният административен съд (ВАС) бие всякакви рекорди по образувани и приключени дела. В четвъртък (1 февруари) ръководството на съда отчете дейността си за изминалата година. Оказа се, че през 2006 г. ВАС е разгледал общо 16 831 дела, което е с 421 повече от изминалата година.
Образуваните дела през отчетния период са 12 914, докато през 2005 г. те са били 12 366. Най-голямото увеличение обаче е в броя на свършените съдебни производства. През 2005 г. те са били 12 493, докато през изминалата са 13 604, почти с 1200 повече. Средно един съдия от ВАС през миналата година е разгледал по около 200 дела. Както всяка година, така и през изминалата, най-много са били данъчните производства - около 2400.
Според председателя на Върховния административен съд Константин Пенчев броят на съдебните производства се увеличава заради усложняване на обществените отношения, създаването на нови закони и подзаконови нормативни актове.
Както вече е известно, на 1 март трябва да отворят врати новите 28 административни съдилища. Някой би предположил, че след като те ще бъдат първа инстанция по административните дела, то ВАС ще се разтовари. Но всъщност нещата не стоят точно така.
С приемането на Административно-процесуалния кодекс (АПК) работата ни ще се увеличи многократно, защото законът разшири субектите, които могат да се обърнат към ВАС. Според кодекса всяка една от страните в процеса, която смята, че практиката на съда е противоречива, може да поиска тълкувателно решение по даден казус. Това в общи линии означава, че целият български народ може да иска тълкувателни решения, обясни в четвъртък председателят на ВАС Константин Пенчев.
Той не изключи възможността в най-скоро време на таблото със съставите и списъците на делата да има и списък с насрочени тълкувателни решения на ВАС.
През тази година Пленумът на Върховния административен съд може да сезира Конституционния съд (КС) за правата на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).
Създава се противоречие около правото на КЗК да урежда споровете по Закона за концесиите и Закона за обществените поръчки. Според някои от колегите с тези правомощия КЗК се превръща в орган с особена юрисдикция, нещо като първа съдебна инстанция, което противоречи на конституцията, каза още Константин Пенчев.
Според него през тази година Върховният административен съд ще засили своята активност по отношение на жалбите до Конституционния съд. Но те ще бъдат винаги по конкретен повод.

Facebook logo
Бъдете с нас и във