Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВСС ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРЕЛИВА ОТ ПУСТО В ПРАЗНО

По времето на първото правителство на Иван Костов (1997-1999 г.) тогавашният министър на правосъдието Васил Гоцев често откриваше заседанията на Висшия съдебен съвет (ВСС) с думите: ВСС трябва да се разпусне.
Сегашният правосъден министър Георги Петканов няма навика да открива заседанията на ВСС с подобни дружески закачки, но ако беше присъствал на последната сбирка на ВСС във вторник (23 май), със сигурност щеше да заобича черния хумор на предшественика си. Защото кадровиците на Темида направиха всичко възможно, за да докажат на цивилизования свят, че дори и най-острата европейска критика по техен адрес бива възприемана по-скоро като комплимент.
За всеобщо успокоение в дневния ред на заседанието във вторник не беше включено нито едно предложение за назначаване или за преместване на магистрати, а само за повишаване в ранг. Още в началото обаче стана ясно, че членовете на ВСС за пореден път ще направят всичко възможно, за да отложат неизбежното. И то по най-елементарния начин.
Според промените в Закона за съдебната власт, които влязоха в сила на 12 май и въведоха задължителното конкурсно начало при назначаването, преместването и повишаването на магистратите, Висшият съдебен съвет трябва в едномесечен срок да приеме специална наредба за конкурсите, в която да бъдат уточнени абсолютно всички детайли около прилагането на новите разпоредби. Този срок изтича на 12 юни, но поне до момента не е известно някой от членовете на ВСС да се е загрижил кой знае колко за решаването на този проблем.
Вместо това във вторник новата комисия по предложенията и атестирането към ВСС с председател заместник-шефа на Върховния административен съд (ВАС) Венета Марковска предложи на колегите си да поумуват върху трите бомби със закъснител, заложени в конкурсните изменения на Закона за съдебната власт:
- Как външни на съдебната система хора ще бъдат назначавани за административни ръководители на съдилищата, прокуратурите и следствените служби?
- Следователите от окръжните следствени служби, които се преназначават в районните прокуратури и съдилища, трябва ли да минават през конкурс, след като тяхното преназначаване на практика е понижаване, а законът изисква конкурси само за ново назначаване, повишаване и преместване?
- Трябва ли магистратите, които се преместват от един районен съд в друг, също да се явяват на конкурс, или пък законодателят е имал предвид само онези магистрати, които искат да се преместят от районен съд в районна прокуратура и обратно?
Верният отговор на първия въпрос бе познат от председателя на ВАС Константин Пенчев. С няколко изречения той обясни на колегите си, че в Закона за съдебната власт съществуват разпоредби, които уточняват тази процедура: когато външен човек е предложен за шеф на съдебно звено, най-напред той се явява на конкурс за магистрат, а след това се внася предложение във ВСС за неговото назначаване за административен ръководител.
Обезвреждането на втората бомба със закъснител продължи малко по-дълго време и приключи по най-безславен начин. Част от членовете на ВСС застанаха зад постановката, че слизането на несменяем магистрат от окръжно на районно ниво е понижение и затова следователите не трябва да се явяват на конкурси. Други застъпиха тезата, че следователите се прехвърлят в районните съдебни звена не само с щатните си бройки, но като запазват ранговете и заплатите си, така че те не трябва да минават през конкурс. Трети обаче обявиха, че макар следователите да вървят с щатните си бройки, с ранговете и със заплатите си, в случая става дума за назначаване на ново място и те... трябва да минат през конкурс.
Накрая председателят на ВКС Иван Григоров и неговият заместник - Румен Ненков, сложиха точка на дебата със соломоновско решение. Според тях Народното събрание трябва да промени Наказателнопроцесуалния кодекс и да върне престъпленията на малолетни и непълнолетни на следствието. С тази промяна на следствието щяло да му се отвори много работа и... нямало да има повече нужда от прехвърлянето на следователи в съдилищата и прокуратурите.
Колкото до третия проблем - дали прехвърлянето на магистрати от един районен съд в друг районен съд трябва да става с конкурс - членовете на ВСС просто си дадоха една седмица за размисъл, обещавайки си да го обсъдят на следващото заседание на съвета.
Покрай стандартните (вече) спорове около последните промени в Закона за съдебната власт във вторник членовете на ВСС сътвориха нещо наистина уникално. За първи път в историята на Висшия съдебен съвет кадровиците на Темида решиха да се съберат на извънредно заседание заради... двама млади магистрати от Софийския районен съд - Владимир Вълков и Катерина Енчева. Поводът за това бе писмото, с което двамата помолиха ВСС за среща, посветена на последните промени в Закона за съдебната власт.
Историческото заседание бе проведено също във вторник (23 май) от 13 часа, но за най-голямо разочарование на младите съдии срещата им с кадровиците на Темида се оказа най-обикновено преливане от пусто в празно.
Без да се смущават от събеседниците си, Катерина Енчева и Владимир Вълков споделиха с членовете на ВСС всички професионални притеснения, които пречат на районните съдии в София да си вършат работата по закон и по съвет. Според двамата обаче много техни колеги не са пожелали да се подпишат под писмото им до ВСС, защото се опасявали, че могат да понесат негативи (т.е. - да бъдат подгонени от своите началници). Енчева и Вълков обясниха, че страхът на колегите им е много притеснителен, и помолиха членовете на ВСС да определят удобна за тях дата, на която да се срещнат с младите магистрати от Софийския районен съд и да изслушат тегобите им.
Пръв взе думата председателят на ВКС Иван Григоров, който побърза да успокои Енчева и Вълков, че за него страхът на съдиите да подпишат писмото също е притеснителен. Освен това Григоров се похвали, че дори и един подпис в писмото е бил достатъчен, за да му бъде обърнато внимание.
(Това не е съвсем вярно, тъй като историята помни доста случаи, в които ВСС - по една или друга причина - е подминавал с пренебрежение... какви ли не сигнали: за корупция, за уреждане на роднини, за нерегламентирани контакти на магистрати с адвокати и с бизнесмени с екзотични прякори, за груби процесуални нарушения по дела, допускани умишлено и т. н.)
Заместник-председателят на ВАС Венета Марковска също изигра своята роля в кадровата мелодрама. Тя стимулира смелостта на Катерина Енчева и Владимир Вълков с уточнението, че всяко предложение, което могат да отправят младите съдии за излизане от трудната ситуация около промените в Закона за съдебната власт, би било от полза и те с радост ще отидат на подобна среща.
(Между другото, тази декларация също не отговаря кой знае колко на истината. В края на ноември 2005 г. 28 съдии от Софийския районен съд изпратиха протестно писмо до ВСС срещу повишаването на сина на Александър Воденичаров (член на съвета и декан на Юридическия факултет в Югозападния университет) в Софийския градски съд. Според районните съдии това повишение е безобразие, защото Воденичаров-младши е назначен в СРС без конкурс и е работил там само осем месеца. Детето обаче не само бе повишено от ВСС, ами някои от протестиращите съдии дори усетиха тежкия бащински гняв върху гърбовете си.)
Колкото и странно да е, оттук нататък членовете на ВСС изпаднаха в състояние, което изобщо не се вписва в популярното им прозвище Кадровиците на Темида.
Аз искам да ви попитам - какво бихте направили вие, ако бяхте на наше място при тези поправки в ЗСВ? Изправени сме пред ситуация, в която наредбата за атестиране на магистрати ще бъде излишна. Какво да правим с нея? Защото, според мен, няма нищо по-лесно от това един конкурс да бъде опорочен, законът дава такава възможност, патетично попита заместник-председателят на ВКС Румен Ненков.
Виновно за тази ситуация е Народното събрание. Тези законови промени се правят нарочно и са на много ниско професионално ниво, взе думата отново Иван Григоров и посъветва Катерина Енчева и Владимир Вълков да помислят по въпроса Дали не е редно младите съдии да отидат в парламента и там да се оплачат на депутатите от поправките?
А председателят на Пловдивския апелативен съд Радка Петрова констатира, че Висшият съдебен съвет и законодателната власт не могат да се сработят. След което отправи своето послание към Енчева и Вълков: Вие сте млади хора и може би ще успеете да помогнете за реформата. Ако вие успеете да повлияете върху законодателната власт, аз бих се радвала...
В крайна сметка нервите на съдията от ВАС Андрей Икономов не издържаха. Смятам, че всички тези разисквания са излишни. Трябва просто да решим кога ще се видим със съдиите и на тази среща да обсъдим всичко това, отсече той с тон, нетърпящ възражение. Останалите само това и чакаха. За отрицателно време единодушно гласуваха, че срещата ще бъде на 6 юни в Софийския районен съд, и закриха заседанието. Цялата процедура по обръщане внимание на младите съдии от страна на Висшия съдебен съвет продължи точно половин час. Плюс-минус няколко секунди.

Във вторник ВСС прие окончателния вариант на декларациите за доходите и имуществото на магистратите от апелативно и касационно ниво. С 16 гласа за съветът одобри предложението, направено от председателя на ВКС Иван Григоров, от председателя на ВАС Константин Пенчев и от главния прокурор Борис Велчев на 3 май. Адвокатът Любомир Цеков гласува против, а съдията във ВАС Андрей Икономов, председателят на Пловдивския апелативен съд Радка Петрова, председателят на Софийския апелативен съд Евгени Стайков и шефката на Окръжния съд в Русе Даринка Станчева се въздържаха. Според решението на ВСС, попълването на декларациите е доброволно, а в тях трябва да се опишат всички доходи и имоти, придобити през последните пет години. Крайният срок за подаването на имотните декларации в администрацията на Висшия съдебен съвет е 12 юни, като огласяването на тяхното съдържание също е доброволно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във