Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВСЕКИ ОБВИНИТЕЛ ТРЯБВА ДА ДОКАЖЕ ПАРИТЕ СИ

ВИЗИТКА
Валери Първанов е роден на 21 ноември 1954 г. в Плевен. През 1972 г. завършва със златен медал математическата гимназия в родния си град. След дипломирането си две години изкарва в Школата за запасни офицери Христо Ботев в Плевен. През 1974 г. кандидатства и е приет в Юридическия факултет на СУ Св. Климент Охридски. Завършва в края на 1978 година. Едногодишният си юридически стаж кара като стажант-съдия в съда в родния си град. От 8 февруари 1980 г. е заместник районен прокурор на Плевен. На този пост е седем години. През 1987 г. се мести във военното следствие, а три години по-късно пристига в София, където започва работа като военен прокурор. От 5 февруари 1992 г. е повишен в тогавашната Прокуратура на въоръжените сили (тогава ПВС е била със статута на днешната Върховна касационна прокуратура). От 1997 г. до 1999 г. е завеждащ отдел Следствен в ПВС. През годините е работил във всички отдели в държавното обвинение. През 2001 г. тогавашният главен прокурор Никола Филчев го командирова за три месеца за и.д. градски прокурор на София.
От 2 август 2006 г. Валери Първанов е заместник главен прокурор, отговаря за административните въпроси, за Инспектората на ВКП, квалификацията на кадрите и други.
Първанов е женен, има син.

Г-н Първанов, на 8 септември се срещнахте с прокурори от Софийската районна прокуратура (СРП) заради приключилата проверка на следствените дела и на проверките, образувани в тази институция. Казахте, че дейността на пет-десет души от СРП ще бъде проверявана допълнително. Какви са техните нарушения?
- Първо, искам да кажа, че ние не се борим срещу Никола Филчев - защото такива публикации имаше в медиите. Ние се борим срещу начина на работа на прокуратурата по времето на бившия главен прокурор. Чест му прави на новия главен прокурор г-н Борис Велчев, че рязко се противопостави на тези методи. Същевременно той търси възможните законови пътища за реакция и лицата, които грубо са нарушили законите, включително и магистрати, да получат своето справедливо наказание.
Това е така. Обществото очаква да има положителни резултати от тези проверки. Но да се върнем на въпроса...
- Положението в Софийската районна прокуратура е малко сложно. През последните години там работят между 80 и 100 прокурори. В момента щатът е 178 души. Натовареността на тези колеги е огромна. По време на срещата аз цитирах един пример. На младши прокурор в СРП са разпределени 2200 преписки и 1565 досъдебни производства. Но в някои прокуратури за цяла година не могат да съберат толкова досъдебни производства. И този огромен обем от дела се възлага на един човек, който тепърва ще навлиза в работата, ще се обучава.
Затова работата на проверяващата група е много тежка и отговорна. Те трябва да различат кои пропуски са допуснати заради недостатъчен опит или прекомерна натовареност и в кои случаи грубо е погазван законът.
Как ще бъдат третирани тези, които от неопитност са допуснали нарушения?
- Естествено е в тези случаи да не се търси отговорност.
А кой тогава ще е отговорен за тези грешки?
- Административните ръководители, които или не са разпределили правилно задачите, или не са проявили нужната активност да търсят друго разрешение на проблема, като например увеличаване на щата, командироване на обвинители от други прокуратури и т.н.
Да, но от началото на годината щатът на СРП бе увеличен много, там бяха преназначени маса следователи от Столичната следствена служба.
- Така е. Но тези хора са новопостъпили, те тепърва навлизат в работата. Заради това ние проверяваме работата на СРП отпреди те да бъдат преназначени. Ревизираме онези прокурорски актове, които, образно казано, са преградили пътя на наказателното производство. Това е най-същественото. Защото там, където се е произнесъл съд, независимо дали присъдата е оправдателна или осъдителна, имаме едно развило се наказателно производство. Проблемът е там, където то е било спряно и не е стигнало до съда.
Не мислите, че един прокурор може да е извършил нарушение или престъпление, докато разследва даден случай и после внася обвинителен акт в съда?
- Това също е възможно, но в конкретния случай не е предмет на нашата проверка. Там, където съдът се е произнесъл, би трябвало законът да е спазен и съответно не е необходимо да се прави такава проверка. Ние ревизираме работата по досъдебното производство. В понеделник (11 септември) в СРП започна тематична проверка на тези актове, които са попречили на развитието на наказателния процес или изобщо е отказано да се образува досъдебно производство. Така гражданинът е лишен от възможността да получи справедливост, да предяви своите граждански претенции за причинени имуществени или неимуществени вреди.
Кога трябва да приключи тази проверка?
- На 21 септември. Но пак ще повторя. Говорим за огромен обем от дела и преписки, за десетки хиляди, които трябва да бъдат проверени. Една задълбочена ревизия изисква прочитане на цялата преписка - от първия лист до последния, оценка на всички изводи на прокурора - правни или фактически. Физически за десетина дни могат да бъдат проверени около 1000 такива преписки и досъдебни производства. Но ще трябва да го направим.
Какво по-конкретно ще търсите?
- Драстични случаи на нарушения. Животът е твърде разнообразен, сложен и един казус почти никога не се повтаря едно към едно. Правните норми са твърде общи, така че е възможно да има различно тълкуване на закона. Тоест един магистрат да има едно мнение по закона, а друг да има друго мнение. Това е нормално и това се случва всекидневно на всички нива в следствието, прокуратурата и съда. Заради това Върховният касационен съд и Върховният административен съд уеднаквяват практиката си. Ние не търсим това. Ние търсим драстично разминаване, груби и очевадни нарушения, в които прокурорът прекратява наказателното производство, случаи, които граничат или разкриват данни за извършено престъпление от страна на магистрата.
С други думи, образуване и прекратяване на наказателни производства по заявка на клиента, както написа в последния си брой Параграф 22?
- Именно за тях става дума. Дела, образувани, без да има законен повод, без да има данни за извършено престъпление, с цел да се създаде психологически дискомфорт на хората, да се затрудни дейността на някои бизнесмени и граждани, да бъдат притиснати длъжностни лица да нарушат законите. За съжаление има твърдения и за такива случаи. Но конкретно засега не сме се натъквали на такива данни. Същевременно има случаи на драстични нарушения, има доказателства за престъпления по дадено дело, а пък то е било прекратено.
За хора, които са били около бившия районен прокурор на София Славчо Кържев ли говорите, или за други лица?
- Не става въпрос в момента за конкретни длъжностни лица или за конкретни дела. Проверява се широк спектър от досъдебни производства. Ще се определят и лицата от криминалния контингент, чиито дела често без основание са били прекратявани. Бих помолил за малко повече търпение. Надявам се в края на месеца резултатите да бъдат обобщени и представени. Тогава ще видим дали слуховете, които витаят в обществото за поръчковата дейност на СРП по времето на Славчо Кържев, ще намерят потвърждение с конкретни имена на обвиняеми или на спасени от правосъдието лица, над които е сложен прокурорски чадър, и конкретно кои магистрати са го извършили.
На срещата в СРП сте казали, че ООД-то на Филчев трябва да свърши. Какво имате предвид?
- Не, не на Никола Филчев. ООД-то не е негово и не е създадено по време на Филчев. За съжаление слуховете за поръчковото решаване на дела в СРП лично аз съм ги чувал още в средата на 90-те години, а това беше преди встъпването на Филчев на поста главен прокурор.
На срещата казах, че дружеството Районна прокуратура ООД е служебно дерегистрирано. Ако някой иска да става бизнесмен, да сключва сделки, да работи в гражданското и търговското право - да бъде така добър и да подаде оставка, преди още да констатираме, че няма нужните качества за обвинител.
Ако констатираме такава дейност, на въпросния човек ще му бъде потърсена съответната дисциплинарна отговорност. А ако има много груби нарушения, в които прозира и корупция, ще му бъде потърсена и наказателна отговорност.
Възможно ли е след вашата среща с прокурорите те да решат да преразгледат работата си и там, където открият грешки, да се опитат да ги оправят?
- Това не е възможно. Преписките би трябвало да се съхраняват в канцелариите на съответната прокуратура. За да се докладва една преписка или едно дело на даден магистрат, трябва да има резолюция на административния ръководител. Тоест не може да отидеш и да си вземеш преписката. Освен това тези актове би трябвало да са изпратени до съответните заинтересовани страни - обвиняемия, пострадалия, на съответния ръководител на учреждение. Не може просто да го скъсаш и после да го напишеш наново. Абсурдно е.
Няма как да не попитам за Славчо Кържев. Проверявате ли и неговата дейност?
- Три месеца съм работил с него, докато той заемаше длъжността градски прокурор на София. Нямахме драстични различия, напротив - работихме добре. Не съм имал информация да се е месил в работата на подчинените си, нито пък да е прилагал неправилно законите. Аз не съм получавал такива сигнали. Това, което е минавало през мен от неговата работа, е било на сравнително добро професионално равнище. След като оглави районната прокуратура в София, нямам представа как е работил. Но той изключително рядко се произнасяше като оперативен прокурор - сам да се подпише под някой прокурорски акт. Той беше администратор. Дали ще има актове, какви актове, това ще се проверява естествено. И тъй като не вярвам да са твърде много, биха могли да ги проверим всичките.
А дейността на сегашния градски прокурор на София Вичо Вичев ще се ревизира ли? Все пак от лятото на миналата година до 10 май тази година той бе районен прокурор на София.
- Него също. Периодът на проверката е до встъпването в длъжност на новия главен прокурор, което стана на 23 февруари. Тоест тя обхваща периода, в който Вичо Вичев оглавяваше СРП. Но и за него нямам данни, че е разпореждал да се нарушава законът. Ако бъдат открити, не дай Боже, такива данни, ще бъдат предприети съответните мерки.
Какво мислите за новото ръководство на СРП и по-конкретно за новия районен прокурор на София Александър Налбантов. Той изглежда млад и амбициозен.
- Не само изглежда, той е такъв. Налбантов е изправен пред едно много сериозно предизвикателство. Надявам се с помощта на градския прокурор и въобще на ръководството на държавното обвинение да се справи. Защото определено стажът му от шест години не е достатъчен, за да оглави такава прокуратура. Но пък показва желание, принципност и добра юридическа подготовка и се надяваме да успее да изведе СРП от състоянието, в което се намира.
Но там битовите проблеми са големи и имам чувството, че на моменти пречат на работата не само на прокурорите, но и на съдиите.
- За съжаление е така. В момента прокуратурата работи на 15 места. Това означава трудности при обслужването на гражданите, защото една преписка може да се окаже в едно от тези 15 места. Там няма изградена компютърна мрежа, която да позволява проследяване на едно дело или преписка в реално време. Голяма част от колегите са бивши следователи, които нямат прокурорски опит и би трябвало също да им се помага. Обучението е много важен елемент за повишаване на квалификацията на тези магистрати. Така че много са проблемите в районната прокуратура.
Как може да се подобри квалификацията на тези магистрати?
- Според Закона за съдебната власт всички новопостъпили магистрати трябва да преминават през първоначален курс на обучение. Той не е задължителен, както е при младшите магистрати. Но в рамките на първата година от постъпването им на работа трябва да преминат през обучение.
Следователите преминали ли са през такива курсове?
- Не ми е известно.
А ще проверите ли и ако не са минали, ще ги пратите ли в Националния институт на правосъдието да се доучат?
- Разбира се, на групи от по 10 човека трябва да минат, за да получат по-добра теоретична подготовка. А практическия опит ще придобият в процеса на работа.
Споменахте, че ако бъдат открити корупционни прояви в работата на някои прокурори, ще им се търси наказателна отговорност. А мислите ли да се захванете с проверка на доходите на магистратите?
- Знаете, че според Закона за публичния регистър, най-общо казано, всички магистрати вече са длъжни да подадат до Сметната палата декларация за своето имуществено състояние. И това се прави. Отделно от това, всеки прокурор е длъжен да декларира пред Националната агенция по приходите доходите си извън заплатата. В бъдеще една от задачите на Инспектората ще бъде да се прочетат тези декларации, а не те да отлежават в папките. И когато се види, че има разминавания, да се потърсят съответните източници. Те могат и да са законни. Някои колеги имат богати съпруги, добри юристи, адвокати са...
Хотелиери...
- ...бизнесмени, или получават наследства. Не е задължително всеки магистрат да е корумпиран. Но е хубаво тези неща да се следят. Някои могат да демонстрират определен начин на живот, а пък декларацията му да е празна...
Това поражда въпроси.
- Поражда наистина въпроси. Тоест антикорупционните действия биха могли да се развият в тази насока. След като приключим с тези масови проверки, ще имаме възможност да погледнем нещата и от този ъгъл.
Наскоро главният прокурор Борис Велчев заяви, че Инспекторатът на прокуратурата вече е укрепен и там работят 10 души. Разбрах, че там е командирован и заместник градският прокурор Магдален Маринов. Какви хора се търсят за работа в инспектората, защото именно той води ревизията?
- В момента в групата на проверяващите са включени опитни прокурори, с много голям стаж, какъвто е ръководителят г-н Тошев. Той 7-8 години е бил следовател, бил е прокурор в районната прокуратура, бил е военен обвинител. В групата е и Васил Миков, който е бил окръжен и апелативен прокурор на Варна. Това са хора с огромен практически опит, те са в състояние да различат умишленото неспазване на закона от някаква неточност при прилагането му. Но в групата има и трима прокурори от СРП, което пък говори, че имаме доверие на част от този състав и даваме възможност те самите да посочат недостатъците и грешките на колегите си, които със своите действия са допринесли до този негативен имидж.
Проверката в провинцията продължава ли?
- Да, очакваме да приключи на 21 септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във