Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВСС определи бюджета на спецсъда

Висшият съдебен съвет (ВСС) гласува бюджета на специализирания съд Антимафия на заседанието си в четвъртък (31 март). До края на годината ще бъдат отпуснати 6 398 864 лв., за да може новата структура да стартира, обясни шефът на бюджетната комисия Иван Колев.
Близо два милиона лева от тези пари ще бъдат дадени за заплати на общо 134 съдии, прокурори, следователи и съдебни служители, които по груби разчети ще започнат работа в новото съдилище. Висшият съдебен съвет реши спецмагистратите да са общо 53 - 22-ма съдии, 22-ма прокурори и девет следователи. По закон те трябва да получават заплати като тези на апелативните и върховните магистрати. (В момента основната заплата на един апелативен съдия е от порядъка на около 2500 лв., а на върховен съдия около 3000 лева.)
Ще бъдат назначени и около 80 служители - секретари, деловодители, призовкари и т.н. Няма да се откриват нови щатни бройки за спецмагистрати. Ще бъдат пренасочени незаети щатове от по-слабо натоварените съдилища и прокуратури в страната. Решено бе в новия съд да се прехвърлят бройки от военния съд, от няколко окръжни и районни съдилища. В спецпрокуратурата отиват и трима магистрати от Софийската градска прокуратура (СГП). Най-много щатни бройки за съдебни служители пък ще бъдат прехвърлени от административните съдилища, реши ВСС.
Съдебните заседатели ще бъдат избрани от комисия към Столичния общински съвет (СОС), която ще предложи на спецсъда списък с имената на подходящите кандидати. Работодателите на новите съдебни заседатели ще са длъжни да им разрешават неплатен отпуск за времето, през което ще бъдат ангажирани в заседания в новия съд. Възнаграждението им ще се плаща от бюджета на спецсъда. То ще бъде по 60 лв. за участие в съдебно заседание, което е два пъти по-голямо от това на заседател в обикновено съдилище.
Разходите на спецсъда за ток, парно, канцеларски материали до края на тази година ще са 1 660 000 лева. За придобиване на дълготрайни материални активи са заложени 1 897 918 лв., като около 800 000 лв. от тях ще погълне покупката на компютри. Предвидени са 167 000 лв. за други възнаграждения, 293 000 лв. за осигуровки, 130 000 лв. за здравни вноски и т.н.
Решението за създаването на специализиран съд бе отбелязано с положителен знак в междинния доклад на Европейската комисия (ЕК) за България от февруари. Но съществуват и много съмнения дали новата институция наистина ще се справи с тежката организирана престъпност и с корупцията. Съдът трябва да започне да функционира в бившата сграда на ДАНС на улица Черковна, но тя трябва да бъде префасонирана. До момента обаче все още не са обявени обществените поръчки за ремонт и преустройство в бившата цитадела на ДАНС. Според разчетите спецсъдилището би трябвало да започне работа от средата на август.
След заседанието на съдебния съвет стана ясно, че десетки магистратури в страната може да останат без служители на Съдебна охрана заради намалелите пари за Министерството на правосъдието. В бюджета на Главна дирекция Съдебна охрана не достигат 4 млн. лв. и ако тези пари не бъдат отпуснати, ще се наложи да бъдат съкратени 240 служители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във