Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВЛАСТТА БЛАГОСЛОВИ НЕРЕДОВЕН СКИ КУРОРТ

Писали сме го още през юни тази година (бр. 25 на Параграф 22). Но и премиерът Сергей Станишев, и министрите им, и чиновниците им, които трябва да четат критиките във вестниците, не обичат да четат. Може би защото обикновено става дума за техни приятели, роднини...
Ако Станишев и сподвижниците му - благоустройственият министър Асен Гагаузов, кметът на Благоевград Костадин Паскалев, шефът на пожарната главен комисар Николай Николов и основният инвеститор на проекта Картала бизнесменът Илия Ризов - бяха прочели текста под заглавие Узаконяват незаконен строеж край Благоевград (бр.25 на Параграф 22), може би нямаше да си устроят екстремна сбирка на 30 м височина.
Е, като не чете премиерът, ще виси между небето и земята. Но това сякаш често му се случва - особено когато стане въпрос за разни тъмни схеми, в които са забъркани властниците.
За да стане ясно за какво иде реч, се налага да припомним какъв обект осветиха премиерът и височайшата компания.
Идеята за строителството на ски писта в местността Картала датира отдавна. В началото на 80-те години на миналия век тези 190 декара гори и земи в околностите на Благоевград (на около 30 км от града), където е построен зимният курорт, са били в пределите на Държавния горски фонд. Тогава фондът заменя цялата тази площ за 190 декара земеделски земи, които пък били собственост на община Благоевград.
През 2004 г. обаче се случва нещо странно. Както каза в интервю пред Параграф 22 кметът й Костадин Паскалев, местната фирма Прима Инвест БГ ООД притежава цялата площ от 190 декара прекрасни гори и земи в местността Картала и разполага със съответните скици и нотариални актове. Съсобственици на фирмата са бизнесменът Илия Ризов с 93% и община Благоевград със седем процента.
По-значимото обстоятелство е, че инвеститорът има дългосрочен план и е твърдо решен да налива пари в строежа на хотел, лифт, ски влек, паркинг, пречиствателна станция и други необходими съоръжения и постройки, които да дадат облика на един съвременен зимен курорт. А щом и общината има участие в дружеството, всичко някак си се случва по-лесно, убедени са местните жители.
След като собствеността била уредена по някакъв начин, оставало да се набави разрешителното за строителство. Такъв документ бил издаден за строеж на начална станция на лифт (на 1440 метра надморска височина) и за част от трасето на ски пистата на 26 май 2006 година. И багерите, и камионите естествено нахапали гората...
Малко по-късно започнала да се надига и горна станция на лифта, която се намира на 2200 метра над морското равнище. Нейното строителство обаче буди съмнение поради... действията на главния архитект на Благоевград Екатерина Баханова.
През лятото 2006 г. Баханова издала свещеното разрешително и за този обект. Но само пет дни по-късно главната архитектка се отметнала от решението си. На това основание Регионалната дирекция Национален строителен контрол издала нареждане започналият градеж да се спре. Но строежът на горната лифтена станция си продължил спокойно.
Общината проверява сама себе си
Природозащитници сигнализират в общината за фактически незаконния строеж. В резултат на това кметът Костадин Паскалев разпоредил проверка! Но тя завършила по възможно най-безславния начин. В края на март 2008 г. натоварените с работата заместник-кмет Георги Скрижовски и двама инспектори докладвали в писмо до Паскалев, че поради обилен снеговалеж и силен вятър не успели да се качат над 2000 метра надморска височина, за да се убедят лично незаконен ли е строежът. Абсурдът става особено ярък в края на писмото. Там злощастните общинари помолили за съдействие природозащитниците - да им осигурят транспорт до горната станция на лифта...
Параграф 22 се добра и до още една ценна информация. А именно, че главната архитектка на Благоевград Екатерина Баханова се е поправила - отново е издала разрешително за строеж на т.нар. горна лифтена станция. Мотивите са, че са настъпили нови обстоятелства с важно значение. Какви са тези обстоятелства от документа не става ясно.
Факт е, че той се явява почти две години след като тя е оттеглила първоначалното си решение. По този начин Баханова... всъщност узаконява незаконното строителство, смятат природозащитниците и като че ли не са далеч от истината.
Без оценка за въздействието върху природата
Още преди да започне строителството, в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е внесен Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на този проект. Инвеститорите обаче не дочакват разрешителното от министерството и вкарват багерите в Картала.
Загрижени природозащитници уведомяват на 14 януари тази година РИОСВ за нередностите при строежа на горната лифтена станция. Две седмици по-късно, на 28 януари 2008 г., Регионалната инспекция им връща красноречив отговор: към момента няма съставени актове за установяване на административни нарушения.
Природозащитниците обаче настояват, че престъпно са пренебрегнати два закона - за опазване на околната среда и за биологичното разнообразие, а резултатът е безвъзвратно обезобразяване на планината.
Незаконното изсичане на гората
Доста съмнителна е ситуацията и с изсичането на 167 кубика дървесина с цел да се направи просека в гората за изграждащия се лифт.
В края на март тази година председателят на Държавната агенция по горите доц.Стефан Юруков също съобщава интересни резултати от друга проверка: в Държавно лесничейство - Благоевград нямало депозирана молба от собствениците на изграждащата се ски писта за направата на просеки и за изграждането на пътища.
В констатациите на проверката фигурират още по-зловещи факти. Лесничеите в града не са предоставили в Регионалното управление по горите (РУГ) план-извлечение, според който просеките и пътищата ще се правят съответно за багери, фадроми и камиони.
Рапорт, заведен в Държавното лесничейство под №177/07.02.2008 г., потвърждава направата - без разрешение - на близо километър просеки и строителство на пътища за камиони.
Проверка на служители на РУГ също констатира нарушението. На 5 февруари 2008-а двама инспектори от службата и заместник-директорът на лесничейството Илия Парахулев установяват, че за извършването на сечта и строителството не са искани и издавани никакви разрешения.
Обектът нередовен?
Прима инвест БГ ООД заменила свой терен от 15.41 декара, който се намирал в средната част на пистата със същата площ в долната й част, която е в границите на Държавния горски фонд (ДГФ). Съгласно чл.14б от Закона за горите обаче за изключване на гори и земи от ДГФ се изисква предварително съгласуване с Държавната агенция по горите (ДАГ) (към онзи момент Национално управление по горите). А за самата замяна на площите задължително трябва да има подпис на министъра на земеделието и горите.
Според сигнал, внесен до Районната прокуратура в Благоевград в началото на годината от сегашния директор на Регионалното управление по горите в града Георги Калабаков, липсват документи, че замяната е извършена законно, липсва и задължителният в случая подпис на министъра.
Окончателната заповед за приключването на въпросната заменка е подписана от тогавашния началник на РУГ Светозар Михайлов в противоречие със Закона за горите, което прави извършената сделка недействителна, пише Калабаков.
Шефовете на Прима инвест БГ предлагат след заменката тяхно притежание да станат общо пет имота от 15 декара в долната част на пистата. При направена проверка се установило, че същите площи още през 2004 г. са актувани едностранно и незаконно от община Благоевград като нейна собственост.
Нещо повече, два от посочените имота са продадени на дружеството. За целта са издадени актове за собственост, като тяхната действителност е съмнителна, казва в сигнала си Георги Калабаков.
Съвсем естествено възниква въпросът защо общината иска от РУГ замяна на площи, които са нейна собственост, с други нейни площи, които вероятно са придобити незаконно и се водят в границите на Държавния горски фонд - пита шефът на РУГ, след което допълва - дори и заменката да е направена законно, строителството е трябвало да започне след промяна на предназначението на терена съгласно чл.81, ал.6 от Закона за горите. Подобен документ обаче също липсва.
Според Калабаков незаконно е изготвен протокол, че заменката е одобрена, но той не бил подписан от служители на Регионалното управление по горите. Тогавашният директор на РУГ Светозар Михайлов знаел за измамата, но въпреки това узаконил с подписа си документа, след което написал собственоръчно изготвено становище до директора на тогавашното НУГ инж. Илия Симеонов, с което го подвел да подпише разрешение.
Господин Михайлов много бърза и неговата резолюция върху писмото от НУГ с дата 20 юни 2006 г. гласи: Не бавете!, пише още в сигнала си до прокуратурата Георги Калабаков.
Добрият финал... е лош финал
Какво се случва обаче накрая. В края на юни тази година РИОСВ-Благоевград излезе с решение (б.ред. с което разполагаме) че не е необходима екологична оценка на проекта. Един от основните мотиви е, че предвиденото строителство не е свързано с генериране на вредни емисии и отпадъци, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природата. Което, подкрепено и от последното от трите решения на главната архитектка на Благоевград, изобщо не премахва съмнението, че строежът си е завършен, без да има становище по ОВОС. Както и да го погледнем, все е незаконно...
И след цялата тази мътна и кървава история се пръкнаха още две чудеса: че прословутият лифт е втора употреба и че проверка на благоевградския отдел на Инспекцията за държавен и технически надзор установила, че лифтът всъщност нямал разрешение за експлоатация.
По думите на шефа на инспекцията Костадин Башов не са спазени редица технически изисквания при изграждането му и затова Прима инвест БГ не е трябвало да допуска използването на съоръжението без разрешение. Затова на фирмата ще бъде наложена глоба от 10 000 лв. и ще бъде издадена заповед за незабавно спиране на съоръжението.
... Ще ни бъде любопитно, след като премиерът и неговата свита повисяха над 30 метра над земята, дали ще обърнат повече внимание на описаните тук случайни, но щастливи съвпадения. А иначе - слава Богу, че не стана сакатлък...

Facebook logo
Бъдете с нас и във