Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВСС СЕ НАМРЪЩИ НА МАГИСТРАТСКИ АТЕСТАЦИИ

Летните горещини отвън превзеха и иначе снабдения с климатици Висш съдебен съвет. Този път обаче повод да се вдигне градусът не беше някоя дисциплинарка или вечният въпрос за съдбата на следствието, а начинът, по който се атестират прокурори, съдии и следователи.
Източникът на жегата е постановката, че при атестирането магистратите могат да придобият статут на несменяемост, да бъдат повишени в длъжност или ранг или пък преместени в друга прокуратура, съдилище или следствена служба.
Според чл.198, ал.1 от Закона за съдебната власт общите критерии за атестиране на съдия, прокурор или следовател са:
- брой, вид, сложност и тежест на преписките и делата; спазване на сроковете; брой потвърдени и отменени актове и основанията за това; разбираемо и обосновано мотивиране на актовете; резултати от проверките на Инспектората към ВСС; поощрения и наказания през периода, за който се извършва атестирането; спазване правилата за професионална етика на магистратите.
При атестирането се отчита и общата натовареност на съответния съдебен район, както и натовареността на атестирания магистрат в сравнение с колегите му в съответния съдебен орган.
На редовното заседание на ВСС в сряда (9 юли) членовете на съвета трябваше да определят комплексна оценка за общо 223 магистрати. От тях 47 кандидатстват за съдии във Върховния касационен съд, 42 за съдии във Върховния административен съд, а 63 - за прокурори във Върховната касационна прокуратура.
За участие в конкурса за обвинители във Върховната административна прокуратура са се записали 52 магистрати, а в редиците на Националната следствена служба са пожелали да се влеят 19 души.
Оживеният диалог във ВСС доведе и до интересни коментари по темата за атестациите. Шефът на комисията на по международно право Иван Димов категорично заяви, че няма адекватна политика за кадрово развитие:Не можем така с лека ръка механично да правим оценки и да избираме за съответните постове магистратите. Законът не ни задължава, каза Димов.
Друг от членовете на ВСС, Светла Данова, остро разкритикува повишаването на определени магистрати за сметка на други:Има колеги, за които никога не бих гласувала да бъдат качени във ВАС или пък във ВКС. В крайна сметка обаче някои колеги, които не си вършат съвестно работата, получават повече точки от други, които съвестно се справят със задълженията си, заяви Данова, без обаче да назове имена.
След това дойде ред своето мнение да изкаже и председателят на комисията по информационни технологии Радка Петрова. Според нея не трябва всеки магистрат сам да оценява своите професионални и нравствени качества и сам да издига кандидатурата си:Не може да няма значение становището за преместването му или повишаването му на неговия административен ръководител. Не е все едно дали този ръководител иска да се отърве например от съответния магистрат, като отиде в по-висшестояща прокуратура или съдилище, пламенно заяви Петрова.
Към края на диспута главният прокурор Борис Велчев взе думата и също изказа неособено ласкаво мнение за атестирането на магистрати. Според него над 90% от тях получавали най-високата оценка, която е много добра. Главният прокурор заяви, че тези оценки едва ли отразявали в най-голяма пълнота професионалните и нравствените качества на атестираните магистрати, и тук може би ставало дума и за колегиалност. Затова кандидатите трябвало да се избират най-вече според техния стаж.
И като за достоен финал на оживената дискусия дойде и изказването на шефа на ВКС Лазар Груев. Той отсече, че според него атестирането не е равнозначно на класирането, след което членовете на съвета най-сетне достигнаха до единодушие.
Междувременно съдията от ВКС Красимира Харизанова оттегли подадената по-рано от нея оставка. Повторното й решение беше обявено пред членовете на ВСС. Сега магистратката участва в конкурса за обвинители във Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във