Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВСС пак нищи знаковите дела

Знаковите дела се бавят заради резервните защитници, заради медицински удостоверения, експертизи, от вещите лица и призовкарите и от прекалено формализирания процес, заради който делата биват връщани за доразследване. Тази мрачна за законността картина е нарисувала комисията по изпълнение мерките за организация на работата по делата от особен обществен интерес към Висшия съдебен съвет. Констатациите на ръководения от следователя Пламен Стоилов орган обхващат цялата 2010 г. и бяха огласени на заседанието на съвета в четвъртък (8 декември).Те са обобщение на проблемите, очертани на съвещания с административните ръководители и магистрати от всички апелативни райони в страната.


Въпреки че всички звена на съдебната власт отчитат силен дисциплиниращ ефект от въвеждането на резервния защитник, комисията на ВСС констатира активно противодействие на Висшия адвокатски съвет(ВАС), който в редица случаи дава указания на адвокатските колегии по места да не определят резервен защитник, въпреки назначаването му от съда. Колегиите отказвали да изпълняват съдебния акт, позовавайки се на становище на ВАС, което цели по всякакъв начин да ограничи участието на резервния защитник в процесите. Магистрати от страната се оплакали, че са оставени на място да преговарят със съответните ръководства на адвокатските съвети.


Бюрото за правна помощ пък отказало да плати хонорар на резервен защитник по знаково дело в Пловдив с мотива, че съдът неоснователно изразходва държавни средства, като се презастрахова с назначаването на такъв защитник. А тамошната адвокатска колегия искала съдът да мотивира допълнително определенията си за назначаване на резервен защитник. Резервни защитници във Варна отсъствали, оправдавайки се с други ангажименти, или си правели отвод. А подсъдим отказал правна помощ от такъв адвокат, понеже не бил убеден, че ще защити добре правата му. Назначаването на резервен защитник от прокурора пък бива обжалвано поради липсата на изрична разпоредба в НПК, че то не подлежи на обжалване. Варненски прокурори дори се оплакали от арогантното поведение на защитници в съдебната зала, които си позволявали да ги обиждат, и помолили ВСС да сезира ВАС. От съвета ги посъветвали в такива случаи да прилагат твърдо инструментите, предвидени в НПК и да не допускат подобно поведение.


Не се оправдават очакванията, че ще намалеят проблемите с болничните листове. Утвърденият през лятото на миналата година от министрите на здравеопазването и на правосъдието образец на медицинско удостоверение не се приема еднозначно в практиката. Някои съдилища не изисквали от участниците в процеса тези формуляри, тъй като им се виждали прекалено усложнени, а в много градове и села лекарите не разполагали с тях или изобщо не знаели за съществуването им. Изключително затормозяващо било удостоверението да се издава само от лекарски комисии и от центровете за спешна помощ, а не от лични лекари. Макар все пак да има известен дисциплиниращ ефект, според повечето магистрати решението на проблема е в създаване на специален орган, който да контролира издаването на утвърдените формуляри и болнични листове, както и да проверява истинността и обективността им.


Заради проблемната регламентация и липсата на средства за финансирането на съдебномедицинските експертизи се отчита, че в абсолютно всички органи на съдебната власт в страната съществуват изключително сериозни затруднения при осигуряването им. Както и че на практика по тези дела има опасност наказателният процес да бъде напълно блокиран. На много места вещите лица искали аванс или пък изразявали разочарованието си от ниското заплащане, настоявайки за повече пари. Те се пазарели за възнагражденията си и за условията, при които да бъдат командировани. Липсата на достатъчно вещи лица и на техника за изследване на ДНК и за някои технически експертизи също бавят представянето им в съда. Магистрати предложили да не е задължително явяването на всички вещи лица в залата, а да е достатъчно едно от тях да присъства, когато се докладват резултатите от изследванията им. Единствено със Закон за вещите лица пък може да се търси решение на проблема с масовите отводи на експерти по делата, в които подсъдими са влиятелни лица.


Проблемът с призоваването също е в мъртва точка и дори е посочен като основна причина за отлагане на знаковите дела в пловдивския апелативен район. Недостигат призовкари и средства, а липсата на адресна регистрация често прави издирването на дадено лице невъзможно. Предлага се статутът на призовкарите да бъде повишен, те да носят униформа и отличителни знаци като съдебната охрана или тя и съдебната полиция да поемат част от задълженията за връчване на призовките.


В прекалено формализирания процес, особено в процедурите за изготвяне на обвинителен акт, е главната причина за връщане на делата за доразследване. Много прокуратури не смеят да приключват досъдебните производства, ако обвиняемият отсъства, и чакат той да бъде издирен. В резултат голям брой дела биват връщани и дори прекратявани.


В доклада са цитирани и остри изказвания на магистрати, които им правят чест, тъй като казват истини, които нито ВСС, нито законодателят смеят да изрекат. Съдия от окръжния съд в Хасково недоумява как може всички дела в един съд да приключват със споразумение. Според него така съдът се превръща в регистратор на това, което става между страните. Дори в западното общество споразумението е изключение, казва той.


Негов колега от апелативния съд в Пловдив смята, че проблемът в наказателната политика е много сериозен и законът не позволява налагането по-големи наказания. Според него възможността за сключване на споразумение между прокурор и обвиняем е основната причина за огромния процент на условните присъди. И дори съществува текст, който дава възможност на хората, които извършват убийства, сами да си определят наказанията.


Прокурор от Плевен нарича абсолютно безобразие обстоятелството, че има лица с по 30-40 присъди, които търпят наказания в размер на 2, 3 до 5 години. Той настоява да се изясни въпросът с опасните рецидивисти и добавя, че ние трябва да сме много богата държава, за да си позволяваме такова нещо. Негов колега също упреква законодателството за формализма в наказателния процес и призовава за политическа воля и силния глас на ВСС.


Съдия от Софийския апелативен съд пък упреква стремежа да се правят едни такива огромни мегадела за едни огромни мегапрестъпления, които изведнъж се оказва, че не са чак толкова мегапрестъпления или не могат да бъдат доказани. Тогава започва разцепването им на отделни по-малки дела, обществените очаквания се разминават с резултатите, разследването се проточва, а съдът и прокуратурата се обвиняват взаимно. От огромните дела не се получава нищо, е изводът на апелативния съдия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във