Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВКС се оплете в битката за столичната адвокатура

Битката за ръководството на Софийската адвокатска колегия (САК) едва ли ще приключи преди съдебната ваканция. А нищо чудно да откара и до другата година. Това е изводът от проведеното във вторник (17 май) открито съдебно заседание във Върховния касационен съд (ВКС) по гражданското дело по повод на изборите за ръководни органи на столичната адвокатура. Първото голямо сражение се проведе през януари миналата година, когато до балотаж за председателския пост стигнаха секретарят на САК Тодор Филипов и адвокат Владимир Дончев. Висшият адвокатски съвет (ВАС) обаче касира избора заради скандали с фалшиви пълномощни и невалидни бюлетини. Половин година по-късно, през юли 2010, вторият избор беше обявен за валиден, въпреки че пак избухна скандал - много адвокати се оказаха зачеркнати от избирателния списък, понеже не си били платили членския внос. За победител в надпреварата за председателското място тогава беше излъчен сегашният председател на дисциплинарния съд на САК Петър Китанов, а балотажът за председател на дисциплинарния съд приключи в полза на Людмил Рангелов.
Последва обжалване във ВКС и два негови състава се произнесоха
по различен начин
Първият отмени проведения избор, вторият отмени решението на първия и върна делото за ново разглеждане. Ден след огласяването на второто решение САК отмени насрочения за 9 април трети пореден избор за членове на ръководните органи на колегията. В хода на битката Владимир Дончев и колегата му Марио Топчийски създадоха асоциацията Адвокати ЗА Промяна, която настоява за решителни промени в управлението на столичната адвокатура. За Петър Китанов пък лобира инициативен комитет Гаранти на промяната.
Поредното разглеждане на спора във ВКС приключи с това, че сегашният съдебен състав върна делото на предходния, за да дообясни какво всъщност е искал да каже. Следващите дати, на които ще се гледа делото, са 7 юни и 21 юни (резервна дата). Решението на първия състав на ВКС е в полза на Дончев, а решението на втория, с което то беше отменено - в полза на Китанов и Рангелов. От него стана ясно, че спорът става твърде хлъзгав поради неяснотата около прилагането на института на т. нар.
необходимо другарство
в процеса. Той предвижда, че когато с оглед на естеството на спорното правоотношение или по разпореждане на закона решението на съда трябва да бъде еднакво спрямо всички лица с общи права или задължения, извършените от някои от тях действия да имат значение и за неявилите се или неизвършилите тези действия.
Броени дни преди последното заседание във вторник Владимир Дончев внесе в съда искане за тълкуване на това решение. Съдиите ще трябва да пояснят с тълкувателно решение кои адвокати следва да се считат за необходими другари. Въпросът е ключов, тъй като от отговора му зависи кои адвокати от софийската колегия могат да участват в делото - само Китанов и Рангелов, подписали молбата за отмяна на първото съдебно решение, всички адвокати, упражнили правото си на глас във втория избор, или всички адвокати, членуващи в САК. Иначе казано, съдът трябва да се произнесе колко адвокати от колегията могат да оспорват проведения избор и следва да бъдат призовани по делото - двама, 1331, колкото участваха валидно във втория избор през юли, или 4783, колкото са вписаните по това време в регистъра на САК?! А те са близо половината от всички адвокати в страната, тъй като софийската колегия е най-голямата. На практика толкова хора нито е възможно да бъдат редовно призовани, нито могат да се съберат в която и да е съдебна зала. И всеки, който не е редовно призован или е редовно призован, но не се е явил, може да обжалва всяко съдебно решение по делото.
Всъщност
кашата дотук е пълна
и то по вина основно на ВКС. Тълкуването, което вторият му състав трябва да направи на собственото си решение, изглежда едновременно объркано и предопределено. В решението пише, че ...членовете на САК при проведения избор за нейни органи имат качеството на необходими факултативни другари като носители на активно и пасивно избирателно право, тъй като са обвързани както от решенията на техните органи, така и от съдебните решения, чрез които се упражнява техният контрол за законност, поради което могат да претендират отмяна на неизгодното за тях съдебно решение, което ги обвързва. По-нататък в мотивите си съдът застава на друго становище - че: ... всички адвокати, упражнили активното и пасивното си избирателно право при произвеждане на избора за органи на Софийската адвокатска колегия, се явяват необходими факултативни другари и в това им качество те са обвързани както от решението на техния върховен орган, така и от съдебното решение, което трябва да бъде еднакво спрямо всички другари - чл.216, ал.II ГПК... Тоест в мотивите на едно решение съдът определя по два различни начина въпросните другари. И в двата случая обаче става въпрос за много хора, което прави процеса непредсказуем. Винаги може да се намери кой да обжалва и до нов избор на ръководни органи на САК да не се стигне
до второ пришествие.
Разнопосочни схващания има и по въпроса дали институтът на необходимото другарство изобщо е приложим в това съдебно производство. По принцип процедурата по обжалване на избора е уредена в Закона за адвокатурата. Тя има ключовите белези не на искова процедура по ГПК, а на съдебноадминистративна, и е логично да се развива по правилата на Административно-процесуалния кодекс(АПК). Но пък в закона е предвидено подобни дела да са подсъдни не на Върховния административен съд, а на ВКС, което означава - да се прилагат правилата на ГПК, сред които е необходимото другарство. Подобно смесване на два типа съдопроизводство води до създаване на т.нар. специални производства. Както и до немалко неясноти, като например кой би трябвало да е страна в това дело - Висшият адвокатски съвет, чието решение се обжалва, или Софийската адвокатска колегия, която беше призована. В случая за объркванията помага в огромна степен и липсата на съдебна практика и на съответните тълкувателни решения. Такъв изборен маратон е нещо нечувано в цялата история на адвокатурата в страната ни.
Едва след тълкувателното решение последният състав ще решава казуса по същество. В жалбата на Адвокати ЗА Промяна се твърди, че са извършени поредица незаконосъобразни действия: лишени са от избирателни права 1117 адвокати, между първи и втори тур изборните бюра са намалени от 13 на 10 броя, обявени са за избрани двама отделни членове на дисциплинарния съд, без да е избран самият той. По делото е прието вече заключение на тройна експертиза, в която вещите лица констатират многобройни нарушения при провеждане на изборите през 2010 година.
Според Адвокати ЗА Промяна наред със законосъобразността на избора съдът ще трябва да се произнесе и по
множество тежки пороци
на приетия и изготвен от досегашното ръководство действащ Закон за адвокатурата. Опозицията твърди все по-убедено, че заплитането на спора дотук се е случило по две основни причини - от една страна, Законът за адвокатурата е правен с цел увековечаване на веднъж избраните ръководители, а от друга страна, е категоричното нежелание на половината адвокати в САК да поддържат бруталния стил на неоправдани вътрешни репресии, на финансов волунтаризъм и на пълна липса на колегиална подкрепа за редовите адвокати, демонстрирано от досегашното ръководство.
Опозиционерите се опасяват от сценарий за протакане чрез залагане на изборни бомби в столичната адвокатура чак до следващата година, когато предстоят избори за ръководни органи на Висшия адвокатски съвет. Столичните адвокати са толкова много, че имат решаваща роля в избора на национални органи. А той ще бъде неминуемо повлиян от хода и евентуалната развръзка на битката в София.
Недоволството в гилдията набъбва от години, а кризата даде своя решителен принос за консолидиране на опозицията. Тя е готова както с номинации за ръководните органи в столицата, така и с програма за промени. Иска се незабавно назначаване на финансов одит на софийската колегия, приемане на Програма за предвидимост и прозрачност, включваща публичност на дейността на органите на САК чрез своевременното й отразяване в сайта на колегията, ежемесечен отчет на разходите, преразглеждане на всички дела на дисциплинарния съд, приемане на Програма за провеждане и отчет на допълващата квалификация на практикуващите адвокати и др. Не е ясно обаче дали ВКС ще разплете, или дозаплете казуса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във