Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВКС: И юридически лица търпят "морални вреди"

Политикът Валентин Касабов вече със сигурност знае, че имунитетът не важи винаги и не е завинаги...

"Свидетели на Йехова" осъдиха "Скат" ООД  (дружеството, което държи телевизия "Скат") и журналиста политик Валентин Касабов. Върховният касационен съд с влязло в сила решение от 18 март тази година  реши, че двамата ответници солидарно трябва да платят на "Свидетелите" обезщетение в размер на 3000 лв. заради непремерени приказки в ефир.

Извън безспорно щекотливата новина обаче в това решение на ВКС има и още един важен ракурс. Защото съдът допуска на "Свидетели на Йехова" да бъде платено за нанесени "морални" - т.е. неимуществени вреди. А дали юридическите лица могат да бъдат обезщетявани за неимуществени вреди и в кои точно случаи е въпрос, твърде спорен в българската съдебна практика.

Историята накратко: през 2015 г. "Свидетели на Йехова в България" завеждат дело в Бургаския окръжен съд и искат общо 100 000 лв. обезщетения от телевизия "Скат" (като работодател)  и от трима нейни журналисти, сред които е и депутатът от Националния фронт за спасение на България Валентин Касабов. "Свидетелите" се оплакват, че в поредица от репортажи и предавания са били обиждани и оклеветявани, обвинявани в незаконни действия, наричани "сатанисти" и "опасна секта". Според представените в съда документи "Свидетелите" са регистрирани у нас като вероизповедание според всички изисквания на Закона за вероизповеданията. И производства за незаконна дейност срещу тях няма. Затова завеждат искове за непозволено увреждане срещу телевизията и срещу нейните служители - по чл.чл.45 и 49 от Закона за задълженията и договорите.

През януари 2017 г. състав на Бургаския окръжен съд отхвърля част от исковете, но по един от тях признава, че Касабов и "Скат" са нанесли вреди на "Свидетелите на Йехова" и ги осъжда да платят обезщетение в размер на 3000 лева. Съдът приема, че коментарите  на Касабов "прекрачват границата между упражняването на правото на изразяване и упражняване на правото на свобода на идеите и вероизповеданията" и следователно  са допуснати противоправни действия, с които е уронен престижът на "Свидетелите.

Шест месеца по-късно обаче Бургаският апелативен съд решава точно обратното, отменя решението на долната инстанция и отхвърля всички искове срещу "Скат" и Касабов. Със следния мотив: че като юридическо лице  "Свидетелите" не могат да търпят морални вреди. "Трайно установената до момента съдебна практика със задължителен за приложение от съдилищата характер, сочи непротиворечиво, че право на обезщетение за претърпени от деликт неимуществени вреди имат физическите лица, но не и юридическите такива. Изключенията произтичат само от закона (имат се предвид конкретни норми от Закона за отговорността на държавата за вреди, Търговския закон, Закона за марките и географските означения и др.). Съображенията за посоченото разрешение произтичат от това, че след като юридическите лица формират волята си само чрез своите органи, нямат собствени психика, физическа сетивност, здраве, чувства и емоционален свят, т.е. са изкуствени субекти на правото, те не биха могли да претърпят морални вреди, болки и страдания, каквито са присъщи на човешкия индивид. Ако един търговец например е претърпял негативи от чужди зловредни действия или бездействия, те ще му се отразят само в имуществен план, намирайки единствено счетоводен израз като преки загуби или пропуснати ползи, свързани с дейността му..." Освен това съдът припомня, че размерът на обезщетенията се определя "по справедливост", а за юридическите лица този критерий е неприложим. Обезщетението се дължи за вреди, изчислявани според "интензитета и продължителността на травмиращите пострадалия човешки индивид изживявания, каквито юридическата личност не може да изпита", казва съдът. И заключава, че за юридическо лице е "обективно невъзможно определянето на обоснован размер на паричната му компенсация от неимуществени вреди..."

Така делото стига до ВКС точно с този спорен въпрос: дължи ли се обезщетение за нанесени "морални" вреди на юридическо лице и в частност - на религиозна институция. И на 18 март тази година ВКС казва: да.

"До началото на новото хилядолетие съдебната практика последователно следва принципното становище, че неимуществени вреди могат да бъдат търпени само от физически лица. Характерът на вредите, изразяващи се в телесни и емоционални болки и страдания, предполага съществуваща сетивност за възприемането им - сетивност, каквато юридическите лица не притежават, поради което не може да им бъде признато право на обезщетение за неимуществени вреди", признава ВКС. 

Но припомня, че Европейският съд по правата на човека признава на юридическите лица право на обезщетение за неимуществени вреди в редица случаи. И че дори е осъждал България да плаща такива - по делата, заведени в Страсбург от Висшия духовен мюсюлмански съвет  и Светия синод  например. България е ратифицирала Европейската конвенция за защита на правата на човека, тя е част от вътрешното право на страната, нормите й имат предимство пред нормите на вътрешното законодателство, които им противоречат, и те следва да се прилагат пряко от националните съдилища, припомня съдът няколко азбучни правила.

Освен това след 2000 г. българското законодателство, макар и все още колебливо, вече допуска възможността неимуществени вреди да бъдат търпени от юридически лица - такива норми има в Закона за отговорността на държавата за вреди например (б. ред. - в него е предвидено държавата и общините да носят отговорност за причинени вреди към всички лица - физически и юридически), подобни обезщетения са предвидени за някои авторски права, при дискриминация и други. "Така съществуващата правна уредба дава възможност религиозните вероизповедания, придобили статут на юридически лица по реда на Закона за вероизповеданията, да претендират обезщетение за неимуществени вреди.  Няма основание да бъде изключена и възможността да се присъди обезщетение за неимуществени вреди на религиозни организации и от изнесени чрез средства за масово осведомяване клеветнически твърдения, уронващи авторитета им", казва ВКС. И приемайки, че "Свидетелите на Йехова в България" имат правото да претендират за обезщетение за уронения си престиж, присъжда  Касабов и "Скат" да ги платят. Решението не подлежи на обжалване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във