Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВСС ЩЕ РЕШАВА СЪДБАТА НА ДВАМА ОТ ФИЛЧЕВИСТИТЕ

Бъдещето на двама от най-приближените хора на бившия главен прокурор и посланик в Казахстан Никола Филчев вече е в ръцете на Висшия съдебен съвет (ВСС).
Във вторник (4 юли) главният прокурор Борис Велчев внесе във ВСС две предложения, всяко от по 13 страници, за дисциплинарно уволнение на обвинителите от Върховната касационна прокуратура (ВКП) Цеко Йорданов и Ангел Илиев. В мотивите си Велчев е отбелязал, че с действията си двамата са накърнили престижа на съдебната власт, защото виновно не са изпълнили служебните си задължения.
В сряда (5 юли) на редовното заседание на съвета предложенията на Велчев бяха докладвани от председателя на комисията по атестирането Венета Марковска. Веднага след това обаче в съвета се разрази малка буря.
Един по един висшите магистрати заявиха, че ако включени в дисциплинарните състави, ще си направят отвод, защото работят с единия от провинилите се прокурори (става дума за Цеко Йорданов, който е член на ВСС). Но после членовете на съвета проумяха, че няма друг орган, който е оторизиран да налага дисциплинарни наказания. Според конституцията и според Закона за съдебната власт (ЗСВ) единствено ВСС може да уволнява магистрати.
Законът трябва да се спазва, няма кой да ни свърши работата, каза след заседанието Радка Петрова, председател на Пловдивския апелативен съд.
На случаен принцип (с помощта на компютър) ВСС избра две тричленни комисии, които ще решават съдбата на Ангел Илиев и на Цеко Йорданов.
Илиев ще разчита на преценките на заместник-председателя на Върховния административен съд (ВАС) Венета Марковска, на председателя на Бургаския окръжен съд Събина Христова и на заместник-апелативния прокурор на София Николай Ганчев.
Бъдещето на Йорданов пък е в ръцете на председателя на Софийския апелативен съд (САС) Евгени Стайков, на заместник главния прокурор и шеф на Върховната административна прокуратура (ВАП) Митьо Марков и отново на... Николай Ганчев.
Това, че едно лице се е паднало да участва и в двата състава, не е никаква пречка за разглеждане на предложенията за уволнение. Все пак името е изтеглено на случаен принцип. Това е късмет, обясни още Радка Петрова.
По закон няма срок, в който дисциплинарните състави трябва да излязат с решение по отношение на Цеко Йорданов и Ангел Илиев. Двамата могат да ползват адвокат, могат да дадат устни обяснения пред комисиите, а могат и да откажат.
След като обсъди всички събрани данни, дисциплинарният състав трябва да излезе с решение, което ще внесе за гласуване във Висшия съдебен съвет. ВСС е органът, който преценява дали да приеме изводите на дисциплинарките, или да ги отхвърли. Ако Цеко Йорданов и Ангел Илиев не са съгласни с крайното становище на съвета, те имат възможност да го обжалват пред Върховния административен съд.
Както вече е известно, още в началото на своя мандат обвинител №1 Борис Велчев обяви, че ще се извърши ревизия на работата на прокуратурата за последните пет години. Такава бе направена, а докладът на проверяващите беше огласен на 12 юни, но само в частта му за ВКП и ВАП. Ревизията по инстанциите в страната все още продължава.
Според досегашните и констатации, прокурорът от ВКП Ангел Илиев държал с години в чекмеджетата си дела и преписки, без да извършва никакви действия по тях.
Колегата му Цеко Йорданов пък устно е давал разпореждания на по-нискостоящи прокурори как да приключат конкретни преписки. Освен това той е изземвал от свои колеги дела, които не са от неговата компетентност. И при Йорданов е констатирано неправомерно забавяне на преписки.
В доклада се споменават имената и на други двама прокурори, приближени на Никола Филчев. Единият е Здравко Йорданов от ВКП, който бе шеф на отдел Административен преди смяната на ръководството на държавното обвинение. Провинението му е, че има сериозни пропуски във връзка със завеждането и движението на преписките, а и не е разпределил 35 дела между хората в отдела му. Съдбата на други 69 не е ясна.
Другият е Спартак Дочев, за когото се твърди, че е подписал постановление за прекратяване на наказателното производство за подкуп срещу митничар от Добрич като завеждащ отдел Инспекторат, без да е заемал тази длъжност.
В сряда преди заседанието на ВСС главният прокурор заяви, че ще внесе предложение за налагане на дисциплинарно наказание понижаване в длъжност за срок от три години за Здравко Йорданов. А за Спартак Дочев още не бил решил какво да го прави.

Прокурорът хотелиер Николай Ганчев все още не е дал отчет на главния прокурор Борис Велчев откъде има пари за построи хотел в центъра на Велинград. Информацията за него бе публикувана в столичен всекидневник преди около две седмици.
Надявам се да го направи бързо и подробно, за да мога да взема някакво отношение по въпроса. Дано забавянето да се дължи на необходимостта от повече време да се изтъкнат аргументи, каза преди заседанието на ВСС в сряда обвинител №1.
Само час след изказването му прокурорът Николай Ганчев слезе при журналистите (те наблюдават заседанието на ВСС на монитори в съседна стая) и извика репортер на Параграф 22, както сам каза, да поговорят.
Пред нашия човек Ганчев обясни за хотела: Магистратите са богати хора. Не е вярна информацията, че за 1000 кв. м съм платил 12 000 лева. За квадратен метър съм дал около 100 лева. Ако един магистрат с 30-годишен стаж не може да събере 100 000 лева...
В края на разговора той връчи на репортера ни копие от негово писмо до главния прокурор Борис Велчев и до председателя на Сметната палата, в което заявява съгласие да бъде публикувана имуществената му декларация, подадена пред Публичния регистър за придобитото имущество, получени доходи, дадените обезщетения и направените разходи за периода 1 януари - 31 декември 2005 година. Писмото е с входящ номер с дата 1 юни 2006 година.
Аз не си крия доходите, тия дни ще дам пресконференция не само на тази, но и на други теми, обеща Николай Ганчев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във