Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВСС сгъстява цедката за съдебните чиновници

По-висок образователен праг за две от основните категории съдебни служители предвижда Висшият съдебен съвет (ВСС). Те са изложени в проект за промени в правилника за администрацията на съдилищата. Кандидатите за длъжностите съдебен администратор и административен секретар ще трябва да са висшисти. За първите ще се изисква образователна степен магистър, а за секретарите - бакалавър. Кандидатите и за двете длъжности трябва да са завършили специалности, свързани с управление, икономика или право. Съдебните администратори би трябвало да имат минимум осем години общ трудов стаж. Сега за тази длъжност няма изискване за специалност, а необходимият трудов стаж е пет години. За административните секретари, каквито досега можеха да стават и среднисти, изискването за пет години общ трудов стаж се запазва.


Въпреки че отговарят на призивите за подобряване на работата на съдебната администрация, тези промени са спорни. От една страна, в много развити държави за подобни длъжности не се изисква висше образование, въпреки че те се водят специализирана администрация. От друга страна, вдигането на образователния ценз няма скоро да се усети, тъй като проектът предвижда за сега работещите съдебни чиновници да важи т.нар. заварено положение. С оглед на добрите заплати и осигуровки в системата това означава, че подмяната на кадрите ще се проточи с години. Публична тайна е, че тези длъжности се заемат с протекции, а бивши и действащи съдебни началници и магистрати са уредили родата си до девето коляно. В съдебните среди се говори и че среднисти заемат счетоводителски длъжности, което ВСС би трябвало също да коригира.


Промени има и в процедурата по назначаването на съдебните служители. Отнемат се правомощия на административните ръководители, които сега могат по своя преценка да провеждат събеседване с някой от кандидатите и да определят със заповед кой печели конкурсите. ВСС предвижда решаващ да е изборът на конкурсните комисии, които ще изготвят протоколи с резултатите и класирането, които ще се публикуват на интернет страницата на съответния съд. В тридневен срок след провеждането на конкурса комисията трябва да уведоми участниците за резултатите.


Промени има и в системата за атестиране на служителите. Разделени са показателите срочност и качествено изпълнение на задълженията, които се оценяват по точкова система. Въвеждат се и осем допълнителни показателя: познаване и възможност за работа с електронната система за администриране на делата; взаимоотношения на съдебния служител с останалите служители; взаимоотношения на съдебния служител с магистрати; конфиденциалност при изпълнение на задълженията; равнопоставено отношение към граждани и адвокати; спазване на работното време; управленски компетенции и умения в областта на управлението; усъвършенстване на професионалните знания и умения; спазване на деловия стил на обличане в институцията. По повечето показатели максималният брой точки е три вместо сегашните пет.


Предвидено е организирането на работата на съдебните заседатели да бъде иззето от административните секретари и да бъде прехвърлено като ангажимент на съдебните администратори. Към специализираната администрация ще бъдат прехвърлени и съдебните помощници. Тяхното назначаване е особено ярък пример за шуробаджанащина, тъй като тази длъжност е скритата пътека за заобикаляне на конкурсите за магистрати. Проектът предвижда и някои промени в сроковете за архивиране на делата. Най-сериозно е удължаването на срока за пазене на делата за осиновяване и за установяване на произход - от 25 години той става 130 години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във