Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВСС реши проблема с конкурсите

Висшият съдебен съвет (ВСС) се справи като истински факир с възникналия след Решение 'b96 на Конституционния съд проблем с конкурсите в съдебната система. С него конституционалистите обявиха, че два текста от Закона за съдебната власт, които оправомощават кадровия орган да приема наредби за конкурсите и за избор на административни ръководители, се разминават с основния закон. Същото се отнася и за показателите, за реда и за методиката за атестиране на магистрати.


Според Конституционния съд ВСС няма правомощия да издава подзаконови нормативни актове, каквито са наредбите. Издаването на подзаконови актове е правомощие на изпълнителната власт в лицето на Министерския съвет и на отделните министерства. ВСС може да приема само нормативни актове от по-нисък ред като указания, инструкции, методики и правила. В решението се казва, че материята трябва да бъде уредена в закон за конкурсите, а не да става с често променяни подзаконови нормативни актове, приемани от ВСС, който е създаден да ги прилага при осъществяване на кадровата политика в съдебната власт. Конкретно отменените текстове са свързани с Наредба № 2 за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт и с Наредба № 3 за показателите, реда и методиката за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител. Те са приети съответно през април и май тази година.


Решението на Конституционния съд предизвика силен отглас и различни тълкувания в съдебните среди, но в него се подсказваше и най-лесният начин за решаване на проблема - чрез преименуване на тези актове. Характерът на материята, по която се предписва ВСС да създава правила, не изисква те бъдат облечени във формата на нормативни актове, защото ВСС не може да урежда условията, а само реда за провеждане на процедурите, свързани с назначаването на съдии, прокурори и следователи и с тяхното кариерно развитие. Ето защо вътрешните правила, приемани от ВСС, нямат качеството на наредби и не притежават белезите, присъщи на тези нормативни актове, поради което не могат да носят това наименование. Поначало наименованието на всеки нормативен акт сочи вида на акта и главния му предмет, поради което наименованието винаги трябва да бъде точно и правилно, а не формално, още повече че това е свързано и с редица други правни последици, пише в решението на КС.


ВСС така и направи. На извънредно заседание тази седмица Наредба № 2 беше преименувана на Правила, а Наредба 'b93 стана Методика. Съветът обаче не смени имената на две други свои наредби - едната е за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, другата - за структурата, организацията и дейността на съдебната охрана. Те не са атакувани пред Конституционния съд и затова формално решението не ги засяга. Но в неговия контекст те също би трябвало да бъдат преименувани, за да продължат да действат.


Въпреки че побърза да потуши пожара, съдебният съвет не беше единодушен в становището си по въпроса. Но надделя страхът започналите вече конкурсни процедури да не бъдат прекратени или спрени. Според председателя на комисията по предложения и атестиране Георги Шопов няма пречка да се приемат правила, изготвени въз основа на съдебния закон, по които да продължат конкурсите. Шефът на Върховния административен съд Георги Колев пък директно призова конкурсите да продължат, а правилата, както и да се наричат, да бъдат приети незабавно. И двамата обаче пропуснаха един детайл - че освен нови имена за наредбите няма какво друго да приемат.


Председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев им възрази, че така се подлагат на риск конкурсите. Груев се аргументира с общото правило, че при отмяна на законов текст от Конституционния съд материята трябва да бъде преуредена от Народното събрание, което е утвърдило и вече отменената уредба. Предложението на Груев е конкурсите да спрат, докато парламентът реши да направи това, а не да се провеждат по двете наредби, които вече не действат. Главният прокурор Борис Велчев застана на същата позиция, изразявайки скептичното си отношение към прекръстването на двете наредби на Правила и Методика. Според него това може да заблуди магистратите, че всичко е законно, а ВСС поема голям риск, ако продължи да кадрува в тази ситуация. Ако проведем рискови конкурси, може да оставим колегите излъгани, обобщи Велчев.


Натискът конкурсите да продължат обаче се оказа неудържим. В стремежа си да преодолее пречката Георги Шопов опита да неглижира изобщо наредбите с твърдението, че не те, а съдебният закон урежда конкурсите. Да чакаме решение от Народното събрание?! Защо трябва да го чакаме?, скочи Шопов. Председателят на етичната комисия на съвета Цони Цонев също не видя трагедия в решението на КС и побърза да отреже евентуална парламентарна намеса.Да чакаме Народното събрание да ни разпише методиката и правилата ли? Това са вътрешноведомствени правила, те уреждат конкурсите. Нарекохме ги наредби, защото законът ни задължи, но това са си правила. Няма риск, защото те не може да бъдат обжалвани като наредбите пред Върховния административен съд. Те само ще ни улеснят относно процедурите, заяви Цонев.


Правосъдният министър Маргарита Попова застана на тяхна страна. Представляващата съвета Анелия Мингова също настоя, че конкурсите не могат да бъдат спрени, тъй като вече явилите се на тях магистрати щели да попаднат в неравнопоставено положение. Атестирането на едни ще е започнало по старите правила, а на други - по новите, което създавало още по-голям риск за законността на конкурсите. Мингова наблегна на истинската същност на наредбите на ВСС, които по същество нямат характер на подзаконови нормативни актове, а уреждат вътрешни правила.


Че някои от недоволните след приключването на конкурсите ще се изкушат да атакуват резултатите от тях пред Върховния административен съд не е трудно да се предвиди. Още повече че Правилата и Методиката наистина не подлежат на обжалване, но проведените въз основа на тях конкурси - да. Уязвими ще са конкурсните процедури, започнали по отменените вече наредби, но довършени по новите Правила и Методика. За ВСС обаче най-важното, изглежда, е да не позволи никой да му се бърка в кадруването. По настояване на Маргарита Попова на извънредното заседание присъстваха представители на Съюза на съдиите. Те бяха изслушани с явна неприязън, докато настояваха за ясни и справедливи правила при провеждането на конкурсите. Оказа се дори, че изслушването им от съвета е безпредметно, тъй като атестационната комисия им е изпратила становище по техните предложения още в началото на месеца.


Все пак съдебните началници декларираха, че приемат идеята събеседването и оценката на кандидатите да стават въз основа на решени от тях дела, а не те да бъдат препитвани като студенти. Това обаче може да става и без промени във вътрешните актове на ВСС, за които настоява съдийският съюз . В крайна сметка, както вече бе казано, съветът не пипна нищо освен имената на нормативите. Иначе какви са резултатите от кадровата му политика знаят всички. А след поредната конкурсна вълна ще се нагледаме на нови резултати.


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във