Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВСС ПАК ПРОПЛАКА ЗА ПАРИ

Финансовият недоимък ще осуети успешното осъществяване на съдебната реформа. С това сензационно откритие членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) се опитаха да омилостивят президента, Народното събрание и Министерския съвет и да си изпросят още малко пари, за да приключат 2004 г. що-годе нормално. За целта кадровиците на Темида приеха в сряда (20 октомври) изрична декларация, в която се казва, че дупката в бюджета на съдебната система е 10 млн. лв. и тяхната доставка е задължение на държавата. Парите не стигат и ако съдебната система не бъде финансово обезпечена, трудно можем да говорим за реформа - заяви председателят на бюджетната комисия на ВСС Андрей Икономов. - Промените в законодателството от началото на годината увеличиха отговорностите на Висшия съдебен съвет и се наложи да извършваме неотложни плащания, които не бяха предвидени в бюджета на съдебната система за 2004 г. и които трябва да бъдат компенсирани от държавата.Разчетите на бюджета на съдебната власт за 2004 г. бяха съобразени с по-високите цени на услугите и таксите, събирани от съдилищата и фиксирани в Тарифа №1 към Закона за държавните такси от Министерския съвет миналото лято - коментираха членове на ВСС. - На 16 януари 2004 г. обаче Върховният административен съд (ВАС) отмени увеличенията в тази тарифа, а това доведе до неизпълнението на приходната част в бюджета на съдебната система. Наложи се да се запълват дупки чрез пренасочване на средства от едни пера в други и балансът беше нарушен, обобщиха те и описаха за какво става дума с няколко примера. От юли насам органите на съдебната власт (следствени служби, прокуратури и съдилища) не назначават служебни защитници на социалнослабите си пациенти, защото нямат пари. Според Европейската конвенция за защита на човешките права, Конституцията на Република България и Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК), държавата е длъжна да осигури равен достъп до правосъдие на абсолютно всички свои граждани. Задължение, което в случая не се изпълнява изобщо, защото държавата пари за служебни защитници не дава, а адвокатските хонорари са непосилни за социалнослабите граждани.Поради липса на финансови средства слугите на Темида системно не изпълняват и едно от най-вехтите предписания на Европейската комисия, от което зависи членството на България в Евросъюза: осигуряване на бързо и ефективно правосъдие. В случая става дума за възнагражденията на вещите лица, участващи в наказателния процес. По принцип хонорарите на експертите са маломерни, но от лятото насам те дори не им се изплащат редовно. На 5 май 2004 г. ВСС прие Наредба №1 за условията и реда за определяне на възнагражденията на вещите лица, която бе обнародвана в Държавен вестник, бр. 51 от 15 юни 2004 година. С тази наредба кадровиците на Темида увеличиха възнагражденията на вещите лица, но... месец по-късно се оказаха в небрано лозе: парите за експертите свършиха, а правителството не пожела да развърти бюджетното кранче. Осигуряването на равен достъп до правосъдие, увеличаването на възнагражденията на вещите лица, както и увеличаването на съдебната администрация са изисквания на Европейската комисия и България е длъжна да ги изпълни - каза в сряда (20 октомври) председателят на бюджетната комисия на ВСС Андрей Икономов. - Миналогодишните разчети за бюджет 2004 обаче се оказаха крайно погрешни и парите свършиха. Всички разбрахме, че има над един милиард бюджетен излишък, така че десетте милиона, които искаме, не би трябвало да са проблем, обобщи той, но не коментира колко от колегите му във ВСС са оптимисти, че финансовият им вопъл ще бъде чут.

Facebook logo
Бъдете с нас и във