Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВСС СЕ ОПЪНА НА ДЕПУТАТИТЕ

На последното си заседание преди лятната ваканция членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) се вживяха в ролята на Опълченците на Шипка. Магистратите открито и без всякакви притеснения се опряха на Народното събрание по отношение на своя мандат. Те потърсиха спасение в конституцията, според която не може да се прекрати мандатът на съвета... просто ей така.
В сряда (18 юли) кадровиците на Темида приеха декларация (пълния текст публикуваме отделно), в която обявяват за противоконституционни преходните и заключителните разпоредби на новия Закон за съдебната власт, прекратяващи мандата на сегашния състав на съвета.
Всъщност идеята ВСС да обяви официално становището си по въпроса бе на председателя на Пловдивския апелативен съд Радка Петрова. Още в началото на заседанието тя сподели с колегите си, че иска да обсъди с тях декларация по повод прекратяването на мандата на ВСС.
Магистратите първо отметнаха няколко кадрови въпроса (повишаване в ранг на съдии, прокурори и следователи), вдигнаха си заплатите от 1 юли с 5%, бракуваха някой и друг разнебитен автомобил и чак след това пристъпиха към същината на проблема.
Първа, съвсем естествено, взе думата Радка Петрова: Останах изненадана от решението на правната комисия на парламента (от 12 юли) за предсрочно прекратяване на мандата на съвета. ВСС е орган на върха на съдебната власт. Ние трябва да вземем становище за конституционалността на решението на правната комисия.
Шефът на Софийския апелативен съд (САС) Евгений Стайков веднага след колежката си обяви, че напълно подкрепя предложението за декларацията. Тук не става дума за защита на личния ни мандат. Въпросът се отнася до конституционните принципи. На всички е ясно, че предсрочното разпускане на този ВСС е по политически съображения. Явно той не се харесва, но това не означава, че трябва да си иде по-рано. Това е противоконституционно, отсече Стайков.
Всъщност става дума за два текста от основния закон. Според чл.130, ал.4, Мандатът на изборните членове на Висшия съдебен съвет е пет години. Те не могат да бъдат преизбирани веднага след изтичане на този срок.
А ал.8 на същия текст гласи: Мандатът на изборен член на Висшия съдебен съвет се прекратява при:
1. подаване на оставка;
2. влязъл в сила съдебен акт за извършено престъпление;
3. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от една година;
4. дисциплинарно освобождаване от длъжност или лишаване от право да упражнява юридическа професия или дейност.
Тоест в Конституцията не е предвидена възможност за предсрочно прекратяване на мандата на целия Висш съдебен съвет, а само на отделни негови членове. А фактът, че според новия Закон за съдебната власт ВСС се предвижда да стане постоянно действащ орган, не е основание за разпускането на сегашния му състав.
В изказването си Евгений Стайков цитира две решения на Конституционния съд (КС). Едното е от 1994 г. и казва, че не е възможно със закон да се прекратява конституционно уреден мандат. Това може да стане единствено, ако има изрични текстове в основния закон, а такива липсват.
Второто решение на КС е от 1997 г., което, според Стайков, е много спорно. По онова време КС оправда предсрочното прекратяване на мандата на ВСС. Мотивът бе, че през 1996 г. са създадени апелативните съдилища в страната, а те имали право да участват в делегатските събрания, които избират членове на съвета.
Чух и друг аргумент в полза на смяната - създадени са административни съдилища, които също трябвало да имат право да участват в делегатски събрания за избор на членове на ВСС. Всеки следващ парламент може така да си създава нови съдилища и на това основание да прекратява мандата на съвета. Но разликата в момента е в това, че докато апелативните съдилища фигурират в основния закон, то административните ги няма там. Създава се впечатление за намаляване или премахване на независимостта на съдебната власт, каза още Стайков.
Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Константин Пенчев, чиято е идеята е да се направи постоянно действащ ВСС, каза: Неведнъж този състав на съвета е бил упрекван, и то с основание. По редица важни въпроси ние не излязохме с декларации. Сега излизаме със становище, защото става дума за нашето членство. Въпреки това аз ще подкрепя документа. Никога не съм бил привърженик на предсрочното прекратяване на мандата на конституционно установен орган. Въпросът е политически.
Съдията от Върховния касационен съд Бойка Попова се съгласи с констатацията на Пенчев и допълни, че за нея това е разправа с ВСС. Според съдийката, текстът от преходните и заключителните разпоредби на новия ЗСВ навява асоциации за военновременни мерки. Това е посегателството върху независимостта на съдебната власт, отсече Попова.
Главният прокурор Борис Велчев скочи последен и в прав текст заяви, че подкрепя декларацията. Тя ще породи определени обществени нагласи, ще бъдат отправени критики към нас, но ние не бива да се притесняваме. Въпреки това аз ще гласувам въздържал се. Оттук присъстващите аз съм единственият, който може да сезира Конституционния съд по въпроса за противоречивата практика на КС за мандата на ВСС. Но преди да реша какво да правя, аз ще се запозная с абсолютно всички документи, решения и материали. И заради това на този етап няма да взимам позиция по въпроса, каза Велчев.
След тези думи магистратите приеха текста на декларацията. Главният прокурор удържа на думата си и се въздържа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във