Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВСС И КАБИНЕТЪТ ОТНОВО СЕ СДЪРПАХА ЗА ПАРИ

Ако денят си личи по заранта, взаимоотношенията между слугите на Темида и изпълнителната власт си личат по... първия скандал за сезона. И както можеше да се очаква - разправията отново е за пари. За разлика от друг път обаче, в този случай и магистратите, и правителствените чиновници не прибягнаха до обичайната си тактика: оживена дискусия в медиите, а после уреждане на нещата на четири очи. Тъкмо обратното - в разгара на лятната съдебна ваканция (официално тя е от 15 юни до 15 септември) правителството тихичко прие едно решение, с което даде 6.375 млн. лв. на правосъдното министерство, въпреки че по закон те са предвидени за по-нататъшната реформа на независимата съдебна власт.На 3 септември Върховният административен съд образува дело по жалба на Висшия съдебен съвет. В нея се казва, че на 11 август 2003 г. Министерският съвет е приел Решение N578, с което се отпускат 12.740 млн. лв. за по-нататъшния ход на реформата в съдебната власт. Основание за приемането на това решение е параграф 68 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 година. Скандалното, според магистратите, е, че 50% от тези пари (6.375 млн. лв.) се отклоняват към Министерството на правосъдието. То от своя страна е длъжно да ги похарчи за ремонт на съдебни палати; за изграждане на информационни системи и купуване на оборудване за нуждите на съдилищата, следствията и прокуратурите; за купуване на системи, оборудване и съоръжения за охраната на съдебната власт. В жалбата си ВСС твърди, че всички тези дейности се финансират от бюджета на съдебната власт (а не от бюджета на правосъдното министерство, което е в изпълнителната власт) и затова цялата сума трябва да влезе в кесията на Темида. Според магистратите е незаконосъобразно Министерството на правосъдието да получава и да се разпорежда със средства, определени за реформа на съдебната система. Ето защо изпълнението на правителственото решение трябва да бъде спряно, а цялата сума (12.75 млн. лв.) - предоставена на бюджета на съдебната власт.На 3 септември (сряда) петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) разгледа жалбата на ВСС (и приложените към нея доказателства) и удовлетвори исканията в нея наполовина: образува дело по жалбата на ВСС.По силата на Закона за съдебната власт, преустройството и реконструкцията на сградния фонд на органите на съдебната власт се осъществява с бюджетни средства от ВСС и фонд Съдебни сгради, управляван от Министерството на правосъдието, който не е с бюджетни средства - се казва в определението на висшите магистрати, разпространено от пресцентъра на ВАС в четвъртък (4 септември). Според петчленния състав на ВАС, съществуват достатъчно обстоятелства, които налагат следния извод: отклоняването на милионите към Министерството на правосъдието е... спорно. Ето защо въпросът трябва да се реши чрез директен двубой между страните в съдебната зала. Делото е насрочено за 19 септември 2003 г. и до решаване на спора с влязло в сила решение изпълнението на обжалваните от ВСС текстове в правителственото решение се спира.

Facebook logo
Бъдете с нас и във