Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВСС: Адвокатурата бойкотира резервния защитник

Висшият съдебен съвет (ВСС) хвърли камък в двора на адвокатурата с упрека, че тя отказва да прилага въведената миналата година в НПК процесуална фигура резервен защитник. На заседанието на ВСС в четвъртък (12 май) беше оповестен доклад на комисията за проверка на делата с голям обществен интерес, в който се твърди, че една от причините за забавянето им е нежеланието на адвокатските колегии да определят служебни защитници, назначени от съда.
В доклада се казва в пряк текст, че ръководството на адвокатурата в лицето на Висшия адвокатски съвет се противопоставя на нормите на НПК, давайки указания на адвокатските колегии в страната да не определят резервен защитник. Колегиите от своя страна се позовавали на тези указания, посочвайки, че те са за вътрешно ползване.
За такава практика са докладвали магистрати от Пловдив, Варна и София. В доклада на ВСС се сочи, че най-твърдо на назначаването на резервни защитници се противопоставя варненската адвокатска колегия. Ръководството й дало категорично да се разбере, че има всички правомощия да преценява целесъобразността на исканото от съда определяне на резервен защитник. Въз основа на това са регистрирани редица откази на адвокатската колегия да определи резервни защитници.
Резервният защитник беше въведен като ключова мярка срещу отлагането на делата поради неявяване на упълномощения адвокат. Резервен защитник може да назначи прокурорът в досъдебното производство и съдията, който разглежда делото в съдебна фаза. Резервата изпълнява реално функциите си само ако колегата му титуляр отсъства без уважителна причина.
Висшият адвокатски съвет оказа яростна съпротива на този нов институт с основния аргумент, че се нарушава правото на обвиняемия да бъде защитаван от адвокат, който сам е избрал. Сезиран беше и Конституционният съд, но той не намери, че резервният защитник е противоконституционен.
И след неговото становище обаче недоволството на адвокатурата продължи. Чуха се оплаквания, че в някои случаи неоснователно се назначават резервни защитници, въпреки че титулярът не се е явил по уважителни причини. В други случаи пък той се явявал, а резервният му колега просто стоял по време на заседанието и претендирал за хонорар от бюрото за правна помощ. В крайна сметка стана ясно, че проблемът ще бъде обсъждан на срещи между ВСС и ръководството на адвокатурата. Но в доклада присъства и принципната констатация, че резервният защитник има силен дисциплиниращ ефект върху адвокатите и те намират начин да се явяват по делата си.
В доклада се отчита още, че проблемите с представянето на мними болнични листове, използвани като оправдание за отлагане на делата, се задълбочават. За пореден път се подчертава и нерадостното положение със съдебномедицинската експертиза. След редица призиви за решителни действия от страна на държавата, съдебните медици се заканиха да спрат да дават заключения по дела, тъй като не са получили хонорарите си за месеци назад.
Във връзка с двете осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека от тази седмица, в които на България се дава 12-месечен срок да реши проблема с бавното правораздаване, се чу признанието, че още преди година българският съдия в Страсбург Здравка Калайджиева е предупредила всички институции за предстоящия шамар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във