Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВСС СТАНА НОВАТОР С ПЪРВИ ПУБЛИЧЕН ОТЧЕТ

За първи път състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) публично отчете своята дейност за изминала година. Досега висшите магистрати никога не са организирали пресконференция, на която да обявят какво е свършил и какво не през изминалите 12 месеца съветът.
В сряда (30 януари) обаче постоянно действащият ВСС събра медиите и направи своеобразна равносметка за първите 100 дни от своето управление на съдебната власт.
За да представят резултатите, на брифинга присъстваха представляващият ВСС проф. Анелия Мингова и осемте председатели на постоянни комисии към съвета - Георги Шопов на комисията по предложения и атестиране, Иван Колев - на бюджет и финанси, Цони Цонев - на борба с корупцията, Божидар Сукнаров - на правната комисия, Иван Димов - международно правно сътрудничество, Петър Стоянов - комисията по дисциплинарните производства, Радка Петрова - на информационните технологии, и Вельо Велев - на комисията по Съдебна администрация. Всички те представиха дейността на всяка от комисиите - в най-общ вид.
Въпреки че нито едно от изказванията не направи кой знае какво впечатление, все пак инициативата е похвална и може да даде добро начало на полезна традиция.
Най-атрактивно бе изложението на Цони Цонев по отношение на сигналите за корупция в съдебната система. Оказа се, че от началото на конституирането на съвета - 28 септември 2007 г. (а новата антикорупционна комисия бе сформирана две седмици по-късно) - досега, във ВСС направо бъка от факти за корупция. Тайната бе разгадана, след като стана ясно, че новата комисия е наследила към 500 сигнала от стария състав на съвета, които не са разгледани. Отделно от тях средно на седмица постъпват по още около 40-50 жалби, обясни Цонев.
Най-сериозните от тях - 90 на брой, вече са препратени за проверка на Върховната касационна прокуратура (ВКП) и на административните ръководители на онези съдебни звена, в които работят магистратите, изтипосани в сигналите. Комисията е поставила срокове, в които шефовете трябва да ни пратят резултатите от проверките на жалбите. Част от административните ръководители вече ни изпратиха техните отговори, но те са прекалено общи, останахме с впечатлението, че искат да избегнат отговорността. Заради това им пратихме допълнителни указания за още проверки, поясни Цонев.
Най-честите оплаквания са по граждански дела.
Хората се жалват
от необосновано протакане на делото, необяснимо отлагане, за пристрастно събиране на доказателства. Недоволство предизвикват и някои процесуални действия на съдии, които са в полза на една от страните, и така се накърняват правата на другата засегната страна в процеса. Когато резултатите от проверките по сигналите бъдат готови, на хората ще им бъде отговорено какво е констатирано, обясни още Цонев.
Той посочи, че част от фактите, които е разгледала комисията и които се нуждаят от по-обстойна проверка, ще бъдат пратени на Инспектората към Висшия съдебен съвет, когато новият орган бъде конституиран. Засега те само се трупат, но вече били доста на брой.
Кадровиците на Темида обмислят възможността да се създаде Единен кодекс на магистрата, в който ясно да бъдат определени етичните правила и поведение на съдиите, прокурорите и следователите.
През септември миналата година в доклада си за напредъка на България в областта на правосъдието Европейската комисия е отбелязала, че въпреки наличието на етични кодекси на съдиите, на прокурорите и на следователите документите не се развиват, т.е. нито се актуализират, нито се прилагат.
Любопитно е, че в чл.307, ал.3, т.3 от новия Закон за съдебната власт вече е предвидено всеки магистрат да носи дисциплинарна отговорност за неспазване на правилата за професионална етика. Заради това Висшият съдебен съвет е решил да създаде Единен кодекс на магистрата, който да бъде актуален, съобразен с европейските норми, и... да се спазва стриктно.
Останалите председатели на комисии обсипаха насъбралите се на първия отчет медии с цифри, данни и информация за приетите подзаконови нормативни актове, за които Параграф 22 многократно е писал.
Иначе редовното заседание на съвета мина
благо и заупокойно
без да произведе нито една потресаваща новина. Единствената по-важна информация е, че кадровиците на Темида обявиха свободните щатни бройки за административни ръководители в съдебната система.
Обявен бе конкурс за шефове на Софийския районен съд, на Пазарджишкия окръжен съд, на военните съдилища в София и във Варна (председателите и на четирите институции станаха членове на съвета), както и за началници на окръжния съд в Плевен и районните в Белоградчик, Дупница и Свиленград. Освен това има и 33 свободни щатни бройки за заместник-шефове, които тепърва ще трябва да бъдат запълнени. Свободните служебни места няма да бъдат обявени в Държавен вестник, а на ИНТЕРНЕТ страницата на Висшия съдебен съвет. Там всеки мераклия ще може да се запознае и с условията за кандидатстване за работа. (§22)

Facebook logo
Бъдете с нас и във