Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВАС ЗАБРАНИ ПСИХО ЧИСТКИТЕ В МВР

Хората, които вярват в себе си, спечелиха още една битка с бюрокрацията, а Върховният административен съд (ВАС) свърши още една народополезна дейност. На 9 февруари петчленен състав на ВАС изхвърли от употреба печалноизвестния психотест, който от 1998 г. насам е кошмар за почтените български полицаи със собствено мнение, но е манна небесна за корумпираните или мафиотизирани ченгета. Поне от една година и половина Параграф 22 периодично пише, че ръководството на МВР и ведомственият инспекторат категорично не желаят да се борят с корупцията във вътрешното министерство по рецептата, предписана в наказателните закони: събиране на доказателства - дисциплинарно уволнение - военна прокуратура - военен съд - затвор. Вместо това масова практика е заподозрените в двойна игра служители да бъдат изпращани на т. нар. реподбор в Института по психология на МВР. Там те минават през детектора на лъжата, през психотест и през още няколко изпитания задължително се провалят. А на вътрешния министър не му остава нищо друго, освен да ги уволни... по живо и по здраво. Доколкото корупцията сред униформените е престъпление, което се доказва изключително трудно, тази хватка за очистване на вътрешното ведомство изглежда удобна и уместна. Проблемът е, че откакто през 1998 г. реподборът бе въведен в употреба, той се превърна в основно средство за политически чистки или за отстраняването на неудобните в МВР. При това без право на обжалване или протест. В последните две публикации на Параграф 22 по тази тема, озаглавени За разлика от МВР, мафията никога не прощава (бр. 3 от 22 януари) и Петнайсет бивши ченгета се разбунтуваха срещу психотеста на МВР (бр. 4 от 29 януари) стана дума за двойното дъно на т. нар. реподбор. От една страна, корумпираните ченгета рядко биват изправяни пред военен съд, защото мълчанието им е повече от златно за... онези техни началници, които също са се облажили покрай нерегламентираната дейност на подчинените си. В това отношение сделката е повече от ясна, защото уволнените чрез реподбор запазват чисто кадровото си досие, получават 20 заплати накуп и могат да се регистрират дори на трудовата борса. От друга страна, според неофициалната статистика на МВР (защото официална не съществува), около 70% от ченгетата, изпратени на реподбор, задължително не издържат психотеста, след което си събират багажа и си заминават. Трудно е човек да си представи, че въпреки напрегнатия и изпълнен с риск делник полицаи с десетгодишна служба зад гърба си и с поне по пет-шест награди за висок професионализъм, вече са дотолкова непригодни за работа в системата, че трябва да станат охранители на паркинги или бодигардове в стриптийзбарове. За сметка на това обаче от няколко години насам по ниските етажи на МВР упорито се заговори, че реподборът вече не служи за почистване на собствената къщичка (според крилатата фраза на ген. Бойко Борисов), а за разчистване на лични сметки и за уреждане на свои хора.Чудото се случи на 9 февруари, когато Върховният административен съд (ВАС) прибра призракът на психотеста в сейфа на вътрешния министър Георги Петканов. Петчленен състав на ВАС отмени като незаконосъобразна разпоредбата на чл.251, ал.1, т.6 от Правилника за прилагане на Закона за МВР за психологичната несъвместимост за работа в МВР в частта установена от Института по психология на МВР. Това решение на върховните магистрати не подлежи на никакво по-нататъшно обжалване и влиза в сила от обнародването му в Държавен вестник. Както писа Параграф 22 в бр. 4 от 29 януари 2004 г., пръв срещу психотеста надигна глас кап. Данчо Стоянов от РПУ- Правец, който е уволнен след реподбор през 2000 година. В продължение на четири години той събира кураж и едва на 3 май 2004 г. депозира жалба във Върховния административен съд (ВАС) срещу заповедта за уволнението си, подписана от тогавашния вътрешен министър Емануил Йорданов. Точно един месец по-късно - на 3 юни, ВАС образува дело по жалбата на Стоянов, а до 11 ноември 2004-а към него са присъединени и жалбите на още 14 офицери, изхвърлени от системата като психологически несъвместими за работа в МВР. В обединената си жалба те настояват заповедите за уволненията им, основани на разпоредбите на чл.253, ал.1, т.5 от Закона за МВР и на чл.251, ал.1, т.6 от Правилника за прилагане на Закона за МВР, да бъдат отменени като незаконосъобразни. Извършената психологична експертна оценка не подлежи на контрол и ревизия пред никакъв орган и по този начин не могат да се отстранят допуснати неточности при преценката, се казва в решението на петчленката на ВАС. Според магистратите тази липса на контрол върху заключенията на ведомствените психолози може да доведе до злоупотреби от страна на експертите и лишава засегнатите от правова защита. Макар да съществува възможност полицаят да обжалва заповедта на вътрешния министър за освобождаването му, тя всъщност е само формална, категорични са те. Онази част от решението на петчленката на ВАС обаче, която най-сетне би трябвало да принуди ръководството на МВР да изпълнява задълженията си по закон - да дава корумпираните на прокурор и да брани професионалистите, въпреки собственото им мнение и партийните им симпатии - звучи така: В Закона за здравето, обнародван в Държавен вестник, бр.70 от 10 август 2004 г., в раздел IV Медицинска експертиза е предвиден ред за защита интересите на заинтересованите лица и установяване контрол върху актовете, удостоверяващи временна или трайна нетрудоспособност на гражданите. В чл.112, ал.1 от този закон е предвидено обжалване на: решението на Лекарската консултативна комисия (ЛКК) в 14-дневен срок от получаването му пред Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК); срещу решенията на ТЕЛК - в 14-дневен срок от получаването им пред Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК); срещу решенията на НЕЛК - пред Софийския градски съд по реда на Закона за административното производство. Осъществяването на съдебен контрол върху актовете на НЕЛК, от които произтичат значими трудовоправни, финансови, социални и др. последици за заинтересованите лица, е гаранция за защита на основни конституционни права на гражданите, за обективност и безпристрастност при установяване на здравословното им състояние. Би следвало експертните решения за установяване състоянието на психологическа несъвместимост за работа в МВР да бъдат подчинени на същия контрол за правилност и законосъобразност от няколко независими експерти и от съд, както при установяване на физическото здравословно състояние на дадена личност....В решението си върховните административни съдии се позовават на чл.2, ал.1 от Закона за МВР, в който се казва, че върху дейността на МВР се упражнява граждански контрол от предвидените в конституцията и в този закон органи. В случая с реподбора и психотеста обаче подобно нещо не съществува. И то само поради една причина: Институтът по психология на МВР е пряко подчинен на вътрешния министър, а становищата на ведомствените психолози не подлежат на никакво обжалване. Само ден след сензационното решение на петчленката на ВАС от 9 февруари откъм МВР се чуха гласове, че актът на съда не означава уволнените на това основание служители да бъдат върнати автоматично на служба и че директният външен контрол не е добре дошъл в министерството. За разлика от анонимните МВР-чистофайници, най-потърпевшият от решението на върховните съдии - директорът на Института по психология Калин Гайдаров, не се поколеба и заяви публично позицията си: Ние не можем да коментираме решението на съда, но го приемаме такова, каквото е. Актът на ВАС не е израз на недоверие към психолозите на МВР, а по-скоро осигурява на служителите правна възможност да обжалват. Вътрешният министър Георги Петканов също обяви, че споделя изцяло мотивите, с които Върховният административен съд отменя като незаконна досегашната практика полицаи да са уволнявани като непригодни само на базата на изготвен от Института по психология на МВР психотест, който не може да се оспорва. Вместо обаче да обясни защо като професор по право и като вътрешен министър той не е изхвърлил от употреба незаконния психотест, Георги Петканов се вживя в ролята... на правозащитник. Дори съдът да не беше отменил спорния текст, самите ние щяхме да предложим той да бъде променен, обяви той на висок глас, но... съвсем забрави да каже колко професионалисти са били изхвърлени от МВР през последните три години и половина, защото не са угодили на началниците си, а те са ги уредили с отрицателни резултати на психотеста.

Facebook logo
Бъдете с нас и във