Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВКС закова правилата за длъжници и кредитори

Банките ще могат да вадят изпълнителен лист срещу клиентите си по ускорената процедура само след като докажат, че са ги уведомили предварително за предстоящите си действия и за факта, че кредитите им са обявени за предсрочно изискуеми. Това се казва в Тълкувателно решение № 4/2013 г. на Общото събрание на съдиите от гражданската и търговската колегии на ВКС, което бе публикувано в четвъртък (19 юни). В решението са дадени отговори на над 30 въпроса, които се отнасят до т. нар. заповедни производства - тези, по които се вади заповед за изпълнение или директно изпълнителен лист, без да се минава през исков процес по общия ред.


Досега практиката на съдилищата беше твърде противоречива, когато става въпрос дали банката трябва да уведоми клиента си, преди да го предаде на съдия-изпълнител. Част от съдиите приемаха, че това не е нужно - чрез заявлението до съда, с което банката иска издаване на заповед за изпълнение, тя на практика упражнява правото си да направи кредита предсрочно изискуем така, както го е записала в договора с клиента. Други съдилища обаче изискваха клиентът предварително да бъде уведомяван, че го пращат на съд заради забавените вноски.


Точно това мнение възприе общото събрание на върховните съдии, а след като бе записано и в тълкувателното им решение, то вече става задължително за всички съдилища. Предсрочната изискуемост представлява изменение на договора, което настъпва с волеизявление само на едната от страните и при наличието на две предпоставки: фактът на неплащането и упражненото от кредитора право да обяви кредита за предсрочно изискуем, обясняват съдиите. Те подчертават, че тази изискуемост влиза в действие от момента, в който длъжникът получи волеизявлението на кредитора. Според ВКС извлечението от счетоводните книги на банката, което се прилага към заявлението за издаване на заповед за изпълнение срещу длъжника, по никакъв начин не удостоверява, че той е бил уведомен. Не е достатъчна и клаузата в договора, че при неплащане на определен брой вноски кредитът става предсрочно изискуем и кредиторът може да събере вземането си, без да уведомява длъжника. С други думи, според съда, ако банката не е заявила изрично, че упражнява правото си да обяви кредита за предсрочно изискуем и това изявление не е достигнало до длъжника, заповед за изпълнение не може да й бъде издадена, защото вземането не е станало изискуемо.


Важно за кредитори и длъжници е решението на дилемата може ли фирма колектор (за събиране на вземания), на която е прехвърлено нечие задължение, да си извади заповед за изпълнение, след като на практика тя няма договор с длъжника. Съдът казва, че може. Стига да бъде представен документ, от който се вижда кой на кого е прехвърлил задължението. И доказателство, че длъжникът е уведомен за тази цесия, както се нарича в правото тази възможност. Настъпилото частно правоприемство трябва да бъде установено с документ - например с нотариално заверен договор за цесия, чрез който съдът да установи кои са субектите в правоотношението, казва ВКС. Този документ вече ще даде основание да се издаде заповед за незабавно изпълнение в полза на правоприемника. Освен това следва да се представят и доказателства за уведомяване на длъжника за тази цесия, тъй като едва след уведомяването тя има действие за него.


Що се отнася до банките, до общините и до държавата, които досега разполагаха с изключителната привилегия да си вадят изпълнителен лист само по извлечения от собствените си счетоводни книги - съдът слага спирачка на тази практика: след като тази привилегия е дадена само на определен кръг субекти, и то само заради тяхното специално качество, то и тези, на които прехвърлят вземането си, трябва да имат същото качество, за да се ползват от нея. Сиреч банката може да ползва съкратената процедура, но не и фирмата, на която тя е прехвърлила вземането си. "За да получи заповед за незабавно изпълнение по извлечение от сметки, правоприемникът трябва да притежава същото качество като на праводателя си. Противното би означавало да се заобиколи законът чрез издаване на заповеди за незабавно изпълнение в полза на субекти извън изрично посочените в закона, за които законодателят е предвидил този облекчен ред за събиране на вземанията им", е постановило общото събрание на съдиите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във