Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВСС РАЗДАВА ОТЛИЧИЯ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОНА

И най-заклетите скептици видяха светлина в тунела на съдебната реформа, след като Висшият съдебен съвет (ВСС) въведе практиката на китайската компартия - за морално стимулиране, и започна да раздава плакети за спазване на закона.
Оригиналната идея блесна за първи път в сряда (16 януари), когато кадровиците на Темида отличиха с плакет министър-председателя Сергей Станишев за това, че си е изпълнил задълженията, вменени му със закон.
Одисеята около наградата на премиера всъщност започна на 27 декември 2007 година. Тогава министърът на правосъдието Миглена Тачева предложи на ВСС да вземе решение за връчване на отличие на Станишев за личния му принос и подкрепа в осъществяването на съдебната реформа в България. Единодушно ВСС одобри идеята.
Журналистите подминаха въпросната точка, като си помислиха, че това е някаква предновогодишна шега. Сред кадровиците на Темида се коментираше, че отличието се полага заради решението на Министерския съвет от 20 декември 2007 г. да се предоставят на правосъдното министерство 27 млн. лв. за сграда на Софийския административен съд. Тя се намира на ул. Георг Вашингтон № 17, разгърнатата й площ е 5000 кв. м, а в нея, освен магистратите, ще се подслони и Инспекторатът към Висшия съдебен съвет.
Само че висшите магистрати някак удобно забравиха за Административно-процесуалния кодекс (АПК). Според §3, ал.5 от преходните и заключителните разпоредби на АПК: Министерският съвет и областните управители осигуряват помещения за дейността на административните съдилища. Което ще рече, че кабинетът просто си е свършил работата, като е спазил закона.
След стиковка на графиците на магистратите бе решено церемонията по награждаването да се състои и точно в 12 часа в сряда така чаканият тържествен миг на ул. Съборна №9 настъпи.
Заради височайшото посещение още от ранни зори пред зданието течеше трескава подготовка. Коридорите на ВСС бяха почистени, охраната се бе изпънала в изрядно изгладени униформени и с фуражки. Някъде около 9.30 ч. администрацията на съвета изведнъж се сети, че целият покрив е покрит със сняг, който трябва спешно да се изчисти, за да не падне случайно на главата на премиера или на неговия антураж. Заради това мъжката част от чиновничеството се хвана за лопатите и започна да изрива снега.
По едно време гардовете на главния прокурор Борис Велчев се присетиха, че асансьорът в сградата не е много сигурен. Заради това наредиха на съдебната охрана да извика асансьорен техник, ей така, за всеки случай, ако Сергей Станишев заседне между етажите.
Самото заседание на Висшия съдебен съвет бе открито от министър Тачева, която изложи своя кратък план по посрещането на височайшия гост. Тя съобщи, че до 11.50 ч. ще работят нормално, отмятайки точка след точка и ако не сколасат, ще прекъснат за церемонията.
След тези встъпителни думи ВСС започна да си работи по същество. Кадровиците на Темида освободиха от длъжност седем магистрати, които бяха избрани за членове на Инспектората към ВСС. После отметнаха още няколко кадрови въпроса, обявиха конкурс, чрез атестиране за магистратите от всички нива на съдебната власт, и наложиха дисциплинарни наказания обръщане на внимание на съдия и двама следователи. Така неусетно дойде време за връчването на наградата.
Премиерът пристигна пеш от Министерския съвет. Освен от охраната той бе съпроводен и от говорителката си Таня Генева. Заедно с Миглена Тачева се качиха в асансьора и без проблеми кацнаха на четвъртия етаж.
Станишев седна на председателското място, до правосъдния министър. Първа взе думата Тачева. Висшият съдебен съвет реши да награди министър-председателя за приноса му към съдебната реформа, за усилията на изпълнителната власт за нейното осъществяване. Това бе решителна и своевременна намеса. Така бяха осигурени сгради за Административните съдилища в София и Варна и за Инспектората към ВСС. Чрез диалог трудностите и предизвикателствата могат да бъдат преодолени, за да се осъществи реформата, поясни министърът на правосъдието.
Тачева допълни, че на няколко пъти е правила предложения в Министерския съвет да бъдат отпуснати средства за закупуване на сгради за административните съдилища, но по една или друга причина колегите й са отказвали това. Проблемът бил решен след намеса на премиера.
От името на кадровия орган на Темида думата взе Анелия Мингова, която е и представляващ ВСС. За първи път от 16 години премиер на България се награждава за приноса му за развитието на съдебната власт. За мен е чест да ви връча плакета на ВСС, каза Мингова и даде наградата на Сергей Станишев.
Самият министър-председател дръпна слово, от което стана ясно какви усилия е хвърлил кабинетът, за да могат магистратите да работят качествено.
Правителството полага големи усилия за работата на съдебната система, която да бъде ефективна, прозрачна, с бързо и справедливо правораздаване. Съдебната власт е един от стълбовете за модерна и демократична държава. Тя е и ще бъде независима, но няма да бъде изолирана, както се е случвало навремето. Има възможност да се води активен диалог за съвместна работа между Висшия съдебен съвет и Министерския съвет. Съдебната реформа не се прави под натиск, а защото това са проблеми, които засягат цялото общество. Има много високи очаквания относно реформата, но лично аз не съм привърженик някой отвън да реформира системата. Тя трябва да се направи от работещите в нея. За две години се забелязва ръст на бюджета на съдебната власт с 40%, което е още едно доказателство, че правителството иска да подпомогне реформата в този сектор, каза Станишев.
Накрая той констатира, че през годините съдебната власт е преживяла доста трусове, в самата нея е имало конфликти между водещи фигури и често не се е спазвал добрият тон. Надявам се всичко това да е зад гърба й, заяви Станишев.
Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Константин Пенчев се опита да разведри атмосфера. Той поиска да изложи мотивите си, с които е подкрепил решението на ВСС за награждаването. Всяко решение трябва да бъде мотивирано, за да не бъде обжалвано после пред ВАС, пошегува се той.
Едно е да имаш законовото задължение да свършиш нещо, друго е да имаш волята да го направиш. Заради волята на министър-председателя аз гласувах с чиста съвест за наградата, обясни Пенчев.
Единствено главният прокурор Борис Велчев погледна по-трезво на нещата. Вместо да сипе суперлативи, той реши да се възползва от ситуацията и акцентира върху други проблеми на съдебната власт.
Обвинител №1 заяви, че съдебната власт може да бъде много добър партньор на изпълнителната и законодателната по въпроси, свързани с изготвянето и променянето на нормативни актове. Той допълни, че тази година Наказателният кодекс навършва 40 години. Време е за такъв Наказателен кодекс, който да направи работата на прокуратурата по-лека и който да е полезен за гражданите, заяви Велчев.
Битовите проблеми на административните съдилища са решени вече. Но остава проблемът със сграда за Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура, които са най-големите в страната. Аз не знам каква награда трябва да измислим - може би трябва да бъде по-сериозна, за да бъде решен и този въпрос, заяви обвинител № 1 с присъщото му чувство за хумор.
Присъстващите в залата се направиха, че не чуват забележката му и я отминаха с мълчание. След което министър Тачева сложи край на церемонията.
Ралица Петрова

Facebook logo
Бъдете с нас и във