Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВСС НАЗНАЧИ И ПОСЛЕДНИТЕ МАГИСТРАТИ БЕЗ КОНКУРС. ЗАСЕГА...

Две неща трябваше да направят членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) на последното си заседание. Да дадат знак, че критиките в последния доклад на Европейската комисия по някакъв начин се отнасят и до дейността на върховния ръководен орган в третата власт. И да обещаят публично, че никога повече няма да назначават магистрати без конкурс и със съмнителни аргументи, както повеляват последните поправки в Закона за съдебната власт (ЗСВ).
В сряда (17 май) обаче не се случи нищо подобно. В отсъствието на тримата големи - главния прокурор Борис Велчев, председателя на Върховния административен съд (ВАС) Константин Пенчев и председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Иван Григоров, членовете на ВСС подминаха с хладнокръвно мълчание доклада на ЕК и с невиждано високомерие... отказаха да изпълнят споменатите поправки в ЗСВ, влезли в сила на 12 май. А именно - да въведат задължително конкурсно начало не само при първо назначаване в съдебната система, но и за всички последващи повишения, премествания и преназначения в районните и окръжните магистратури.
Казано на по-обикновен език, Висшият съдебен съвет трябваше да преустанови с кадруването поне за един месец, докато не изпълни едно от задълженията си, вменено му от Народното събрание при ремонта на ЗСВ: да приеме наредба за конкурсите в едномесечен срок след обнародването на Закона за изменение на ЗСВ в Държавен вестник, което значи - до 12 юни.
За да бъдат все пак уредени още някой и друг роднина или приятел, на 9 май Комисията по атестиране към ВСС разгледа на пожар над 100 кадрови предложения, а на следващия ден членовете на съвета решиха да ги обсъдят и да ги гласуват на 17 май.
В знак на протест по време на заседанието на 10 май председателят на Върховния административен съд се закани да не участва в порочната, според него, процедура. А няколко дни по-късно - на 15 май (понеделник), в деловодството на ВСС постъпи писмо от четирима съдии в Софийския районен съд (СРС). С него те поискаха от кадровиците на Темида да не повишават трима техни колеги в Софийския градски съд (СГС), а да обявят конкурс за свободните щатни бройки, в който да участват всички желаещи.
В сряда сутринта (17 май) мястото на Константин Пенчев край заседателната маса наистина остана празно, но това не впечатли кой знае колко останалите членове на ВСС. Писмото на четиримата съдии от Софийския районен съд обаче, което бе докладвано от заместник главния прокурор и шеф на Върховната касационна прокуратура (ВКП) Христо Манчев, накара членовете на съвета да... ускорят процедурата по заобикалянето на ремонтирания Закон за съдебната власт.
Единственият, който се опита да вразуми по някакъв начин съдебните началници, бе председателят на Софийския апелативен съд (САС) Евгени Стайков. Предлагам да отложим гласуването на 100-те кадрови въпроса, докато не вземем единно становище за промените в ЗСВ - пръв взе думата той. - Част от разпоредбите в закона си противоречат и ние не можем да разтълкуваме елементарни текстове. Знаете, че през 2004-2005 г. допуснахме някои спорни назначения и отнесохме критики от Европейския съюз, каза още той и помоли ВСС да покани депутатите от парламентарната Комисия по правни въпроси на среща с Комисията по атестиране към ВСС.
Заместник-председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Румен Ненков обаче се обяви против отлагането на гласуването. Принципно г-н Стайков е прав, защото от следващото заседание ще можем да повишаваме магистратите само в ранг, а без конкурс ще назначаваме единствено чистачки. Но не споделям мнението, че поправките в ЗСВ се отнасят и за тези 100 кадрови предложения, тъй като те вече са минали през Комисията по атестиране. Това означава, че процедурата за избор вече е започнала, а Законът за съдебната власт няма обратна сила и не може да я отмени, аргументира се Румен Ненков.
Адвокат Любомир Цеков направи опит да потуши зараждащата се теоретична схватка, но не успя. В Закона за съдебната власт съществуват много спорни моменти. Но самият факт, че ние имаме различни мнения по въпроса, поставя в незавидно положение колегите, за чиито назначения трябва да гласуваме, обясни Цеков, но с думите си само ускори неизбежната победа на съдебната номенклатура над нормативния и професионален разум.
И резултатът на закъсня. Министърът на правосъдието Георги Петканов ентусиазирано влезе в ролята си на председател на ВСС и подложи на гласуване идеята на Румен Ненков. Останалите кадровици на Темида сякаш само това чакаха и с 18 гласа за я превърнаха в решение. Против гласуваха председателят на Софийския апелативен съд Евгени Стайков и адвокатът Любомир Цеков, а председателят на Пловдивския апелативен съд - Радка Петрова, и председателят на Бургаския апелативен съд - Събина Христова, се въздържаха.
След това членовете на ВСС одобриха 86 (от общо 106) предложения за повишаване и преназначаване - методично, без да губят време в излишни приказки и без да затъват в обстоятелства от рода на трудов стаж, ниво на професионализъм и ефективност в досегашната работа на кандидатите.
Също толкова чевръсто и... мълчаливо (т. е. - без никакви мотиви) кадровиците на Темида отхвърлиха останалите 20 кандидат-магистрати, които се оказаха главно адвокати, юрисконсулти, правни съветници и търговски посредници, решили да поработят известно време на държавна заплата в държавното обвинение.
Въпреки желанието на две трети от членовете на ВСС да решат на акорд и като перфектно смазана машина проблема с последните назначения и повишения без конкурс заседанието в сряда не мина без засечки. Наложи се например прехвърлянето на заместник-директора на Столичната следствена служба Йордан Стоев в Софийска апелативна прокуратура като редови обвинител да бъде гласувано... цели четири пъти.
Първоначално Стоев бе обявен за апелативен обвинител с 13 гласа за , но минути по-късно се оказа, че членовете на ВСС за забравили да прехвърлят щатното му място му от следствието в прокуратурата. При повторното гласуване обаче Стоев събра едва 12 гласа, защото заместник главният прокурор Христо Манчев и прокурорът от ВКП Цеко Йорданов объркали бутоните. За да изчисти недоразумението, ВСС трябваше да гласува трети път - за да отмени втория си вот. А накрая за да изпълнят процедурата по закон, т. е. да прехвърлят щатната бройка на Стоев от Столичното следствие в Софийската апелативна прокуратура, а след това да назначат човека на свободното място, кадровиците на Темида натиснаха зелените бутони за четвърти път.
Също в сряда, Висшият съдебен съвет избра досегашния заместник районен прокурор Александър Налбантов за ръководител на Софийската районна прокуратура и повиши Николай Любенов от заместник-ръководител на Софийската градска прокуратура в прокурор от Софийската апелативна прокуратура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във