Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВСС НАХОКА МЕДИИТЕ И СМЕТНАТА ПАЛАТА

Парите на съдебната власт и на Висшия съдебен съвет (ВСС) отново възбудиха скандал. Този път обаче воюваха не магистратите и политиците, а слугите на Темида и съдебните репортери. И предмет на спора бяха не липсващите пари за 2005 г., а неразумно похарчените средства през 2004 година. На 14 февруари (понеделник) Сметната палата публикува в ИНТЕРНЕТ-страницата си тъжните резултати от извършения от нея одит на финансовото управление на бюджета на съдебната власт и на ВСС за периода 1 януари - 30 юни 2004 година. Според доклада, подписан от председателя на Сметната палата Георги Николов, по време на проверката са констатирани редица нарушения.В бюджета на съдебната власт не са постъпили всички приходи от наеми, събрани от съдебните органи с бюджетни кредити. Органите на съдебната власт набират приходите от наеми по набирателните си сметки, след което ги превеждат по бюджетните си сметки. Създадени са условия за забавяне на акумулирането на приходи при първостепенния разпоредител - ВСС, с бюджетни кредити. Определеният от Администрацията на ВСС (АВСС) ред за отчитане на тези приходи не е в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на държавния бюджет и указанията на финансовото министерство, се казва в доклада на Сметната палата, но това далеч не е всичко. Според одиторите, администрацията на ВСС не поддържа единен информационен масив за разпределението и разходването на средствата от преходния остатък по бюджета на съдебната власт. Не са приети единни правила и критерии за разпределяне на средства от допълнителните източници за финансиране на съдебната власт.Не по-малко сериозно звучат и други две констатации на одиторите. Според тях със средства от бюджета за 2004 г. са изплащани премии за 2003 г., а това е нарушаване на бюджетната дисциплина и допълнително натоварване на бюджета за 2004 година. Установено е още, че ВСС е купил седем автомобила Форд Фокус за нуждите на съдилищата в страната, но без да приложи процедура за възлагане на обществена поръчка. Резултатите от доклада, оповестен в понеделник (14 февруари), веднага бяха публикувани във всички всекидневници и в емисиите на електронните медии, а това... страшно обиди администрацията на Висшия съдебен съвет (ВСС), тъй като никой от съвета не бил потърсен за становище. Публикациите в медиите будят недоумение с едностранността на изложената информация. Изненадващ е подходът на Сметната палата - уведомява медиите за публикуването на одитния доклад, без да се предоставя становището на ВСС по него, нацупи се ръководство на съвета, без да си дават сметка, че тази позиция не отговаря напълно на истината. Работата е там, че в понеделник и вторник, когато журналистите са търсили за коментар членове на ВСС, магистратите още не са били наясно какво точно е публикувала Сметната палата в ИНТЕРНЕТ-страницата си и са предпочели да не коментират, преди да прочетат доклада. В сряда (16 февруари) председателят на бюджетната комисия на ВСС Андрей Икономов обяви официалното становище на съвета, което, по много странен начин, кореспондираше с констатациите на Сметната палата: Не е възможно в края на 2003 г. да се дават премии от бюджета за 2004 г. просто защото още нищо не сме получили. Освен това не сме плащали премии, а сме покривали задължения на различни органи на съдебната власт за ток, телефони, парно и т. н., обясни Икономов, но не пожела да уточни дали примерно през април 2004 г. ВСС наистина не е изплатил някоя и друга премия за 2003 година. Колкото до покупката на седемте форда, направена в нарушение на Закона за обществените поръчки, обяснение също бе намерено. Според висшите магистратите не е имало нужда от процедура за обществена поръчка, тъй като колите били купени с анекс към съществуващ договор с Мото Пфое. Освен това автомобилите вече били разпределени - част от тях всяка седмица возят членовете на ВСС между родните им градове и столицата (за заседанията на ВСС), а друга част били дадени на следствието, което имало най-голяма нужда от нови коли. Според заместник-директора на Националната следствена служба Румен Андреев, следователите в страна разполагали общо със 142 автомобила, от които 90% са Лада и Нива, и отдавна били за изхвърляне.Никой от членовете на ВСС обаче не пожела да коментира едно от най-важните заключения в доклада на Сметната палата, което гласи: Висшият съдебен съвет не е предприел ефективни мерки за отстраняване на констатираните нарушения от предходните одити на Сметната палата, в резултат на което е допусната повторяемост на нарушенията при управлението на бюджета и счетоводното отчитане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във