Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВСС ИСКА ПРОМЕНИ В НПК ЗА СЛЕДСТВИЕТО

Съдбата на прословутото ни следствие отново влезе в дневния ред на Висшия съдебен съвет (ВСС) по време на редовното му заседание в сряда (2 юли). Висшите магистрати единодушно (само с един въздържал се) приеха Становище за статута и мястото на следствието в системата на съдебната власт.
В документа се припомнят текстовете на чл.128 и 129 ал.1 от конституцията, според които следствените органи са в системата на съдебната власт. Според тълкуването на висшите магистрати, следствените органи имат самостоятелна конституционна функция, което задължително налагало и самостоятелна организационна дейност.
За общото си становище висшите магистрати се облегнаха и на Решение №3 на Конституционния съд от 10 април 2003 година. Според него формата на държавно управление ще бъде променена коренно, ако се променят структурата, формирането и функциите на звената от съдебната система. Това може да бъде извършено единствено чрез промяна на конституцията, но от Велико народно събрание, се казва в решението на КС.
Според мнението на висшите магистрати, многобройните и радикални структурни реформи са довели до редуциране броя на следователи от 1200 на 560, като компетентността им да разследват е сведена до 3% от общата престъпност, при което била ликвидирана оперативната им самостоятелност. ВСС също е на мнение, че горепосочените промени надхвърлят поставените от ЕС условия и поетите от българска страна ангажименти. По отношение на почти пълното лишаване от компетентност на следствените органи разпоредбите по чл.194 от НПК (Разпределение на делата в досъдебното производство между разследващите органи) и чл.194 а от НПК (Разследване по материали на ДАНС) са в явно нарушение на Конституцията, смятат във ВСС.
В своето становище магистратите за пореден път подчертават, че предложенията за закриване на окръжните следствени служби или за преминаването на следствието към главния прокурор ще доведат до ликвидиране на самостоятелността на това звено и биха представлявали нарушение на основния закон.
ВСС настоява, че на този етап не съществува необходимост от нови структурни реформи. Нещо повече, в унисон с изискванията на ЕС за засилване на борбата с организираната престъпност и корупцията ВСС предлага Министерският съвет да внесе в парламента съгласувания вече Законопроект за изменение и допълнение на НПК, по силата на който функциите на следствието ще бъдат частично възстановени и то няма да бездейства, а ще се включи активно в досъдебното производство.
Що се отнася до бездействието на следователите, то бе онагледено от решенията на дисциплинарната комисия към ВСС. По предложение на главния прокурор Борис Велчев магистратите отстраниха от длъжност следователката от Столичната следствена служба Мария Сараян. Тя е подведена по чл.311 от НК за това, че е съставила протокол за разпит на свидетел ...без да го е разпитвала.
Дисциплинарната комисия наказа, но само с намаление на трудовото възнаграждение и следователя от Благоевград Валери Трифонов за това, че цели десет години нищил катастрофа, отнела живота на 15-годишен велосипедист. Делото вече е приключило, но по вина на Трифонов близките на жертвата загубили по давност правото да внесат граждански иск за имуществени щети. ВСС се отчете в сряда със започването на дисциплинарно производство срещу прокурора Нина Грънчарова и следователя Митко Митев за неоснователно забавяне на делото за източването на комбината Ямболен, което е довело до неговото прекратяване. Предложението е и на тях да им се намали от заплатата, ако, разбира се, се окажат виновни.
По време на заседанието на ВСС на 11 юни тази година правосъдният министър Миглена Тачева и главният прокурор Борис Велчев призоваха да се търсят възможности за намиране на работа на следователите. Горепосочените примери обаче показват, че дори когато има дела, те се протакат необосновано дълго. Така че исканите промени в НПК, които ще решат съдбата на службата, едва ли ще се отразят на качеството в ежедневната практика на НСлС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във