Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВСС опаричи калпав прокурор

Висшият съдебен съвет (ВСС) изненадващо отхвърли предложението на своя Инспекторат за уволнение на магистрат, системно нарушаващ закона.
Това стана в четвъртък (6 август) по време на първото заседание на съвета под председателството на новия министър на правосъдието Маргарита Попова. Членовете на съвета (без Попова, която като председател по закон няма право на глас) отхвърлиха предложението на Инспектората към ВСС за налагане на дисциплинарно наказание на прокурора Добрин Добрев от Районната прокуратура (РП) в Тутракан по чл.308, т.6 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), а именно дисциплинарно освобождаване от длъжност.
Драстичните нарушения на магистрата, заради които се иска тежката санкция, са установени по време на комплексна проверка на дейността на окръжната прокуратура в Силистра в периода между 8 и 12 юни тази година. Констатирано е например, че по половината от прегледаните 43 прокурорски преписки той се е произнесъл в значително по-дълъг срок от посочения в чл. 242, ал. 3 от Наказателнопроцесуалния кодекс(НПК) или пък въобще не се е произнесъл.
Изводите на проверяващия екип от инспектори и експерти са, че прокурорът Добрев системно не спазва сроковете, предвидени в закона, и с бездействието си неоправдано забавя наказателни производства, като по този начин нарушава чл. 307, ал. 3, т.1 и 4 от ЗСВ. Шефът на прокуратурата в Тутракан, който всеки месец е извършвал подобни проверки и решаване на прокурорските дела, при всички случаи е констатирал нарушения от страна на магистрата. Ревизията на хората от Инспектората показва, че въпросният прокурор умишлено бойкотира работата на обвинението. Миналата година той вече е бил наказан с „порицание от административния си ръководител, но не е положил никакви усилия да подобри работата си. Близо месец след извършената от Инспектората проверка прокурорът продължавал демонстративно да не извършва никакви действия по върнатите от съда дела, въпреки че в разговор с проверяващия инспектор е заявил, че ще ги приключи до 22 юни 2009 година. Междувременно обаче става ясно, че още преди проверката - на 21 май, Добрин Добрев е депозирал оставката си пред ВСС, но тя не е била гласувана в съвета.
Дисциплинарният състав на ВСС признава, че прокурорът е нарушил закона и трябва да понесе съответната дисциплинарна отговорност. Но според висшите магистрати в конкретния случай воденото дело трябва да бъде прекратено. Причината за това според ВСС е, че дисциплинарното производство е образувано в противоречие със закона след изтичане на срока на предизвестието на Добрев, който според Закона за съдебната власт е един месец. Освен това било достатъчно волеизявлението на магистрата за напускане на съответната длъжност. Така тутраканският магистрат си отива по живо-по здраво, но не уволнен дисциплинарно, което би го лишило от съответното парично обезщетение, а един вид по взаимно съгласие. Според чл. 225, ал. 1 от Закона за съдебната власт при освобождаване от длъжност на съдия, прокурор или следовател с повече от 10 години стаж (какъвто е случаят Добрев) той има право на еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години има в органите на съдебната власт, но не повече от 20...
Според главния инспектор Ана Караиванова подобни решения на ВСС обезсмислят работата на Инспектората към съвета. Тя е на мнение, че в случая членовете на ВСС не допринасят за оздравяването на съдебната система. Освен това несвършената от прокурора Добрев работа ще бъде прехвърлена на колегите му от районната прокуратура в Тутракан.
На същото заседание ВСС възстанови бившия депутат в Европейския парламент Душана Здравкова като съдия в окръжния съд във Варна, където е работила преди това. За връщането й на този пост гласуваха 15 от членовете на съвета, а един се въздържа. ВСС избра за председател на Районния съд в Разград досегашния заместник-председател на съда Маргарита Новакова. За заместник-председател на Софийския окръжен съд бе избран Ради Йорданов, а за заместник окръжен прокурор на Кюстендил - Камелия Стефанова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във