Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВСС НАХОКА ШЕФА НА СГС

Що е то младши съдия и къде трябва да бъде назначен? В общи линии около тази дилема се завъртя заседанието на Висшия съдебен съвет (ВСС) в сряда (17 януари).
Повод за разногласията в съвета бе предложението на председателя на Софийския районен съд (СРС) Иван Колев. Той поиска трима младши съдии от окръжните съдилища в Смолян, Велико Търново и Благоевград да бъдат назначени за редови магистрати в подопечната му институция. Предложението на Колев е основателно, защото Софийският районен съд е най-големият в страната и там съдиите са много натоварени. Заради това няма спор, че СРС се нуждае от още хора.
Но искането на Колев предизвика оживен дебат в съвета. Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Константин Пенчев припомни, че след последните промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) се изисква конкурс даже ако става дума за преместване на магистрати от едно звено в друго. Заради това той нямало да гласува за предложението. Министърът на правосъдието Георги Петканов, който председателства заседанието, подкрепи Пенчев.
Част от членове на съвета обаче изразиха друго мнение. Заместник-председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Румен Ненков заяви, че според него няма законова пречка младшите магистрати от други градове да бъдат назначени на работа в столицата. Тези хора вече са минали през конкурс и ние по закон трябва да ги назначим, каза Ненков. Според него проблемът бил дали в Софийския районен съд има достатъчно свободни щатни бройки. Защото през април свършва мандатът на младшите магистрати в Софийския градски съд (СГС) и те трябва да бъдат назначени в СРС.
Ненков има предвид два текста от Закона за съдебната власт. Според чл.147, ал.2 от ЗСВ: Младшите съдии, младшите прокурори и младшите следователи се назначават от Висшия съдебен съвет за срок от две години, който може да бъде продължен с още шест месеца. Овакантените щатни бройки не могат да се трансформират.
А чл.148, ал.3 гласи: След изтичане на срока по чл.147, ал.2 младшите съдии, младшите прокурори и младшите следователи се назначават на длъжност районен съдия, прокурор в районна прокуратура или следовател в окръжна следствена служба.
Заместник-председателят на ВАС Венета Марковска поясни, че в СРС има 28 свободни щатни бройки: 18 от тях са постоянни, а останалите 10 са временно вакантни. Титулярите им били или в майчинство, или някъде в чужбина на специализация. Заради това Висшият съдебен съвет спокойно можел да назначи там младшите магистрати от трите града.
Директорът на Националната следствена служба (НСлС) Ангел Александров възрази. Той индиректно обвини ВСС в субективизъм. Защото когато е ставало дума за следователи, съветът не си е позволявал да ги мести от град в град без конкурс. Заради това Александров щял да гласува против предложенията за назначаване на младшите магистрати в София.
Председателят на Софийския апелативен съд (САС) Евгений Стайков също заяви, че няма да подкрепи точката от дневния ред, защото местата в СРС трябвало да се пазят за новобранците, които в момента си карат стажа в СГС.
Тогава Румен Ненков отново взе думата и този път в прав текст се опита да каже откъде произтича проблемът. Аз също се тревожа дали в Софийския районен съд ще има места за младите ни колеги, които в момента са в СГС. Може би ние трябва по някакъв начин да подскажем на Светлин Михайлов (председател на СГС - бел.ред.), че е крайно време да направи конкурс за свободните щатни бройки в съда, каза заместник-шефът на ВКС.
Всъщност според източници на Параграф 22 именно шефът на СГС създавал напрежение в работата на двете софийски съдилища. От около година той командировал съдии от СРС в градския съд, с което се оголвали места в районния съд. Освен това се говори, че Михайлов нямал намерение скоро да освобождава младшите съдии и те да отидат на работа в СРС. Смятал да им удължи двугодишния стаж в СГС с още шест месеца, каквото право наистина има според вече цитирания чл. 147, ал. 2 от ЗСВ.
От друга страна обаче, Светлин Михайлов и Иван Колев могат да обявят конкурси за свободните щатни бройки. Същото може да направи и самият Висш съдебен съвет, каквото е всъщност и мнението на шефа на ВАС Константин Пенчев. Така че всичко опира до добрата воля и желание както на двамата ръководители на съдилища, така и на ВСС.
Друг е въпросът, ако Михайлов и Колев очакват парламентът окончателно да приеме новия Закон за съдебната власт, тъй като се предполага, че от текста му ще отпадне всеобщото конкурсно начало. Така двамата ръководители ще могат да назначат когото си пожелаят, без да се наложи кандидатът да минава през конкурсната цедка.
В крайна сметка, по идея на председателя на ВКС Иван Григоров, съветът отложи точките за назначаването на младшите магистрати и възложи на комисията по предложения и атестиране да изготви справка колко свободни щатни бройки за съдии има в Смолян, Велико Търново и Благоевград и да разучи как изпратените там кандидати са се устроили в съответните съдилища.

Facebook logo
Бъдете с нас и във