Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВОЙНАТА ЗА СЛЕДСТВИЕТО ЗАПОЧНА

Съвсем неочаквано над съдебната система надвиснаха тъмни облаци. По време на редовното си заседание в сряда (4 февруари) Висшият съдебен съвет (ВСС) откри две процедури едновременно. Едната е за избор на нов директор на Националната следствена служба (НСлС), а другата - за избор на председател на Върховния административен съд (ВАС). Националната следствена служба бе възстановена с ремонта на Закона за съдебната власт, приет от Народното събрание на 30 юли 2002 година. Съгласно параграф 92 от преходните и заключителните разпоредби тя е правоприемник на Специализираната следствена служба, чийто директор Бойко Рашков през 2001 г. стана народен представител от листата на Коалиция за България.Предложението за избор на нов шеф на НСлС бе направено от директора на Ловешкото окръжно следствие Атанас Нешков и бе прието от ВВС с 15 гласа за и 9 против. На пръв поглед във всичко това няма нищо странно. Съгласно измененията на конституцията в частта й за съдебната власт, влезли в сила през септември 2003 г., до края на март всички ръководители в съдебната система, с изключение на главния прокурор и председателите на двете върховни съдилища, трябва да минат през избори. От друга страна обаче, интригата, която се задава, е с непредвидими последици. Според едната хипотеза, мястото на Бойко Рашков се пази до края на депутатския му мандат или до предсрочното му напускане на парламента, защото възстановената Национална следствена служба е правоприемник на спецследствието. А съгласно чл.52, ал.4 от Закона за избора на народни представители избраните кандидати, работещи в държавни или общински учреждения, предприятия, търговски дружества с държавно или общинско участие повече от 50 на сто или организации, имат право след прекратяване на пълномощията им да заемат предишната си длъжност....Това означава, че мястото на Рашков се пази до парламентарните избори през 2005 г. или докато той не реши да напусне Народното събрание. В този смисъл сега ВСС не може да направи нищо друго, освен да избере временно изпълняващ длъжността директор на НСлС, който ще трябва да си събере багажа веднага, щом депутатстването на Рашков приключи. Вторият, далеч по-сложен вариант, е, да започне дебат на тема: дали Националната следствена служба е действителен правоприемник на спецследствието. В ал.5 на споменатия параграф 92 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приет на 30 юли 2002 г., пише следното: Националната следствена служба поема активите, пасивите, другите права и задължения и архива на Специализираната следствена служба.Формулировка, достатъчно хлъзгава, за да се появи тълкуване (нищо чудно и от Конституционния съд), според което НСлС е съвършено нова държавна организация, която наследява само материалните активи и пасиви на бившето спецследствие. И по никакъв начин не е правоприемник на щатното разписание и длъжностните характеристики на началниците в него.Ако това стане факт, разправията ще е неописуема. Не за друго, а заради продължението на цитираната вече разпоредба на чл.52, ал.4 от Закона за избиране на народни представители, която гласи, че когато предишната длъжност на депутата е закрита, той трябва да бъде назначен на друга равностойна длъжност в същото или с негово съгласие - в друго държавно или общинско учреждение, предприятие, търговско дружество с държавно или общинско участие (повече от 50 на сто) или организация.Проблемът е, че през лятото на 2001 г., когато Рашков стана народен представител, той напусна поста директор на Специализираната следствена служба. Тогава по ранг и длъжност той бе равен на останалите трима големи в съдебната система: главният прокурор и председателите на двете върховни съдилища...И още една тъничка интрижка се заформи на заседанието на ВСС в сряда (4 февруари). По предложение на председателя на ВКС Иван Григоров и съдиите Румен Ненков и Бойка Попова Висшият съдебен съвет откри шестата процедура за избор на шеф на ВАС. Според прогнозите, най-вероятните кандидати за поста са и. д. председателят на Върховния административен съд Светла Петкова, заместник-председателят на Върховния касационен съд Благовест Пунев и депутатът от НДСВ Константин Пенчев.Малко преди Нова година министърът на правосъдието Антон Станков категорично отказа, че има амбиции да заеме този пост, но в края на седмицата името му отново бе извадено на тезгяха. Като нищо обаче може да се завърти и съвършено неочаквана жълта рулетка, която да обърка доста сметки: вътрешният министър Георги Петканов става шеф на ВАС, а председателят на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност Владимир Дончев оглавява МВР. Защо пък не?

Facebook logo
Бъдете с нас и във