Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Вечният спор за парите на Темида

Не за първи път ВСС се кани да сезира Конституционния съд за магистратските заплати. Това се е случвало многократно през годините, затова и "независимостта" на съдебния бюджет и респ. - независимостта на съдебната власт, е един от най-често анализираните въпроси в практиката на КС. Решенията му, които по един или друг начин засягат тази тематика, са вече десетки, а сред тях има и няколко наистина ключови.

Един от тези актове на КС например е решение № 4/2002 г., което може да се окаже и един от най-силните козове на ВСС. С него КС  прогласи за противоречащи на конституцията отделни текстове в Закона за държавния бюджет за същата година - в частта, засягаща харчовете на съдебната власт. Всъщност по това дело Конституционният съд е установил, че бюджетното осигуряване на ВКС е било "влошено", защото при съставянето на бюджета за същата година са му отпуснати по-малко средства от предишни години. И че в резултат на това ВКС реално не ще може да изпълнява поставените му от конституцията задачи - да правораздава и да осъществява върховен надзор за точното и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. Съдът приема,  че "държавният бюджет трябва да осигурява средства за функциониране на установените с конституцията държавни институции. И че тази конституционна повеля няма да е изпълнена както в случаите, когато въобще не са осигурени средства, така и когато поради недостатъчност на одобрените средства тези органи не ще могат да функционират през част от бюджетната година". Защото при недостатъчност на бюджетите им ще се окаже, че те няма да имат пари за част от годината, а оттам ще се стигне до "парализиране на дейността им, която е предвидена от конституцията, и трябва да се осъществява през цялата година".

В същото врече обаче в друго решение на КС - под № 7/2005 г. се казва друго: че преценката за достатъчността на средствата "най-често е в сферата на законодателната целесъобразност". И че е в правомощията на Народното събрание да прецени параметрите на бюджета на ВСС и какви да са взаимоотношенията му с републиканския бюджет - за нарушение на конституцията може да се говори единствено "ако конституционно установен орган е лишен от бюджет или респ. е предвидено флагрантно намаление на бюджета му от предходната година".

Да видим какво ще каже Конституционният съд сега.

Facebook logo
Бъдете с нас и във