Параграф22 Daily

Борбата с престъпността продължава по рецептата

Вехти закони, нови концепции

От 1989 г. насам Наказателният кодекс е променян 92 пъти, но същинските ремонти... предстоят!

Отпадане на доживотния затвор без право на замяна, по-широка употреба на пробацията и глобите за сметка на "решетките". Това са само част от идеите в проекта на новата "Концепция за наказателна политика 2020-2025 г.", изготвен от Министерството на правосъдието и публикуван в правителствения Портал за обществени консултации www.strategy.bg.

Според анонсите, въпросната концепцията е изработена "на базата на задълбочен анализ на прилагането на Наказателния кодекс". Незнайно (уж) защо обаче четивото понамирисва на вехто. Или по-скоро - на текстове, които сме чели преди години.Който не вярва, нека порови малко из интернет пространството по ключовите думи "нова+концепция+наказателна+политика". Още на първата секунда излизат три верни отговора:

- "Концепция за наказателна политика и за разработването на нов Наказателен кодекс", одобрена с Решение №586 на Министерски съвет от 7 юли 2009 г.;

- Концепция за наказателна политика за периода 2010-2014 г.", разработена и одобрена по време на първия кабинет на ГЕРБ;

- "Концепция за наказателна политика 2020-2025 г.", пусната за обществено обсъждане на 9 февруари т. г.

Меко казано, и трите текста са писани по един и същи калъп: с едни и същи думи, подредени в едни и същи изречения. Като започнем от топлите уводни думи, минем през преследваните заветни цели и стигне до конкретните "тематични" мерки за подобряване. Съдете сами:

Концепция' 2009: "Основна цел на наказателната политика е да осигурява ефективна защита на правата и законните интереси на гражданите от престъпни посегателства в условия на правна сигурност и стабилен правов ред..."

Концепция' 2010-2014: "Целта на концепцията е да изрази волята на правителството за постигне на по-голяма ефективност в борбата срещу престъпността и подобряване на качеството на правораздаването чрез..."

Концепция'2020-2025: "Повишаване на ефективността на наказателната репресия, включително чрез по-широко прилагане на алтернативни на лишаването от свобода наказания; усъвършенстване на системата на наказанията; повишаване на общественото доверие в наказателния закон и наказателното правосъдие..."

Горе-долу същата работа е и с конкретните насоки, в които работата подлежи на подобряване и усъвършенстване:

Концепция' 2009: Намаляване на престъпленията извършени от непълнолетни и чийто жертви са деца; на организираната престъпност и корупционните престъпления; на тежките престъпления в условията на рецидив; повишаване ефективността на наказателната репресия и на наказателните (алтернативни) мерки за ресоциализация на осъдените; повишаване на общественото доверие в наказателния закон; повишаване ефективността на защитата на пострадалите; предотвратяване и ограничаване на възможността за извличане на облаги от престъпна дейност и прекратяване разпореждането с имущество, придобито от престъпна дейност...

Концепция' 2010-2014: Противодействие на организираната престъпност, корупцията и конвенционалната престъпност; предотвратяване и ограничаване на възможностите за извличане на облаги от престъпна дейност и предотвратяване разпореждането с имущество, придобито от престъпна дейност; изграждане и развитие на механизми за въздействие и подпомагане на определени рискови групи лица, по отношение на които държавата следва да полага особена грижа като част от мерките за ограничаване на престъпността - малолетни и непълнолетни, лица; страдащи от форми на зависимости, които повишават риска за извършване на престъпления от тях; лица, които не получават доходи за издръжка на тях и семействата им; осъдени лица, които са изтърпели наказания или са предсрочно освободени...

Концепция'2020-2025: Актуализиране на размерите на наказанията и гарантиране на тяхната съразмерност; преглед на състави на административни нарушения, включени в системата на Наказателния кодекс; избягване на дублиране на състави на престъпления и административни нарушения; повишаване на ефективността на освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание; декриминализация...

И накрая... тъй страстно одумваните доживотни присъди:

Концепция' 2009: Премахване на наказанието "доживотен затвор без право на замяна". Съвременната правна доктрина и практика са склонни да оценят това наказание като по-нехуманно дори в сравнение със смъртното. По предназначението си то не е годно да удовлетвори първата и основната цел на наказанието по чл. 36 от действащия НК - да насърчава положителната промяна в личността на дееца и се налага при извод за необоснованост на такова очакване...

Концепция' 2020-2025: Отпадане на наказанието доживотен затвор без замяна... Самото естество на наказанието извежда като основна цел индивидуалната превенция пред поправянето и превъзпитанието в отклонение от чл. 36 НК. Това наказание в същността си не се различава от наказанието доживотен затвор, като единствената разлика е в отчитането на потенциалната поправимост на осъдения, когато се допуска неговата замяна...

Какво да добавим още? Ами... малко статистика.

Наказателният кодекс влиза в сила на 2 април 1968 година. До ден днешен е променян общо 112 пъти:

- до промяната на 10 ноември 1989 г. - 21 поправки;

- до приемането ни в ЕС през 2007 г. - 42 поправки;

- до редакционното приключване на броя (20 февруари) - 50 поправки, като 36 от тях са извършени между Концепция' 2009 и Концепция' 2020-2025.

И едно питане: при това положение, какъв точно е смисълът от подобни упражнения?

Facebook logo
Бъдете с нас и във